Kamervragen over sluiting UMCG

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over sluiting UMCG

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over sluiting UMCG

Gepubliceerd op: 10-01-2022

Het Kinderhartcentrum van het UMC te Groningen dreigt te moeten gaan sluiten als gevolg van de Kamerbrief van 20 december jl. Deze Kamerbrief komt in navolging van de Kamerbrief van 25 juni jl. waarin er werd gereageerd op een visierapport over de toekomst van de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Deze visie was opgesteld door de wetenschappelijke verenigingen van kinderartsen en – cardiologen (NVK), cardiothoracaal chirurgen (NVT) en interventiecardiologen (NVVC). De nadere uitwerking leidde tot de Kamerbrief van 20 december met onder andere het besluit tot sluiting van het Kinderhartcentrum in Groningen.

De zorg wordt gecentraliseerd op twee locaties in het Westen van Nederland (Rotterdam en Utrecht) en daardoor verdwijnt deze zorg in het Noorden, waardoor patiënten uit Noord-Oost Nederland naar Rotterdam of Utrecht moeten. Ook heeft de beslissing van de minister gevolgen voor andere complexe en acute zorg, zoals kinderlongtransplantaties en pulmonale hypertensie-zorg. Het concentreren van één specialisme heeft ook invloed op alle gerelateerde zorg. Deze impact lijkt onvoldoende te zijn beoordeeld. Zieke kinderen met chronische aandoeningen kunnen in de toekomst niet meer rekenen op integrale kindzorg in Noord-Nederland. Medewerkers van het UMCG riepen al op voor het behoud van het Kinderhartcentrum en is er een petitie gestart.

Fractievoorzitter Caroline van der Plas diende samen met Nicki Pouw-Verweij (JA21) kamervragen in.

 1. Hoe verhoudt zich het besluit tot concentratie van hoogcomplexe zorg bij aangeboren hartafwijkingen (AHA) in 2 centra tot de inschatting van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat het aantal volwassenen met AHA in de komende 30 jaar zal verdubbelen?
 2. Heeft u deze toekomstverwachting meegenomen in uw beslissing?
 3. Is de kwetsbaarheid van zorg meegenomen bij dit besluit? Immers: bij een calamiteit in één van de twee centra komt alle zorg terecht bij het overgebleven centrum. Welke consequenties kan dit hebben en zijn die meegenomen?
 4. Erkent u dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangeeft dat alle huidige centra de nodige kwaliteit in zorg kunnen leveren?
 5. Zo nee, waarom niet?
 6. Zo ja, wat is dan de reden om niet naar geografische spreiding van locaties te kijken?
 7. Bent u bekend met het feit dat patiënten die hoogcomplexe zorg bij AHA nodig hebben maar beperkt belastbaar zijn?
 8. Is de belastbaarheid van patiënten die hoogcomplexe zorg bij AHA nodig hebben een onderdeel van de afweging geweest?
 9. Bent u het met mij eens dat zorg in heel Nederland toegankelijk en bereikbaar moet zijn?
 10. Onderkent u dat het weghalen van hoogcomplexe zorg voor aangeboren hartafwijkingen ook invloed heeft op de houdbaarheid van andere onderdelen van de zorg? (zoals kinderlongchirurgie en -transplantaties,kinder pulmonale hypertensiezorg die al landelijk zijn gecentraliseerd en acute kinderIC zorg)
 11. Hoe denkt u ziekenhuizen te ondersteunen bij het op peil houden van deze overige zorg?
 12. Waarom is het zogenaamde DC3 initiatief door uw ministerie afgewezen?
 13. Waarom vermeldt u in uw brief dat er geen voorstel vanuit de UMC’s zelf lag (gesteund door 6 van 7 UMC’s) terwijl 3 UMC’s gezamenlijk tot het DC3 initiatief zijn gekomen?
 14. Waarom vindt u levensloopzorg alleen van belang bij hoogcomplexe hartafwijkingen en niet bij andere hartafwijkingen?
 15. In het visierapport van de (3) beroepsgroepen luidt het advies om alle interventies van aangeboren hartafwijkingen van alle patiënten te concentreren in twee of drie centra, vanuit het principe van levensloopzorg. Kan de minister aangeven waarom hij in zijn advies hiervan afwijkt en bij volwassenen alleen de zeer complexe interventies wil concentreren?
 16. Is concentratie van zorg niet voor alle interventies van aangeboren hartafwijkingen van belang en waar legt de minister dan de grens?
 17. Beseft u dat door uw huidige voorstel het enige centrum in Nederland dat zich bezig houdt met Pulmonale Hypertensie bij kinderen gesloten gaat worden? Heeft u de gevolgen hiervan in beeld en hoe heeft u dit meegewogen in uw beslissing?
 18. Beseft u dat het weghalen van planbare hartzorg voorbijgaat aan de noodzaak om snel en goed bereikbare acute zorg te kunnen verlenen in de regio?

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

Stempotloden

sep 15 2023

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 11 oktober

Ook al lijkt het niet zo, ook Nederlanders die in het buitenland wonen hebben te maken met de ...

sep 12 2023

Nieuw onderzoek bevestigt: Piekbelastersbeleid is zinloos!

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de concentratie van ammoniak in de lucht en het ...

sep 8 2023

Kandidatenlijst en Verkiezingsprogramma BBB

Concept-Kandidatenlijst Kandidaat-lijsttrekker van BBB is Caroline van der Plas (56), mede-oprichter en huidig fractievoorzitter van BBB in de ...