Statenfractie BBB Gelderland blijft tegen windturbines

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Statenfractie BBB Gelderland blijft tegen windturbines

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Statenfractie BBB Gelderland blijft tegen windturbines

Gepubliceerd op: 28-01-2024

Afgelopen week hebben de Gedeputeerde Staten(GS) van Gelderland besloten dat een opstelling met 7 windturbines voor windpark Echteld-Lienden de voorkeur heeft. Dit besluit is genomen als volgende stap in een al 3 jaar lopend traject rondom de vastgestelde Regionale Energie Strategie (RES). De provinciale fractie van BBB Gelderland blijft tegen de windturbines, maar begrijpt ook dat er wettelijke kaders zijn waarbinnen besluiten moeten worden genomen. De fractie zal zich de komende maanden inspannen om de plannen waar mogelijk bij te stellen om de impact voor de omgeving nog verder te minimaliseren.

“De situatie rondom dit windpark is uitzonderlijk vervelend”, zo licht fractievoorzitter Rik Loeters toe. “Het initiatief komt uit de zoekgebieden zoals die in de RES 1.0 doelen zijn gezet door de beide betrokken gemeenten. Dit bod is vastgesteld door beide gemeenteraden, het waterschap en de vorige Provinciale Staten van Gelderland. Daar was BBB geen onderdeel van, en de toenmalige gedeputeerden van onder andere GroenLinks keken anders aan tegen windturbines. Door de vaststelling is GS nu verwikkeld in een projectprocedure waarin processtappen moeten worden genomen. Daarnaast geldt ook nog eens dat de Elektriciteitswet de Gedeputeerde Staten dwingt om alle projecten van meer dan 5 MW in behandeling te nemen. En dat is hier ook het geval.” Dat brengt Loeters en zijn fractie in een lastige positie. Met de motie die eind 2023 is aangenomen in de Staten werd een stop gezet op nieuwe wind- en zonne-energie initiatieven: ‘Gelderland Tijdelijk Windstil’. Dit windpark valt daar echter niet onder, maar is een erfenis van de vorige statenperiode.

“De beslissing voor de voorkeursopstelling van 7 windturbines is echter geen politieke, het is een procesmatige beslissing. En vanuit een betrouwbare overheid is het erg belangrijk dat we onze afspraken nakomen. We zijn blij dat Gedeputeerde Staten in ieder geval heeft meegedacht en het aantal windturbines heeft verlaagd en akkoord gaat met iets minder energie dan het bod van de RES aanvankelijk was. Maar we vinden het ongelooflijk vervelend dat er nu weer meer windturbines in onze provincie bijkomen met last voor de omgeving.” De fractie van BBB Gelderland zal zich daarom de komende maanden inspannen om de plannen bij te stellen. Rik Loeters: ”Het besluit vanuit het proces is genomen, nu is het tijd om de politieke standpunten van deze nieuwe Provinciale Staten naar voren te brengen. Want wij blijven bij ons standpunt dat windturbines meer kwaad dan goed doen, en daar zullen we nooit voor staan.” 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...