‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

Gepubliceerd op: 22-04-2024

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. De wet klinkt sympathiek en is waarschijnlijk ook zo bedoeld. Uiteraard wil óók BBB dat mensen een betaalbare huurwoning kunnen krijgen, maar de negatieve effecten van deze wet zijn te groot voor BBB om nu voor deze wet te stemmen.

In de Eerste Kamer wordt dinsdag gesproken over de wet. De Eerste Kamerfractie deelt de analyse van de Tweede Kamerfractie en zal een voorstel indienen om dit wetsvoorstel controversieel te verklaren. Tevens dient de Eerste Kamerfractie het verzoek in om dit voorstel niet per 1 juli inwerking te laten treden. De Tweede Kamerfractie zal deze week vragen om de stemmingen in de Tweede Kamer pas na het meireces plaats te laten vinden. Mocht de Kamer voor de wet stemmen, dan willen we de wijzigingsvoorstellen in ieder geval goed hebben kunnen beoordelen.

“We debatteren in de Tweede Kamer woensdag nog over deze wet. Er zijn tientallen amendementen en moties ingediend. Donderdag zijn er nog meer debatten in de Tweede Kamer, waarover ook gestemd wordt. Vanwege het aanstaande meireces zal dit betekenen dat de Tweede Kamer in de nachtelijke uren over een belangrijke wet, inclusief tientallen moties en amendementen moet stemmen. Dit vinden wij onverantwoord. De Kamer moet goed de tijd nemen om de amendementen zorgvuldig te beoordelen. Daarom willen wij uitstel van deze stemmingen tot na het meireces”, zegt woordvoerder Wonen, Mona Keijzer.

Verkopen

Deze wet gaat er volgens BBB voor zorgen dat burgers nóg meer moeite zullen krijgen met het vinden van een betaalbare huurwoning. Dit komt omdat verhuurders juist die huurwoningen, waar nu de lage en middeninkomens huren, zullen verkopen omdat de kosten voor verhuurders met deze wet hoger zullen worden dan de opbrengst. De lage en middeninkomens kunnen zich vaak geen koopwoning veroorloven. De wachtlijsten voor huurwoningen worden met deze wet dus nog groter.

“Daarnaast is dit een schending van het eigendomsrecht en neemt het aantal huurwoningen hierdoor juist af. Er zullen huurders zijn die minder huur gaan betalen, maar voor heel veel andere burgers met middeninkomens zullen er juist mínder betaalbare woningen beschikbaar zijn. Feitelijk dakloos of wonend bij familie is het resultaat. Dit wetsvoorstel pakt slechts de eigenschappen van de schaarste aan, maar niet het onderliggende probleem. Een van die problemen is dat er gewoonweg niet genoeg huurhuizen zijn”, aldus Mona Keijzer.

Eerste Kamer

Ook de Eerste Kamer ziet dit probleem. “Deze Wet Betaalbare Huur werkt averechts voor de beoogde doelgroep, blijkt ook uit recent onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie. Wij zien liever een pas op de plaats. Daarom zullen wij de Eerste Kamer komende week vragen om dit voorstel controversieel te laten verklaren. Zo’n ingrijpende wet moet aan het nieuwe kabinet worden overgelaten”, stelt woordvoerder Wonen Eric Kemperman van de BBB Eerste Kamerfractie.

Aanbod vergroten

BBB wil mensen op de korte én de lange termijn in staat stellen om een woning te vinden waarbij woonkosten lager zijn. Dat moeten we doen door het totale aanbod te vergroten, bijvoorbeeld door de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Dit kan via woningsplitsing, leegstaande bedrijfsgebouwen sneller ombouwen tot woningen en het snel en eenvoudig – vergunningvrij – bijbouwen of plaatsen van mantelzorgwoningen op eigen grond. Of door het benutten van tweede woningen die geschikt zijn voor permanente bewoning.
“In Nederland wonen tussen de 55.000 en 160.000 mensen permanent in een vakantiehuis. Dit is wettelijk niet toegestaan. BBB wil een gedoogregeling met een heldere peildatum en zonder precedentwerking. Hiermee kunnen per direct circa 35.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Daarnaast zijn wij van mening dat in deze wooncrisis de voorrangsregel voor statushouders op sociale huurwoningen moet worden losgelaten en de instroom van asiel aan de voorkant moet worden beperkt”, aldus Mona Keijzer.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...