Weekoverzicht: start van het nieuwe jaar

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: start van het nieuwe jaar

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: start van het nieuwe jaar

Gepubliceerd op: 08-01-2022

Het nieuwe jaar beginnen wij uiteraard met de beste wensen voor iedereen! Hopelijk een jaar waarin we als samenleving weer terug kunnen naar het oude normaal. Een jaar met gezondheid en vrijheid voor iedereen. Met het aanbreken van het nieuwe jaar breekt voor de BoerBurgerBeweging ook haar tweede jaar in de Tweede Kamer aan. En omdat reces geen vakantie betekent, althans niet voor BBB, hebben wij keihard doorgewerkt tijdens het reces om boer, burger en de samenleving te blijven vertegenwoordigen in Den Haag.

Tijdens het reces hebben wij bijvoorbeeld Kamervragen ingediend over een aantal onderwerpen. We hebben digitale gesprekken en overleggen gevoerd met burgers en met organisaties, we hebben contacten onderhouden met andere partijen in de Kamer en wij zijn scherp gebleven op de actualiteit.

Direct na oud en nieuw hebben wij Kamervragen gesteld over (de handhaving van) het vuurwerkverbod. Diverse gemeenten, de boa-bond en politie gaven al op voorhand aan dat het verbod niet te handhaven was. Veel vuurwerkliefhebbers gingen daarnaast de grens over om zwaarder en (soms ook al voor het vuurwerkverbod) illegaal vuurwerk aan te schaffen. Wij zetten vraagtekens bij het vuurwerkverbod en menen dat ondernemers hierdoor hard geraakt werden, terwijl mensen toch wel door bleven knallen. Ook hebben wij gesprekken gevoerd met burgers en studenten over het vuurwerkverbod, om zo ons blikveld te verruimen en tot een zo volledig mogelijk beeld te komen ter voorbereiding op debatten in de toekomst.

De toekomst was deze week sowieso een belangrijk onderwerp voor BBB. Zo hebben wij naar aanleiding van de heropening van het basis- en middelbaar onderwijs vragen gesteld over de ventilatie van schoolgebouwen en verzochten wij dringend onderzoek te doen naar de psychologische gevolgen van onverwachtse en terugkerende schoolsluitingen voor de groepsdynamiek voor docent en scholier (en indirect ook voor ouders). Ook hebben wij wederom aangedrongen op zo spoedig mogelijk uitsluitsel betreffende de (her)opening van het hoger onderwijs en antwoord op de vraag hoe voorkomen wordt dat studenten met studievertraging slachtoffers worden van deze hele crisis. Ook de toekomst van mensen met een hartafwijking stond deze week op ons programma, nadat het demissionair kabinet de sluiting van twee van de vier hartcentra in Nederland aankondigde. Voor jonge patiëntjes in het noorden van het land zal de sluiting van het hartcentrum in Groningen betekenen dat zij geen lokale hulp kunnen krijgen. De gevolgen hiervan voor patiënten hebben wij aangekaart bij het kabinet, opdat wij hopen dat bezinning en heroverweging zullen leiden tot een waardig antwoord naar zij die deze hulp het hardst nodig hebben.

De afgelopen dagen gingen beelden van een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Amsterdam de hele wereld over. De door de burgemeester van Amsterdam wegens capaciteitsgebrek bij de politie verboden demonstratie vond ondanks het verbod toch plaats, waarna na ontruiming door de politie ongeregeldheden uitbraken. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft de minister van Justitie & Veiligheid gevraagd de Tweede Kamer hierover een brief te sturen. Helaas was een meerderheid van de Kamer hier niet voor en zal BBB Kamervragen indienen. Ook vindt er komende week een kennismaking plaats met de nieuwe bewindspersonen van J&V en zal dit onderwerp ongetwijfeld ook worden besproken. Let wel: BBB veroordeelt het politieoptreden niet op voorhand, maar wil alleen weten wat er precies is gebeurd. De demonstratie was verboden en wij realiseren ons uiteraard dat mensen daar in principe dan niet aanwezig hoeven te zijn. Maar aangezien er wel mensen waren en er escalaties zijn geweest, willen wij graag weten wat er precies is gebeurd en waarom. Juist omdat filmpjes op sociale media vaak niet het hele verhaal weergeven.

Als jonge partij zijn wij ook druk bezig met de op- en uitbouw van onze partij, in alle delen van het land. Zo ontwikkelen wij ons op social media, werken we aan (nieuwe) manieren om zowel Boer als Burger mee te nemen in onze Beweging en het politieke proces. We zijn druk bezig de website verder in de steigers te zetten en proberen alle mails en telefoontjes van bezorgde Nederlanders te behandelen. Omdat wij recht willen doen aan ieders zorgen en gedachten, kost het soms tijd en persoonlijke aandacht om iedereen (snel) van respons te voorzien. Of het nou bezorgdheid om de dreiging van 2G is, vragen over het stikstofbeleid van de overheid of gewoon een hart onder de riem van Caroline, mensen weten ons te vinden en dat is voor ons motiverend om met dubbel zo veel energie ook in 2022 de kloof tussen overheid en burger, , en bestuurder en samenleving te dichten.

Deze week begint het nieuwe politieke seizoen met een druk programma. We brengen een digitaal werkbezoek aan een melkveebedrijf in de Achterhoek. Er zal mogelijk een briefing zijn van de doorrekening van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB). Er zijn briefings over het Nationaal Groeifonds, investeren in duurzame groei. Er zijn schriftelijke overleggen van de commissies Infrastructuur & Water, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en Klimaat. We hebben een gesprek met een uitgever van onderwijsboeken over censuur in het onderwijs. Caroline krijgt het eerste exemplaar van een boek, geschreven door een 17-jarige scholier. Er is een rondetafelgesprek over gezonde bodems en gewasbeschermingsmiddelen, een rondetafelgesprek over toekomstige inzet en hulp in Afghanistan en een rondetafelgesprek over het slavernijverleden. En we hebben een gesprek met LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

En dit is alleen nog maar een greep van de werkzaamheden komende week… U ziet, BBB zit nooit stil!

Het hele BBB-team en in het bijzonder onze fractievoorzitter Caroline van der Plas wensen iedereen een gezond, gelukkig en politiek voortvarend nieuwjaar!

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...