Kamervragen faunaschade n.a.v. wolvenproblematiek

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen faunaschade n.a.v. wolvenproblematiek

Gepubliceerd op: 09-02-2022

Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft kamervragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over onderzoek naar en compensatie van faunaschade landbouw. Ingezonden op woensdag 9 februari.

  1. Kan de minister de Kamer cijfers doen toekomen over het aantal niet-gehonoreerde (fauna)schademeldingen van BIJ12, de reden van afwijzing en hoe deze zich verhouden ten opzichte van het aantal gehonoreerde schademeldingen?
  2. Volgens het interprovinciaal wolvenplan is de dierhouder verantwoordelijk voor bescherming van zijn dieren, is de minister het met ons eens dat veranderende migratiepatronen van grensoverschrijdende dierenpopulaties en eventuele beschermde status van diersoorten afweer en verjagen bemoeilijken?
  3. Is de minister het met onze fractie eens dat om beschermde diersoorten te beschermen, de verantwoordelijkheid niet volledig bij de dierhouder moet liggen? Zo ja, wanneer kunnen wij hier een plan voor verwachten? Zo nee, waarom niet?
  4. Is de minister het met onze fractie eens dat de beschermde status van de wolf en diens plotselinge en toenemende vestiging plus de fors toegenomen Europese wolvenpopulatie in Nederland het evenwicht van fauna ontwricht en dat Nederland bij de Europese Unie moet aandringen op ontheffing van deze status, in navolging van Finland en Frankrijk?
  5. Is er communicatie met buurlanden over grensoverschrijdende migratie van dierenpopulaties? Zo ja, zijn er meer diersoorten die door grensoverschrijding mogelijk faunaschade in Nederland kunnen aanbrengen? Zo nee, waarom niet?

De fractie van BBB wacht de antwoorden van de minister af en zal tegelijkertijd de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mrt 21 2023

Sietsma en Van Maaren verkenners bij coalitievorming Flevoland

Woensdag 15 maart j.l. hebben de inwoners van Flevoland hun stem uitgebracht. BBB werd de grootste partij in ...

mrt 21 2023

Bovenste Beste Leden, Stemmers, Bovenste Beste Boeren en Burgers!

Wat hebben jullie en wat hebben wij veroorzaakt in Nederland? Wij als Bestuur zijn nog maar nauwelijks bekomen ...

mrt 9 2023

Heel Brabant op slot; maar waarvoor?

Begin maart kwam Gedeputeerde Staten met het nieuws dat heel Brabant op slot gaat omdat het zo slecht ...