Kamervragen voedselzekerheid

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen voedselzekerheid

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen voedselzekerheid

Gepubliceerd op: 26-02-2022

Nu Oekraïne en Rusland als graanschuren van Europa met elkaar in oorlog zijn en de prijzen van olie, gas en voedsel door het dak schieten stellen wij als fractie BBB de volgende vragen over voedselzekerheid.

 1. Bent u ervan op de hoogte dat de Rusland en Oekraïne zorgen voor de productie van 80% van de wereldwijde export van zonnebloemolie, ongeveer 25% van tarwe en 20% van mais?
 2. Weet u dat de oorlog er ook voor zorgt dat de prijzen van palmolie en soja hierdoor naar recordhoogte zijn gestuwd?
 3. Kunt u reflecteren op de militair strategische voordelen van onze landbouwsector?
 4. Heeft u zicht op de agrarische productieketens die door de aanval van Rusland op Oekraïne in gevaar zijn gekomen?
 5. Weet de minister weet hoeveel Nederlandse bedrijven (inclusief banken) in Oekraïne geïnvesteerd hebben in de agrosector en/of de laatste jaren bedrijfsactiviteiten daar naartoe verplaatst hebben?
 6. Bent u op de hoogte van de negatieve impact die de vernietiging aangebracht tijdens een oorlog heeft op de vruchtbaarheid van landbouwgrond en de productiecapaciteit van bedrijven? En hoe schat u die in voor Oekraïne?
 7. Bent u er ook van op de hoogte dat forse prijsstijgingen van gas en olie zorgen voor een sterke stijging van de prijzen voor meststoffen en kunstmest?
 8. Realiseert de minister zich dat kostprijsverhoging van voedselproductie door veel duurdere kunstmest ook bij de boeren gecompenseerd moet worden?
 9. Realiseert u zich dat veel boeren nu om liquiditeitsredenen minder kunstmest zullen gebruiken voor de productie van hun gewassen en dit de komende jaren zorgt voor minder oogsten, een dalende voedselproductie en daardoor hogere voedselprijzen?
 10. Realiseert u zich dat structurele ondervoeding van planten en gewassen leidt tot extra ziekten en plagen waardoor de productiviteit nog verder onder druk komt te staan?
 11. Wat is de zelfvoorzieningsgraad voor voedsel binnen de EU?
 12. Wat is de actuele wereldvoedselvoorraad en de voedselvoorraad binnen de EU?
 13. Deelt u onze mening dat voedselschaarste op de loer ligt en wat heeft u daar al aan gedaan en wat gaat u daar de komende weken aan doen?
 14. Van welke producten verwacht u nog dit jaar tekorten en wat betekent dit voor de portemonnee van de burger in de komende tijd?
 15. Vindt u het, gezien de ontstane situatie, houdbaar om in onze voedselvoorziening afhankelijkheden te hebben van Rusland, China en andere anti-Westerse staten?
 16. Deelt u de mening dat volle klimaatfondsen en lege portemonnees voor burgers onverkoopbaar zijn?
 17. Bent u net als BBB ook van mening dat we door de ontstane situatie in de wereld moeten voorkomen dat welke boer dan ook zijn/haar bedrijf moet beëindigen om zo de voedselzekerheid voor onze burgers te waarborgen? Zo nee, hoe gaat u dit dan waarborgen?
 18. Bent u net als BBB ook van mening dat we door de ontstane situatie in de wereld de versnelde ombouw naar biologisch, kringlooplandbouw en extensieve landbouw (zoals beschreven in de Greendeal en de bevorderd wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid) welke leiden tot lagere voedselproducties moeten uitstellen om zo de voedselzekerheid voor onze burgers te waarborgen? Zo nee, hoe gaat u dit dan waarborgen?
 19. Realiseren de ministers zich dat import van voedsel van elders uit de wereld duurder en minder duurzaam is?

Kamervragen zijn ingediend naar aanleiding van onder meer dit bericht: Foodlog Nieuws

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 23 2024

Patiënten stellen Amsterdam UMC verantwoordelijk voor ‘mislukte gezichtsoperaties’, BBB stelt Kamervragen

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat vier patiënten het Amsterdam UMC aansprakelijk stellen voor schade die zou zijn ...

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...