BBB eist excuses van minister Schouten

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB eist excuses van minister Schouten

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB eist excuses van minister Schouten

Gepubliceerd op: 19-08-2020

Persbericht:

Deventer, 19 augustus 2020

Veevoermaatregel gaat van tafel, levert te weinig stikstofreductie op

DEVENTER – BoerBurgerBeweging (BBB) eist openbare excuses van minister Carola Schouten richting de boeren en de maatschappij. De fel bekritiseerde veevoermaatregel bleek gebaseerd op emoties en drijfzand en de demonstraties hiertegen hebben de maatschappij en de boeren bakken met geld gekost. 
Verder dient de minister beterschap te beloven en het overleg met de partijen uit het LandbouwCollectief weer op te starten. Nieuw beleid zal ze moeten baseren op wetenschappelijke onderbouwing die vooraf gepresenteerd moet worden. Alleen zo kan zij het vertrouwen van de sector en de Tweede Kamer terugwinnen.

BBB wijst er ook op dat meerdere Tweede Kamer-fracties en coalitiepartijen die voor deze maatregel waren, collectief hebben geblunderd. Ze hielden zich doof voor de kritiek en waren blijkbaar niet in staat de juiste vragen te stellen die verwacht mogen worden bij hun controlerende taak. De incompetentie van veel Kamerleden op het gebied van zaken, waarin zij als landbouwwoordvoerders worden geacht specialist te zijn, is pijnlijk duidelijk geworden.

De voermaatregel was volgens de minister noodzakelijk om de bouw in Nederland weer op gang te krijgen. Groen moet dus wijken voor grijs.
Wat BBB betreft moeten alle stikstofplannen van tafel. Zolang de agrarische sector onder het door de EU verplichte stikstofplafond blijft, is er in principe geen enkele reden om via miljarden kostende stikstofplannen de natuur te herstellen.

Ondernemers en burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. De tijd van emotionele tijdelijke maatregelen is voorbij. De landbouw, en dus de Nederlandse maatschappij, is gebaat bij een langjarig consistent beleid. Eerst moet met alle sectoren (bouw, energie, transport, industrie, luchtvaart, landbouw etc..) besproken worden wie welke ruimte in Nederland krijgt  en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Dit beleid dient als anker voor toekomstige maatregelen. Elke nieuwe maatregel moet worden getoetst aan deze visie. Landbouw mag niet standaard als wisselgeld worden gebruikt.

In het BBB concept-programma zijn onder andere de volgende actiepunten opgenomen :
✅ Meten = weten. Nieuw overheidsbeleid wordt gebaseerd op concrete meetgegevens in plaats van op aannames en modellen.
✅ BBB wil een overheid die transparant te werk gaat, en eerlijk is over waar beleid voor ingezet wordt. De overheid hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan.
✅ Er komt pas nieuwe wet- en regelgeving als de kosten die de ondernemer moet maken, is opgenomen in de prijs van de producten.
✅ Alle gekozen Kamerleden volgen na elke verkiezingen, verplicht een week een inboeringscursus op het platteland, op minimaal 100 kilometer van hun eigen woonplaats.
Daar wordt hen alle facetten van wonen en werken op het platteland bijgebracht
door boeren en plattelandsbewoners
✅ Wij moeten goed zorgen voor de natuur, zegt de Raad van State en de Europese Commissie. BBB is het daar mee eens. Echter hóe wij dat moeten doen, staat in geen enkele wet. Stikstofreductie is geen middel dat door de Europese Commissie of de rechtspraak is opgelegd. Het terugbrengen van de snelheid van 130 naar 100 km/u had op basis hiervan niet genomen hoeven te worden en wordt dus teruggedraaid.
✅ Alle stikstofplannen gaan van tafel. Zolang de agrarische sector onder het door de EU verplichte stikstofplafond blijft, is er in principe geen enkele reden om via miljarden kostende stikstofplannen de natuur te herstellen.
✅ Er wordt gekeken naar doelmatige alternatieven voor de stikstofplannen. Een verzuurd natuurgebied kan bijvoorbeeld heel eenvoudig worden hersteld door het toevoegen van kalk. Een methode die door boeren en tuinders al eeuwen wordt toegepast op hun eigen bodem. Ratio gaat boven emotie.
✅ De zogenoemde Kritische Depositiewaardes (de hoeveelheid stikstof die mag neerslaan op een natuurgebied) zijn onhaalbaar. Als alle vee, alle verkeer, alle mensen, alle luchtvaart en alle industrie uit Nederland is verdwenen, dan nog is de stikstofdepositie in tientallen natuurgebieden te hoog. Er komen haalbare normen waardoor het mooie karakteristieke Hollandse landschap beschermd en beheerd blijft.
✅ Natuur en milieu, stoppen niet bij de grens. Er komen Europese doelstellingen en samenwerkingen bij het behoud en verbetering van natuur en milieu. Dit in plaats van bovenwettelijke Nederlandse doelstellingen en eisen.

Meer informatie over ons concept-programma vindt u hier.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...