Kamervragen over het laten ontsnappen van giftige stoffen in de Nederlandse binnenvaart

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over het laten ontsnappen van giftige stoffen in de Nederlandse binnenvaart

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over het laten ontsnappen van giftige stoffen in de Nederlandse binnenvaart

Gepubliceerd op: 31-01-2023

Deze week kwam het bericht naar buiten dat een aantal opdrachtgevers op dwingende manier van hun binnenvaartschippers vragen om hun schepen te ontdoen van giftige dampen. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, waarbij je onder andere moet denken aan kanker, beenmergschade en schade aan bloedcellen wat kan resulteren in Leukemie.  

Er zitten hier een aantal problemen aan ten grondslag. In Nederland hebben wij maar een punt waar de giftige dampen op een veilige manier afgevangen kunnen worden. dit kan in Moerdijk. Dit is wel een kostbare operatie, wat al snel 10 tot 40.000 euro kan gaan kosten. Kosten die de opdrachtgevers liever niet willen betalen. En dat komt op het tweede probleem; in zowel Belgie als Duitsland is er een verbod, maar in Nederland niet. Er wordt al jaren over gesproken en iedere keer zijn er nieuwe redenen. Van de Rijnvaartakte uit 1886 tot de rederijen niet in financieel gevaar willen brengen. Ondertussen blijven schepen blijven hier extra ronden varen om zich te ontdoen van giftige gassen, ten koste van onze volksgezondheid. Wij hebben hierover Kamervragen ingediend

Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het laten ontsnappen van giftige stoffen in de Nederlandse binnenvaart

Vraag 1

Is de minister bekend met de inhoud van het NRC artikel ´Binnenvaartschippers laten dagelijks giftige dampen ontsnappen. ´Als je weigert, verscheuren opdrachtgevers het contract´´ van 22 januari 2023?

Vraag 2

Waarom is het zo lastig om in Nederland een verbod in te stellen op het laten ontsnappen van giftige dampen terwijl de Belgen en Duitsers wel zo´n verbod hebben?

Vraag 3

Is er binnen het ministerie van I&W of het ministerie van VWS bekend hoe groot en hoe schadelijk de impact is van de ongeveer 15 binnenvaartschepen die dagelijks hun leidingen openen, op zowel de binnenvaartschippers als de omwonenden van waterwegen met veel binnenvaart?

Vraag 4

Is de minister in gesprek met de opdrachtgevers die van hun schippers vragen de gassen te laten ontsnappen, hoe verlopen deze gesprekken, en wordt de angst van schippers voor gevolgen bij het weigeren van het laten ontsnappen van giftige gassen meegenomen in deze gesprekken?

Vraag 5

Lopen er onderzoeken en/of projecten in Nederland waardoor er op korte termijn meer ontgassingsinstallaties in Nederland kunnen komen en hoe dit goedkoper kan?

Vraag 6

Indien dit niet het geval is, wat doet het ministerie van I&W verder om oliebedrijven op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te sommeren om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen?

Vraag 7

Hoe verloopt de samenwerking tussen het ILT, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst op dit gebied en hoe kan het bevorderd worden?

Vraag 8

Sluit de minister zich aan bij de redenen die zijn voorgangers hebben gegeven waarom een landelijk verbod niet zou kunnen, zoals de Rijnvaartakte uit 1868?

Vraag 9

Wat vindt de minister van de uitspraken die in het verleden door oud-staatssecretaris Mansveld (PvdA) zijn gedaan over dreigende faillissementen onder reders met een verbod op het laten ontsnappen van giftige gassen? En de uitspraken van oud-minister Van Nieuwenhuizen over dat een verbod technisch onmogelijk is?

Vraag 11

De minister heeft vorig jaar aangegeven geen afvaltoerisme te willen creëren in Duitsland omdat dit niet netjes zou zijn naar onze Oosterburen. Hoe zwaarwegend is de volksgezondheid in eigen land en de gezondheid van binnenvaartschippers in Nederland in de bredere en internationale discussie over het laten ontsnappen van giftige gassen?

Vraag 12

Wordt er gewerkt aan een nationaal en/of internationaal verbod en wanneer kan de Kamer hier op zijn vroegst over geïnformeerd worden?

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...