Rutte verwijderde sms’jes, Kamervragen.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Rutte verwijderde sms’jes, Kamervragen.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Rutte verwijderde sms’jes, Kamervragen.

Gepubliceerd op: 18-05-2022

Op 20 januari jl. vroeg Caroline in Kamervragen of bewindspersonen werkgerelateerde berichten verwijderden. Minister Hanke Bruins-Slot heeft destijds ontwijkend geantwoord. Rutte blijkt nu sms’jes te hebben verwijderd van zijn Nokia.. Deze sms’jes kwamen mogelijk in aanmerking voor transparantie onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. Was minister Bruins-Slot toen al op de hoogte van Rutte’s afwijkende ‘verwijderbeleid’? Vindt zij dit passen in het Rijksbrede beleid wat transparantie moet waarborgen? Caroline van der Plas stelt Kamervragen.

Geachte minister Bruins Slot,

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande vragen met betrekking tot het verwijderen van digitale berichten onder leden van uw kabinet:

 1. Klopt het dat u in ‘Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over het toenemende gebruik van Signal onder bewindspersonen en ambtenaren’ (#2022D07702), antwoord 2, stelt dat het Rijksbreed beleid is om zo min mogelijk gebruik te maken van berichtenapps voor werkgerelateerde communicatie, dat het gebruik van deze apps bij bestuurlijke besluitvorming wordt ontraden en chatberichten over de bestuurlijke besluitvorming worden geborgd binnen de organisatie? Kunt u voor elk van de drie beleidspunten apart aangeven of de minister-president hier in zijn berichtgedrag aan voldaan heeft? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
 2. Klopt het dat de minister-president de verwijderde berichten heeft doorgestuurd naar zijn ambtenaren? Hoe werden deze vervolgens verwerkt, gecentraliseerd en gearchiveerd? Kunt u hier toelichting op geven?
 3. Is het handelen van de minister-president in lijn met de geest van het Rijksbrede beleid? Met de geest van de Wet openbaarheid bestuur? En met de geest van de uitspraak van de Raad van State uit 2019 (inzake de omgang met en het bewaren van chatberichten)?
 4. De minister-president zegt enkel ‘onbelangrijke sms’jes’ te hebben gewist. Welk beoordelingskader is gebruikt om te beslissen wat belangrijk en onbelangrijk is?
 5. Bent u net als de BBB bezorgd dat er berichten over bestuurlijke besluitvorming verloren zijn gegaan door het bovenmatig verwijderen van de berichten op de telefoon van de minister-president?
 6. Kunnen de berichten via de provider worden teruggehaald? Is dit juridisch mogelijk?
 7. Was u bij het opstellen van het antwoord op vraag 7 op de hoogte van het persoonlijk berichtenbeleid wat de minister-president hanteerde? Heeft u hierover bij hem geïnformeerd? Zo niet, waarom, ondanks de Kamervragen, niet?
 8. Kan u alle communicatie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en ministerie van Algemene Zaken over de beantwoording van de kamervragen onder #2022D07702 delen met de Kamer?
 9. Waarom gebruikte de minister-president nog een Nokia, als er vele nieuwe communicatiemiddelen op de markt worden aangeboden, en die beter bestemd zijn om als gegevensdrager aan te sluiten op de Wob? Is dit binnen het kabinet besproken?
 10. Kunt u per bewindspersoon een overzicht geven van welke mobiele telefoon zij gebruiken voor communicatie over bestuurlijke besluitvorming
 11. Kan u per minister individueel een overzicht geven van het aantal verwijderde berichten van de eigen telefoon die relevant waren voor bestuurlijke besluitvorming? Zijn deze allemaal door ambtenaren gearchiveerd?
 12. Bent u bereid om het beleid ten aanzien van het verwijderen van SMS of ander digitaal berichtenverkeer binnen de Rijksoverheid aan te scherpen?
 13. Is de aanvulling op de Handleiding «Risico’s en maatregelen bewaren van chatberichten» zoals toegezegd in antwoord 3 op de bovengenoemde Kamervragen inmiddels Rijksbreed gecommuniceerd?
 14. Kunt u deze vragen elk afzonderlijk en voor dinsdag 24 mei 2022 beantwoorden?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

nov 28 2023

Steeds meer BBBondgenoten

BBB is zeer verheugd dat er zich continu lokale politieke partijen aanmelden die BBBondgenoot willen worden. BBB deed ...

nov 22 2023

Van nieuwkomer tot stabiele factor in de Nederlandse politiek

"Na een spannende verkiezingscampagne, waarin enorm veel werk is verzet door al onze vrijwilligers en medewerkers, zijn we ...

nov 20 2023

Spontane actie uit boerenachterban ‘Rij mee met BBB’

Het initiatief komt van een boer uit het Groningse Garsthuizen en zijn oproep voor de publieksvriendelijke campagne actie ...