BBB Gelderland stemt voor toegankelijke toiletten in treinen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB Gelderland stemt voor toegankelijke toiletten in treinen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB Gelderland stemt voor toegankelijke toiletten in treinen

Gepubliceerd op: 31-12-2023

Niet weken, niet maanden maar jaren hebben we op deze TTTreinen moeten wachten, oftewel toegankelijk toilet treinen. Na jaren van overleg op allerlei niveaus heeft de Provinciale Staten van Gelderland op de laatste vergadering van 2023 ingestemd met het verzoek om en de financiering voor toegankelijke toiletten in alle treinen.

Marcel Roerdink, statenlid BBB Gelderland is blij: ”Dit is nu iets wat wellicht heel vanzelfsprekend klinkt, maar het niet is. We zijn erg blij dat we, ook na gesprekken richting de campagne over dit verzoek uit de samenleving, het met de rest van de Staten hebben kunnen realiseren. Althans ermee te starten. Dit draagt echt bij aan een BBBeter Gelderland.”

Door in te stemmen met het voorliggende besluit heeft de Provinciale Staten van Gelderland
goedkeuring gegeven voor toiletten in 38 treinen. Deze worden verdeeld over de twee aanbieders de
Valleilijn (met 5 treinen) en Achterhoek-Rivierenland (33 treinen). Roerdink licht toe: “Deze ambitie is
in het coalitieakkoord vastgelegd en breed gedragen. BBB had het prima gevonden als we het een
hamerstuk hadden gemaakt. Aan de andere kant is het ook goed om te laten zien dat we ook echt
aan de slag gaan met zaken die door burgers bij ons onder de aandacht worden gebracht.”

Eigenlijk is het raar dat we nu pas met elkaar het gesprek hierover hebben. Eerder is de landelijke
wetgeving al aangepast om aanbieders van openbaar vervoer te verplichten hun vervoersmiddelen
aan te passen. Zij moeten geleidelijk zorgen voor algemene toegankelijkheid van hun aanbod voor
personen met handicap en een ziekte. Het College voor de Rechten van de Mens vroeg dat ook heel
bewust pas bij de volgende aanbesteding te doen als er voldoende toiletten in treinen zijn. Om zo
ook mogelijk onevenredige kosten te voorkomen. Roerdink is wel blij dat de bijna €17 miljoen nu al
beschikbaar wordt gesteld: “Als het openbaar vervoer als doel heeft om mensen te vervoeren en ook
voor een deel onafhankelijkheid te zorgen, voor leefbaarheid en een goed sociaal netwerk dan moet
iedereen daar gebruik van kunnen maken. Dit is een heel belangrijke stap om het openbaar vervoer
weer écht openbaar te maken. Een faciliteit voor alle Gelderlanders. Dat is pas een mooi inclusief
eindejaarsgeschenk.”

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...