Weekoverzicht: Van Fortuyn tot Poetin!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: Van Fortuyn tot Poetin!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: Van Fortuyn tot Poetin!

Gepubliceerd op: 04-02-2022

In het weekoverzicht houdt de Tweede Kamerfractie van de BoerBurgerBeweging u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Tweede Kamer, de activiteiten van de fractie in commissies, debatten en ander parlementair overleg en wordt u meegenomen in de week van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas.

Zondag – De week van BBB begon op zondag met een optreden van onze fractievoorzitter Caroline van der Plas bij WNL op Zondag waar ze pleitte voor een langetermijnvisie in het coronabeleid op basis van gezond verstand. Dus neem ook de economische, psychische, fysieke en sociale effecten mee als pijler in het beleid. Onze motie met deze strekking is verworpen, mede door de coalitie, terwijl het Social Cultureel Planbureau in dezelfde week met hetzelfde advies kwam! Ook werd ze gevraagd naar suggesties voor de in 2024 nieuw uit te brengen eurobiljetten door de Europese Centrale Bank. Johan Cruijff, Rembrandt en Pim Fortuyn zou BBB onder andere het liefst op eurobiljetten terug willen zien. Tot slot heeft Caroline op zondag ook schriftelijke vragen gesteld over de beveiliging van Peter R. de Vries, n.a.v. de documentaire ‘Vertrouwelijk!

Maandag – De dag van het fractieoverleg en de voorbereidingen voor de debatten en afspraken voor de rest van de week. Een fijn begin met het team om met volle kracht weer de nieuwe week te beginnen!

Dinsdag – Op dinsdag had de fractie een gesprek met vertegenwoordigers van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), een studentenorganisatie. Met hen spraken we over het tekort aan en de noodzaak van de bouw van studentenwoningen. Ook vroegen ze aandacht voor het sociale belang van studentenhuizen met centrale ruimtes en voor een goed plan van het hoger onderwijs voor het thuisstuderen. BBB ondersteunt hun oproep en zal binnenkort met meer informatie hierover naar buiten treden.

Op deze dag had de fractie ook een gesprek met Fonds Podiumkunsten, over de oneerlijke verdeling van cultuursubsidies in Nederland, waarbij het meeste geld naar de grote steden gaat. Het was  een verhelderend gesprek en BBB zal hier blijvend aandacht voor vragen. Eén tip van de fractie naar de cultuur- en podiuminstellingen in de regio’s: vraag subsidie aan, want als je niks aanvraagt, krijg je het ook niet. Tot slot, in de avond was Caroline ook te zien bij het tv-programma ‘Boer Ayoub’ op NPO3. Caroline hoopt dat Ayoub zijn droom kan verwezenlijken om in Nederland een boerderij te beginnen. Ze sprak daarnaast de hoop uit dat net als hij vele andere jongeren in Nederland kunnen blijven boeren!

Woensdag – Dat Caroline van der Plas aan de slag zou gaan in de zorg voor het SBS-programma ‘BN’ers in het ziekenhuis’ sloeg op woensdag in als een bom. Ze zal 12 dagen stage gaan lopen in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda om ervaringen op te doen komende bij het werken in het ziekenhuis. In de politiek wordt veelvuldig gesproken over ervaringen uit het werkveld en dat deze gebruikt moeten worden bij het maken van beleid door de overheid. Soms wordt ook de kennis en ervaring van Kamerleden in twijfel getrokken als het over vakspecifieke onderwerpen gaat. Caroline besloot de handschoen op te pakken en zal de komende weken naast haar werk in de Tweede Kamer aan de slag gaan in het ziekenhuis!

Op woensdag was ook de Tweede Termijn van het debat ‘voortijdige afbreking zwangerschap’. Dat gaat over het voorstel om de 5-dagen bedenktermijn af te schaffen. Het belangrijkste in de tweede termijn was dat de initiatiefnemers, naar mening van fractievoorzitter Caroline van der Plas, geen goede argumenten konden geven van de meerwaarde van het afschaffen van de wettelijke bedenktermijn. BBB is van mening dat men niet al te lichtzinnig om moet gaan met het afschaffen van een zeer reële bedenktermijn, en heeft hoofdelijke stemming aangevraagd voor a.s. dinsdag. De coalitie heeft immers aangegeven dat bij medische-ethische kwesties, zoals deze, Kamerleden zich niet aan de fractiediscipline hoeven te houden. Met de hoofdelijke stemming geeft BBB alle Kamerleden de mogelijkheid om te stemmen zoals zij zelf willen. Samen met GroenLinks, PvdA en de SP heeft Caroline een motie ingediend om anticonceptie voor alle vrouwen vanaf 18 jaar gratis te verstrekken. (Tot 18 jaar is momenteel al gratis)

Op deze dag kwamen tot slot Arnold te Stroote (15) en zijn opa (ook Arnold) uit gemeente Venlo op bezoek in de Tweede Kamer! Zij kregen een exclusief kijkje achter de schermen in de Tweede Kamer!

Donderdag – Op donderdag brachten wij een motie in om alle emissies (CO2, stikstof et cetera) van industrie in kaart te brengen. Onlangs dienden wij ook al een motie van dergelijke strekking in, maar deze werd toen ontraden door de premier omdat ‘’dit al staand beleid zou zijn’’. (en vervolgens verworpen door de coalitie) Volgens de regering worden alle emissies al gemeten, maar is in de woorden van Caroline van der Plas ‘’klinkklare nonsens’’. Een dag later bleek al dat Tata Steel zelf haar schadelijke uitstoot registreerde, maar deze velen malen hoger bleek te zijn. Hoezo is het meten van dergelijke uitstoot ‘’al staand beleid’’? BBB eist daarom dat álsnog de regering overgaat tot registreren van de uitstoot van álle industriële bedrijven.

Diezelfde dag dienden wij samen met GroenLinks, PvdA en JA21 een amendement in om de driemaandelijkse verlenging van de Coronawet (waarin de juridische basis voor de coronamaatregelen staat) voortaan éérst aan beide Kamers voor te leggen. Dit werd tot dit voorstel eerst door het kabinet verlengd, waarna het pas door het parlement kwam. In crisissituaties is dit te begrijpen, maar met de huidige ontwikkelingen is er geen sprake meer van een crisissituatie. Gelukkig stemde de Tweede Kamer in met ons voorstel dat moet leiden naar een beter, sterker en transparanter besluitvormingsproces inzake het coronabeleid.

Bij het debat over Oekraïne op donderdag benadrukten wij het belang van eensgezindheid en het vermijden van halve maatregelen die als slapjes kunnen worden opgevat. Al eerder pleitten wij voor een goed evacuatieplan voor Nederlands ambassadepersoneel in Kiev en vroegen wij de regering om hier zo snel mogelijk de Kamer over te informeren.

Vrijdag – Op vrijdag ging onze fractie op werkbezoek in het Groningse Haren om met eigen ogen te zien hoe de gemeentelijke herindeling daar misging. De inwoners wilden het niet, kregen het wel en zitten nu met de gebakken peren. Wij hebben daar verhalen aangehoord van inwoners die zich genegeerd en gepasseerd voelen door de overheid en beloofd voor hen op te komen waar nodig en mogelijk. Een roerig einde van een eveneens roerige week. En ook is dit een greep uit al onze werkzaamheden van de afgelopen week. U ziet, BBB zit nooit stil!

Namens de fractie van BBB: een fijn weekend!

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...