Kamervragen faunaschade n.a.v. wolvenproblematiek

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen faunaschade n.a.v. wolvenproblematiek

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen faunaschade n.a.v. wolvenproblematiek

Gepubliceerd op: 09-02-2022

Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft kamervragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over onderzoek naar en compensatie van faunaschade landbouw. Ingezonden op woensdag 9 februari.

  1. Kan de minister de Kamer cijfers doen toekomen over het aantal niet-gehonoreerde (fauna)schademeldingen van BIJ12, de reden van afwijzing en hoe deze zich verhouden ten opzichte van het aantal gehonoreerde schademeldingen?
  2. Volgens het interprovinciaal wolvenplan is de dierhouder verantwoordelijk voor bescherming van zijn dieren, is de minister het met ons eens dat veranderende migratiepatronen van grensoverschrijdende dierenpopulaties en eventuele beschermde status van diersoorten afweer en verjagen bemoeilijken?
  3. Is de minister het met onze fractie eens dat om beschermde diersoorten te beschermen, de verantwoordelijkheid niet volledig bij de dierhouder moet liggen? Zo ja, wanneer kunnen wij hier een plan voor verwachten? Zo nee, waarom niet?
  4. Is de minister het met onze fractie eens dat de beschermde status van de wolf en diens plotselinge en toenemende vestiging plus de fors toegenomen Europese wolvenpopulatie in Nederland het evenwicht van fauna ontwricht en dat Nederland bij de Europese Unie moet aandringen op ontheffing van deze status, in navolging van Finland en Frankrijk?
  5. Is er communicatie met buurlanden over grensoverschrijdende migratie van dierenpopulaties? Zo ja, zijn er meer diersoorten die door grensoverschrijding mogelijk faunaschade in Nederland kunnen aanbrengen? Zo nee, waarom niet?

De fractie van BBB wacht de antwoorden van de minister af en zal tegelijkertijd de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 26 2024

BBB sommeert Minister om onderzoek naar Natuurherstelwet openbaar te maken

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal moet de (belangrijkste) conclusies van het rapport over de ...

feb 26 2024

BBB pleit bij informateur Kim Putters opnieuw voor meerderheidskabinet

BBB-fractieleider Caroline van der Plas, heeft maandagmiddag een gesprek gehad met de nieuwe informateur Kim Putters over de ...

feb 23 2024

Patiënten stellen Amsterdam UMC verantwoordelijk voor ‘mislukte gezichtsoperaties’, BBB stelt Kamervragen

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat vier patiënten het Amsterdam UMC aansprakelijk stellen voor schade die zou zijn ...