BBB: Idee voor wisselpolder riekt naar activisme

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB: Idee voor wisselpolder riekt naar activisme

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB: Idee voor wisselpolder riekt naar activisme

Gepubliceerd op: 25-01-2021

Zeeuwse BBB-kandidaten schieten onderzoek NIOZ af

Het nieuw leven inblazen van het wisselpolder-idee in de Zeeuwse delta is oude wijn in nieuwe zakken en riekt naar activisme. Deze plannen bestaan al decennia en zijn in het verleden al terzijde geschoven. Hoewel er best argumenten voor aan te voeren zijn, overheersen toch de negatieve kanten van dit idee. Dit stellen de vier Zeeuwse kandidaten van BBB (BoerBurgerBeweging), Kees Hanse, Arno Vael, Han van ’t Hof en Gert-Jan Minderhoud. Zij doen met BBB namens Zeeland op 17 maart mee met de Tweede Kamerverkiezingen.

Om Zeeland veilig te houden moet er volgens onderzoekers Jim van Belzen en Tjeerd Bouma van onderzoeksinstituut NIOZ in Yerseke snel werk worden gemaakt van alternatieven voor de klassieke dijken. Een kansrijke optie is volgens hen een systeem met dubbele dijken, waarbij het water tijdelijk in het tussenliggende gebied wordt toegelaten. Zij baseren hun idee op basis van een studie die zij samen met beleidsonderzoeker Gerlof Rienstra hebben uitgevoerd. Hun rapport is vandaag naar buiten gebracht, bij het begin van de Climate Adaptation Summit. 

BBB Zeeland vraagt zich af wat dit rapport toevoegt aan bestaande kennis en projecten. “Het kan nooit kwaad zaken te onderzoeken en er een prijskaartje op te plakken. Wetenschappers moeten zich echter beperken tot een objectieve kijk op technische problemen en zich verre houden van de besluitvorming. Dat is aan de maatschappij, die door onderzoek een afgewogen besluit kan nemen”, menen de Zeeuwse BBB-kandidaten. De uitkomst van het onderzoek riekt volgens hen naar activisme door een te positieve houding ten opzichte van de complexiteit van het onderwerp. Een probleem wat we tegenwoordig vaker zien in wetenschappelijke rapporten.” 

Gedwongen volksverhuizing

De Zeeuwse BBB-kandidaten vinden het plan geen goed idee, onder meer vanwege het ruimte beslag. “Door Natura 2000 wetgeving is zeewaartse kustverdediging vrijwel onmogelijk (zie project Hansweert waar de kosten met 700 procent zijn gestegen), zodat wisselpolders volledig ten koste gaan van het bestaande land”, zegt BBB-kandidaat Gert-Jan Minderhoud uit Oudelande. Een betere oplossing zou volgens hem zijn om zeewaarts te verdedigen en een ondiepte te maken voor de zeewering om de golven af te vlakken. “Daardoor verliezen ze hun kracht en doven rustig uit.” Volgens Minderhoud is dit een building with nature oplossing omdat de natuur dit ook toepast. “Op veel plaatsen liggen schorren en slikken voor de dijk die natuurlijk gevormd zijn en die een zelfde functie vervullen.”

Een ander probleem volgens de Zeeuwse BBB-kandidaten is dat de kuststrook bewoond is. Uitvoering zal dus een gedwongen volksverhuizing betekenen voor plattelands- en dorpsbewoners. “In hoeverre dit wenselijk is in een parlementaire democratie, die mensenrechten zegt te respecteren. is een vraag die niet zo maar op een achternamiddag is te beantwoorden.”

Andere bezwaren

In de Zuid-Westelijke Delta zijn al enkele projecten gerealiseerd of in uitvoering, waarin de genoemde ideeën al zijn meegewogen. “Kijk naar Plan Perkpolder waar 85 hectare is ontpolderd voor natuur maar ook een component comcoast in zit. Comcoast is een project wat eigenlijk de lading van een brede verdedigingsstrook tegen het water dekt. Dit is al gerealiseerd. Dat er daarna met vervuilde grond een nieuwe dijk is aangelegd doet wat dit betreft niet ter zake”, stelt Minderhoud.

Verder is er het project Waterdunen met een gecontroleerde inlaat van zoutwater in een polder die afgegraven is en waar naast recreatie ook een kustlaboratorium komt, waar bedrijven uit de aquacultuursector gaan produceren. “Over de Hedwigepolder hoeven we het niet eens te hebben want ook daar wordt een grote opslibbing verwacht. Aan de Belgische kant zijn ook al schorren afgegraven die te hoog werden om nog als schor door het leven te kunnen.”

De dijkkring is zo sterk als de zwakste schakel dus wat voegt een beperkt project met een lengte van de primaire zeewering van hooguit een kilometer dan toe aan de veiligheid?, vragen de Zeeuwse BBB-kandidaten zich af.

“Ook is de vraag waar dit stopt want als de buitenpolders zijn opgeslibd en zijn toegevoegd aan het natuurareaal (want niemand gelooft toch echt, dat na vijftig jaar de opgeslibde polder teruggaat naar humaan gebruik?) dan zijn de meer landinwaarts gelegen polders er nog slechter aan toe. Deze zijn dan in vergelijking met het omliggende land relatief lager komen te liggen en in vergelijking met de gestegen zeespiegel absoluut.”

Foto: zeeland.nl

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...