Zorg voor psychiatrisch patiënten schiet ernstig tekort, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Zorg voor psychiatrisch patiënten schiet ernstig tekort, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Zorg voor psychiatrisch patiënten schiet ernstig tekort, BBB stelt Kamervragen

Gepubliceerd op: 08-12-2023

De zorg voor complexe psychiatrisch patiënten schiet ernstig tekort. Kwetsbare groepen worden aan hun lot overgelaten. Dat blijkt uit een vertrouwelijk ggz-rapport. Het is onacceptabel dat ernstig zieke patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, vooral degenen die suïcidaal, psychotisch of verward zijn, momenteel geweigerd worden voor behandeling door kleinere, commerciële aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg, omdat ze als “te complex” worden beschouwd. Nicki Pouw-Verweij stelde Kamervragen.

In het NRC, die het rapport in handen heeft, wordt Tom Klaassen als voorbeeld genomen. Hij had psychiatrische problemen én een verslaving. “Maar ook een omgeving die voor hem vocht en bij instanties op de deur klopte.”

Het rapport geeft aan dat palliatieve zorg een van de oplossingen is. Dit is opmerkelijk, zoals in het geval van Tom Klaassen, waar achteraf bleek dat procedures ten onrechte aangaven dat hij uitbehandeld was en enkel zorg zou ontvangen ter begeleiding naar de dood. Het probleem was dat Klaassen hiervan zelf niet op de hoogte was, aangezien hij helemaal niet uitbehandeld was.

Vragen van het lid Pouw-Verweij aan de Minister voor langdurige zorg over het artikel in het NRC ‘’Tom Klaassen belandde in een zorgvacuum en stierf terwijl nog overleg werd wie hem moest helpen’’.

 1. Bent u bekend met het artikel in het NRC ‘’Tom Klaassen belandde in een zorgvacuum en stierf terwijl nog overleg werd wie hem moest helpen’’ waarin wordt gesteld dat de zorg voor complexe psychiatrisch patiënten tekortschiet en dat kwetsbare groepen aan hun lot worden overgelaten?
 1. Hoe kan het dat een patiënt zoals Tom Klaassen, die al jarenlang af en aan behandeld wordt voor psychiatrische problemen en drankverslaving, te horen krijgt dat zijn behandeling wordt gestaakt en dat hij zich niet aan de afspraken houdt? Wie bepaalt of een patiënt ‘uitbehandeld’ is?
 1. Wat zijn de oorzaken van het zorgtekort voor mensen met een dubbele diagnose (verslaving en psychiatrische klachten) en welke maatregelen kunnen worden genomen om dit aan te pakken?
 1. Hoe kan het dat patiënten zoals Tom Klaassen, die behoefte hebben aan langdurige ondersteuning, geen vervolgzorg krijgen? Wat kan er gedaan worden om passend zorgaanbod voor deze groep te realiseren?
 1. In hoeverre heeft de decentralisatie van de zorg en de bezuinigingen van de afgelopen jaren bijgedragen aan het tekort aan zorg voor complexe psychiatrische patiënten? Wat zijn de gevolgen hiervan?
 1. Bent u op de hoogte van de problemen rondom de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen en de afstemming tussen betrokken instanties in de regio Amsterdam? Wat kan er gedaan worden om deze samenwerking te verbeteren?
 1. Hoe kan voorkomen worden dat patiënten zoals Tom Klaassen, die als ‘zorgmijder’ worden bestempeld, buiten het zicht van instanties verloederen en geïsoleerd raken door hun verslaving? Welke maatregelen zijn nodig om deze groep beter te kunnen ondersteunen?
 1. Wat vindt u van de suggestie uit het rapport om palliatieve zorg te organiseren in samenwerking met huisartsen, inclusief begeleiding bij een euthanasiewens? Hoe verhoudt zich dit tot de huidige wet- en regelgeving rondom euthanasie bij verslaving?
 1. Bent u op de hoogte van het feit dat grote GGZ-instellingen, zoals Arkin, en ook instellingen buiten de Randstad, te maken hebben met ernstige problemen, zoals het sluiten van de deuren voor nieuwe patiënten en het beperken van behandelingen voor bestaande patiënten?
 1. Kunt u aangeven welke maatregelen u heeft genomen om de genoemde problemen in de GGZ aan te pakken? Bent u van plan om extra middelen beschikbaar te stellen om de wachtlijsten te verminderen en de benodigde behandelingen te waarborgen?
 1. Wat is uw reactie op het feit dat ernstig zieke GGZ-patiënten, met name degenen die suïcidaal, psychotisch of verward zijn, momenteel worden geweigerd voor behandeling bij kleinere, commerciële GGZ-aanbieders omdat ze “te complex” zijn? Bent u van mening dat deze patiënten recht hebben op passende zorg en dat deze weigeringen onacceptabel zijn?
 1. Kunt u toelichten welke acties u heeft ondernomen om de zorgverzekeraars te controleren en ervoor te zorgen dat het geoormerkte GGZ-budget daadwerkelijk wordt besteed aan GGZ-zorg? Bent u bereid strengere maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat dit budget op de juiste wijze wordt ingezet?
 1. Wat is uw reactie op de beschuldigingen uit de psychiatrische sector van netwerkcorruptie en het gebrek aan tegenmacht tegen het beleid van het Ministerie van VWS? Bent u bereid om maatregelen te nemen om de onafhankelijkheid van de GGZ-sector te waarborgen en ervoor te zorgen dat de belangen van de patiënten centraal staan?

Ik verzoek u deze vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...