BBB: Stikstofwet moet terug naar tekentafel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB: Stikstofwet moet terug naar tekentafel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB: Stikstofwet moet terug naar tekentafel

Gepubliceerd op: 04-02-2021

“Te zot voor woorden dat huidige politieke partijen taalles op hogescholen belangrijker vinden, dan zoiets ingrijpends als Stikstofwet”

BBB (BoerBurgerBeweging) vindt het belachelijk dat de Eerste Kamer de Stikstofwet niet controversieel heeft verklaard. De wet had controversieel verklaard moeten worden en tegelijkertijd had er een Noodwet van kracht moeten worden. Deze noodwet had het mogelijk kunnen maken dat knelgevallen (zoals bouwondernemingen, infrastructurele bedrijven en PAS-melders in de veehouderij) opgelost zouden worden. Zo had na de verkiezingen met een nieuwe Tweede Kamer écht goed kunnen worden nagedacht over een eerlijke verdeling van de ruimte en het natuurherstel in Nederland.

De Stikstofwet is zeer ingrijpend voor de toekomst van onze voedselmakers en alle andere Nederlanders, die stikstofruimte nodig hebben om te ontwikkelen. De wet zet Nederland op zijn kop. Een besluit daarover had dan ook moeten worden overgelaten aan een nieuwe regering, in plaats van het snel voor de verkiezingen er doorheen willen drukken. De overheid toont zich opnieuw een onbetrouwbare partner.

Fundament

“Het hele fundament onder de Stikstofwet deugt niet en de Wet moet terug naar de tekentafel”, meent BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. “Het is aan Nederlanders niet uit te leggen dat taalles op hogescholen voor de Eerste Kamer kennelijk veel ingrijpender is voor de toekomst van Nederland, dan de Stikstofwet die enorme gevolgen heeft voor iedereen. Taalles op school controversieel verklaren en de voor heel Nederland ingrijpende Stikstofwet er straks gewoon doorheen jassen, is te zot voor woorden. De huidige politieke partijen in de Eerste Kamer vinden de toekomst van ons land kennelijk niet belangrijk genoeg om controversieel te verklaren.”

BBB heeft over stikstof en de ruimteverdeling in Nederland de volgende punten in het verkiezingsprogramma opgenomen:

  1. Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Dit beleid wordt eerst besproken met alle sectoren, zoals: landbouw, industrie, luchtvaart, bouw, natuurorganisaties en een representatieve groep Nederlandse burgers. Op basis van de uitkomst van de gesprekken en met instemming van alle sectoren wordt dit beleid ontwikkeld.
  2. Er komt een herijking van de Natura 2000 gebieden. Te veel aangewezen gebieden, of gebieden die oneigenlijk zijn aangewezen, worden geschrapt.
  3. We werken niet met wensnatuur, maar stellen reële natuurdoelen. Miljoenen euro’s stoppen in kansloze projecten is verleden tijd.
  4. De in het verleden uitgevoerde maatregelen in Natura 2000 gebieden worden getoetst op resultaat om te voorkomen dat nog meer miljarden euro’s verspild worden.
  5. Er wordt gekeken naar doelmatige alternatieven voor de stikstofmaatregelen. Een verzuurd natuurgebied kan bijvoorbeeld heel eenvoudig worden hersteld door het toevoegen van kalk. Ratio gaat boven emotie.
  6. De zogenoemde Kritische Depositiewaardes (de hoeveelheid stikstof die mag neerslaan op een natuurgebied) zijn onhaalbaar. Als alle vee, alle verkeer, alle mensen, alle luchtvaart en alle industrie uit Nederland is verdwenen, dan nog is de stikstofdepositie in tientallen natuurgebieden te hoog. Er komen haalbare normen waardoor het mooie karakteristieke Hollandse landschap beschermd en beheerd blijft.
  7. Natuur en milieu, stoppen niet bij de grens. Er komen Europese gelijke doelstellingen en samenwerkingen bij het behoud en verbetering van natuur en milieu. Deze worden op dezelfde wijze beoordeeld (zelfde systematiek/modellen). Dit in plaats van bovenwettelijke Nederlandse doelstellingen en eisen.
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 23 2024

Patiënten stellen Amsterdam UMC verantwoordelijk voor ‘mislukte gezichtsoperaties’, BBB stelt Kamervragen

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat vier patiënten het Amsterdam UMC aansprakelijk stellen voor schade die zou zijn ...

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...