BBB borgt veilig stemmen van leden

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB borgt veilig stemmen van leden

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB borgt veilig stemmen van leden

Gepubliceerd op: 03-11-2022

De populariteit van BoerBurgerBeweging (BBB) groeit snel. Sinds de Tweede Kamer zetelwinst op 17 maart 2021 voor fractievoorzitter Caroline van der Plas is BBB inmiddels gegroeid tot een partij met meer dan 10.000 leden. Een zorgvuldig en veilig beheer van deze leden geniet topprioriteit voor het BBB-bestuur.

De BNR-radioredactie bracht onlangs meerdere stemmen uit op de BBB-Provinciale Staten aspirant-lijsttrekkers vanuit speciaal hiervoor aangemaakte fake email-adressen. Hierbij werd de indruk gewekt dat deze stemmen zouden meetellen in de algemene ledenvergadering van BBB op 12 november a.s.

BBB kan aantonen dat deze stemmen niet worden meegenomen in de uitslag. Ongeldige e-mail accounts die zich voordoen als lid krijgen hiervan bij sluiting van de stemming een melding. Voorzitter Erik Stegink: ‘In totaal werden 37 ongeldige stemmen (waaronder meerdere van BNR) vastgesteld en uit de telling verwijderd. Door een zeer grote toeloop van nieuwe leden zijn we nog een aantal dagen achter met het innen van de ledengelden, maar dit is voor het sluiten van de definitieve stemming bijgewerkt. Hierdoor kunnen we het gekoppelde e-mailaccount van onze leden controleren op identiteit en uniekheid.’

‘Leden van BBB kunnen eerlijk, betrouwbaar en veilig hun stem uitbrengen via een digitaal stemsysteem, waarbij wordt gecontroleerd of een stemmer ook daadwerkelijk betalend BBB-lid is. Hiervoor hanteren we een duidelijk protocol.’

BBB Stemprotocol

  1. Controle of er gestemd is met een mailadres waarmee men lid is geworden van BBB. Onbekend mailadres -> Ongeldige stem
  2. Controle of degene die gestemd heeft ook de mail over de ALV heeft ontvangen. Wel lid, maar geen mail ontvangen, maar toch het stemformulier ingevuld-> Ongeldige stem
  3. Wel lid van BBB, mail over ALV ontvangen, stemformulier ingevuld, stem niet bevestigd -> Ongeldige stem
  4. Wel lid van BBB, mail over ALV ontvangen, stemformulier ingevuld, lidmaatschapsgeld betaald, maar stem niet bevestigd -> Ongeldige stem
  5. Wel lid van BBB, mail over ALV ontvangen, stemformulier ingevuld, stem bevestigd maar (nog) geen lidmaatschapsgeld betaald -> Ongeldige stem

Samenvat zijn geldige stemmen dus stemmen van leden die lid zijn, de mail van de ALV hebben ontvangen, hun stem bevestigd hebben en hun lidmaatschapsgeld betaald hebben.

Stegink besluit: ‘De door BNR gewekte indruk dat de stemming onzorgvuldig verloopt is dus niet correct. BBB ziet toe op een eerlijke en transparante stemming, waarin de stem van alle werkelijke BBB-leden wordt gehoord en gewogen.’

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...