Waterschapsbelasting

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschapsbelasting

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschapsbelasting

Gepubliceerd op: 21-07-2023

Vandaag verscheen op RTLnieuws een artikel over de waterschapsbelasting wat door enkele partijen gretig werd aangegrepen om te suggereren dat BBB boeren bevoordeelt ten opzicht van burgers. Het is verkiezingstijd…. Er wordt vooral verwezen naar een voorstel voor nieuwe tarieven voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD).

Huishoudens en bedrijven betalen waterschapsbelasting. Dit is opgebouwd uit verschillende heffingen:

  • Zuiveringsheffing: hiermee maken ze uw rioolwater weer schoon.
  • Verontreinigingsheffing: hiermee houden ze sloten, rivieren en meren schoon. Ook geldt dit voor afvalwater dat direct op de sloot of het kanaal wordt geloosd.
  • Watersysteemheffing: hiermee voorkomen ze wateroverlast en overstromingen.

Sinds de verkiezingen van 15 maart 2023 is BBB in alle 21 waterschappen vertegenwoordigd in het zogenaamde Algemene Bestuur en in 16 waterschappen maken we onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur, hier is een coalitie met BBB gevormd.

De huidige aanpassing komt al vanuit de vorige bestuursperiode. De aanzet is dus al gegeven door besturen zonder BBB omdat men toen al in zag dat er scheve situatie ontstaan was. Dat sommige partijen nu suggereren dat BBB ervoor zorgt dat boeren minder betalen en burgers meer, is een vals frame. BBB heeft nergens een absolute meerderheid. Het is blijkbaar verkiezingstijd….

Het tarief voor een hectare landbouwgrond is in de laatste 8 jaar van krap 75 naar ruim 88 euro gestegen, een stijging van ruim 18 procent! Terwijl het tarief voor gebouwen en woningen van ruim 51 per 100.000 euro WOZ-waarde naar ruim 39 euro is gegaan. En daling van ruim 30 procent!

Dit terwijl het waterschap steeds meer stedelijk water overneemt en het oppervlakte landbouwgrond daalt en het oppervlakte natuur stijgt. Het tarief voor natuurbeheerders ligt fors lager dan dat van boeren, terwijl men meer kostbaar water richting de natuur wil sturen. BBB is voorstander van een rechtvaardig belastingsysteem.

Een waterschap als WDOD heeft heel veel buitengebied en natuur in verhouding tot inwoners. Boeren en natuurbeheerders voeren zelf ook werkzaamheden uit ten behoeve van het waterbeheer. Zij moeten dat zelf betalen.

De voorgestelde tarieven zijn nu als volgt:

 20232024
Ingezetenen (woninggebruikers) – per woning€   115,46€   126,59
Landbouw – per ha€     88,28€     90,05
Natuur – per ha€       5,59€       6,37
Gebouwen (bedrijf of woning) – per € 100.000 WOZ-waarde€     39,20€     41,40
   
Zuiveringsheffing – eenpersoonshuishouden€     66,89€     75,73
Zuiveringsheffing – meerpersoonshuishouden€   200,67€   227,19
Zuiveringsheffing – bedrijvenmaatwerkmaatwerk

Waterschap WDOD kent een aantal kostenstijgingen: de personeelskosten zijn in het kader van de cao fors verhoogd. Daarnaast is besloten om vanuit verantwoord beheer bepaalde investeringen direct ten laste van het resultaat te laten komen om te voorkomen dat toekomstige generaties hiervan de kosten op moeten hoesten.

Overigens wordt er landelijk een nieuw belastingplan voor de waterschappen ontwikkeld wat in 2025 in moet gaan en wat het wettelijk wel meer ruimte geeft om tarieven met een gelijk percentage te laten stijgen. Dat is in het huidige stelsel zo goed als onmogelijk. Verder zit er in het huidige systeem een weeffout omdat de hoge waarde van wegen en spoorwegen ook leidt tot hogere kosten voor boeren en natuurbeheerders. Dit moet rechtvaardiger. Ook moeten waterschappen plannen uitwerken om hun eigen kosten beheersbaar te houden.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...