Kamervragen Rijvaardigheidstesten Zeeuws-Vlaanderen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen Rijvaardigheidstesten Zeeuws-Vlaanderen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen Rijvaardigheidstesten Zeeuws-Vlaanderen

Gepubliceerd op: 15-01-2022

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ( CBR ) heeft in 2016 besloten om 53 rijtestlocaties terug te brengen naar 30 locaties in Nederland. Mede door dit besluit zijn rijvaardigheidstesten voor 75-plussers niet meer mogelijk in Terneuzen. De senioren in Zeeuws Vlaanderen moeten nu naar Goes waarbij zij ook verplicht tol moeten betalen. Wel worden er in Terneuzen rijexamens afgenomen vanuit het CBR, maar deze locatie wordt dus niet meer gebruikt voor rijvaardigheidstesten voor 75-plussers. Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft hierover vragen gesteld aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast heeft Caroline ook een voorstel gedaan om in gesprek te gaan met het CBR om één of twee dagen per week/maand de rijtesten in Terneuzen terug te laten brengen. Dit door het clusteren van de aanvragen van de ouderen.

 1. Bent u op de hoogte van de open brief die de Top/Gemeentebelangen en SP uit de gemeente Terneuzen hebben verstuurd aan de Tweede Kamerleden, met als onderwerp Rijvaardigheidstesten CBR in Zeeuws-Vlaanderen?
 2. Bent u ervan op de hoogte dat 75-plussers uit Zeeuws-Vlaanderen en andere mensen die een Rijvaardigheidstest moeten doen, sinds het verdwijnen van de rijvaardigheidstestlocatie uit Terneuzen en de overplaatsing naar Goes, nu veel verder moeten reizen en verplicht tol moeten betalen om de reis naar de CBR-locatie v.v. naar Goes te maken?
 3. Bent u net als BBB van mening dat dit rechtsongelijkheid betekent voor de 75-plussers in Zeeuws-Vlaanderen? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u ervan op de hoogte dat ouderen, of men nu wel of geen extra rijlessen neemt bij een erkend rijschoolhouder, of wel/niet slaagt voor de rijtest, men dan ook nog ruim 300 euro kwijt is aan medische keuringen en legeskosten? Vindt u dat een acceptabel bedrag, aangezien veel ouderen vaak afhankelijk zijn van AOW en in sommige gevallen slechts een klein pensioen erbij?
 5. Waarom kunnen er in Terneuzen nog wel rijexamens worden afgenomen bij het Service Examen Centrum van het CBR en geen Rijvaardigheidstesten meer?
 6. Bent u bereid met het CBR te bespreken om één of twee dagen per week/maand de rijtesten voor de Zeeuws Vlamingen terug in Terneuzen te brengen, door de aanvragen van ouderen te clusteren en de medische rijinstructeur van het CBR de test te laten afnemen? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u het met BBB eens dat het onwenselijk is dat veel Zeeuws-Vlaamse ouderen nu hun rijbewijs laten verlopen omdat het voor hun een onoverkomelijk bezwaar is om de rijtest in Goes af te leggen en zij hierdoor veel minder mobiel worden en in hun bewegingsvrijheid worden beperkt? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u het met BBB eens dat het voor de ouderen en/of mensen met een beperking dat ze regie kunnen houden over hun leven en zelfstandig kunnen blijven functioneren? Zo ja, kunt u aangeven hoe dat rijmt met de onmogelijkheid voor deze Zeeuws-Vlamingen om een rijtest te doen in Terneuzen?
 9. Bent u het met BBB eens dat rijtesten weer mogelijk maken in Terneuzen kostenbesparend is voor overheden omdat ouderen anders een beroep moeten doen op de collectieve voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo ) in hun gemeente, indien het voor hun niet haalbaar is om de rijtest in Goes af te leggen? Zo nee, kunt u duiden waarom niet?
 10. Bent u het met BBB eens dat inwoners in Zeeuws-Vlaanderen in een achterstandspositie verkeren dan andere inwoners van Zeeland, gelet op de langere reistijd en hogere kosten? Zo nee waarom niet?
 11. Bent u het met BBB eens dat de menselijke maat leidend moet zijn in overheidsbeleid en de regels niet belangrijker mogen zijn dan het centraal stellen van de behoefte van de burger, ofwel: de overheid is er voor burgers en niet andersom (ook uitgesproken door de Nationale Ombudsman)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat in dit specifieke geval in de praktijk brengen?
 12. Bent u het met BBB eens dat Zeeuws Vlaanderen door de overheid nog steeds niet wordt gezien als een volwaardige regio, maar elke keer weer wordt benadeeld (zie ook het verdwijnen de geestelijke gezondheidszorg (GGD), UWV, Rechtbank sector kanton locatie Terneuzen, Douane, volwaardig belastingkantoor en het CBR)? Zo nee, waarom niet?
 13. Wanneer gaat u Zeeuws-Vlaanderen en zijn inwoners weer erkennen als een volweaardige regio, met dezelfde behoeftes en noden als alle andere regio’s in Nederland?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...