Drugscriminaliteit bestrijd je niet met lage straf

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Drugscriminaliteit bestrijd je niet met lage straf

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Drugscriminaliteit bestrijd je niet met lage straf

Gepubliceerd op: 10-11-2023

Onze samenleving wordt in toenemende mate ondermijnd vanuit de drugscriminaliteit. Om (potentiële) drugsuithalers in onze havens te kunnen afschrikken en effectief te kunnen bestraffen, is er een nieuw wetsartikel in het wetboek van strafrecht opgenomen (artikel 138aa Sr). Het kan naar mening van BBB niet zo zijn drugsuithalers nu veel lagere straffen krijgen als ze worden opgepakt en vervolgd door een individuele rechter zelf bedachte alternatieve vorm van afdoening van hun strafzaak. Daarom vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Vragen van het lid Helder (BBB) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Lage straf uithalers: mag dat wel?’

1. Kent u het bericht ‘Lage straf uithalers: mag dat wel?’

2. Bent u bekend met het door een rechter in Rotterdam zelf bedachte project Snelle Toekomstgerichte Meervoudige Kamerzitting, ofwel een alternatieve vorm van berechting? 

3. Is het een individuele rechter toegestaan zelf een project te bedenken inzake berechting die afwijkt van de normale gang van zaken ofwel zoals die in het wetboek van strafvordering is opgenomen? 

4. Bent u bekend met de 5 punten van kritiek van het Gerechtshof Den Haag op deze alternatieve vorm van afdoening van strafzaken, zoals het Gerechtshof onlangs heeft opgenomen in haar arrest van 1 november 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:2075)? 

5. In uw brief van 22 december 2022 schrijft u aan de Kamer over het nieuwe artikel 138aa wetboek van strafrecht dat is bedoeld om drugsuithalers in havens effectief te kunnen bestraffen: ‘Met de nieuwe strafbepaling heeft de wetgever niet alleen beoogd de ernst van de gedragingen tot uitdrukking te brengen, maar ook om effectieve handhaving mogelijk te maken en een afschrikwekkende werking te bewerkstelligen? Bent u het met de BBB eens dat de afschrikwekkende werking door deze afdoening totaal uit het zicht is?

6. En het verlengde daarvan, bent u het met de BBB eens dat deze wijze van afdoening een schoffering is van politieagenten en het Openbaar Ministerie? 

7. Zo nee, kunt u dan een reactie geven op deze passage in het hierboven genoemde arrest: ‘In casu was duidelijk dat de te verwachten straf ingeval de reguliere procedure zou zijn gevolgd (en een bewezenverklaring zou zijn gevolgd) tussen de vier en vijf jaar gevangenisstraf zou bedragen.’ 

8. Bent u bereid om de toegezegde brief over de stand van zaken omtrent deze strafbaarstelling van drugsuithalers zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen?

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...