BBB verbijsterd over niet onderbouwd en niet doorgerekend plan boeren, natuur en bouw

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB verbijsterd over niet onderbouwd en niet doorgerekend plan boeren, natuur en bouw

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB verbijsterd over niet onderbouwd en niet doorgerekend plan boeren, natuur en bouw

Gepubliceerd op: 25-05-2021

BoerBurgerBeweging heeft kennis genomen van het plan van LTO Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland om uit de zogenoemde stikstofimpasse te komen. BBB is verbijsterd dat notabene een boerenorganisatie met zo’n plan komt, zonder onderbouwing en doorrekening van de effecten. Terwijl dit wel enorme gevolgen kan hebben voor het bestaansrecht van boeren en tuinders én hun belangrijke en duurzame rol in het waarborgen van voedselzekerheid in en buiten Nederland.

Dit plan zal een forse reductie van het aantal boerenbedrijven gaan betekenen en met het verdwijnen van boeren, worden ook andere sectoren geraakt. Onder andere loonwerkers, dierenartsen, stallenbouwers, machinefabrikanten, veevoerfabrikanten, slachterijen, voedselverwerkers, agrarische scholen, universiteiten, adviesbureaus, horeca, (vee)transportbedrijven, zijn afhankelijk van een bloeiende agrarische sector. De agrarische sector is goed voor 600.000 directe en indirecte banen, met andere woorden: elke boer houdt gemiddeld 12 mensen aan het werk. Met het verdwijnen van boeren en tuinders zullen ook bovenstaande bedrijven en onderwijsinstellingen worden geraakt. “Om nog maar niet te spreken over het landschaps- en natuurbeheer waar vele boeren op het platteland zijn betrokken”, stelt fractievoorzitter Caroline van der Plas van BBB. BoerBurgerBeweging maakt zich daarnaast zorgen over de gevolgen van de groene ruimte in Nederland. “De vrijkomende groene ruimte zal in rap tempo worden ingeruild voor grijs: industrie, mega-zonneparken en aaneengeregen steden waar mensen anoniem naast elkaar wonen.”

Woningen

Het komt op BBB over dat LTO Nederland zich onder druk heeft laten zetten door met name bouw en natuurorganisaties. Bouwend Nederland claimt dringend stikstofruimte voor de bouw van 1 miljoen woningen. Boeren worden door voorzitter Maxime Verhagen verantwoordelijk gehouden voor de woningnood en zo worden burgers en boeren tegen elkaar opgezet. BBB heeft echter nog nergens een deugdelijke onderbouwing gezien voor die 1 miljoen woningen.

De hele stikstofimpasse en de stikstofwet zijn ook nog eens gebaseerd op aannames en modellen van het RIVM. Zelfs de Commissie Hordijk gaf vorig jaar aan dat het systeem om stikstofberekeningen uit te voeren in zijn huidige vorm niet geschikt is om er het verlenen van vergunningen op te baseren. Onlangs bleek ook weer dat er een onjuiste aanname was in de RIVM-modellen met betrekking tot ammoniak uit zee. Bijna 30 procent van de ‘berekende’ stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden langs de kust kwam niet uit zee, maar uit de computer.

BBB pleitte er al eerder voor om de hele Stikstofwet terug te doen naar de tekentafel en blijft bij dit standpunt. Het fundament onder het stikstofbeleid rammelt. Eerst moet er daadwerkelijk worden gemeten en moet ook van andere sectoren de daadwerkelijke uitstoot bekend zijn, voordat we rigoureuze stappen gaan nemen die ten koste gaan van onze boeren-familiebedrijven en van onze voedselproductie.

Draagvlak

Er is bij BBB ook niet bekend of dit plan wel besproken is met alle LTO-leden, of dat dit vanmorgen plompverloren op hun bord werd gelegd. Het draagvlak onder alle boeren is geenszins zeker, aangezien lang niet alle boeren en tuinders lid zijn van LTO. Wellicht kan LTO Nederland daar helderheid over geven? BBB vindt het vreemd dat LTO zijn handtekening zet onder zo’n ingrijpend plan, terwijl geen van de andere boerenbelangenbehartigers hierbij lijkt te zijn betrokken.

Reductie stikstof

Een teruggang in stikstof van 117 mol per ha is enorm. Niet duidelijk is bij BBB waar die extra 60 mol vandaan komt.Er moet een reductie komen van uitstoot van in totaal 40 procent, terwijl in de stikstofwet een teruggang staat van 26 procent voor 2030. De totale reductie bedraagt 177 mol en is dus ruim 60 procent méér stikstof reduceren dan eerder bepaald. Dit lijkt bovendien volledig door de landbouw te moeten worden opgehoest. Verkeer doet aan maximale snelheid, maar wat doet de industrie? Ja, wat mooie woorden over vermindering uitstoot door transport, maar niet iets afrekenbaars zo lijkt het. Als het gaat om industrie wordt er enkel genoemd dat industrie ‘verduurzaamt’. Als er piekbelasters worden opgekocht in de landbouw, zouden piekbelasters in de industrie ook moeten worden opgekocht, meent BBB. Een gemiddeld melkveebedrijf zit rond de 3-4.000 kilogram per jaar. De top 10 piekbelasters zit tussen de 900.000 (Nuon Power Generation BV, Hemweg) en 5,7 miljoen kg (Tata Steel IJmuiden). Hoe kan LTO een deal sluiten zonder dit te benoemen?

BBB stelt zich de volgende vragen:

  • Welke bouwprojecten staan nu concreet op slot en worden hiermee losgetrokken?
  • Als je een piekbelaster uitkoopt ontstaat er altijd een nieuwe piekbelaster, er zal dus een ondergrens aan moeten zijn: zo niet dan betekent de belofte dat er in 2030 geen piekbelasters meer zijn dat er geen veebedrijven meer zijn. Is dit wat LTO en de andere sectoren willen?
  • Van de 117 mol wordt 60 mol weer uitgegeven. Dit betreft dus nieuwe economische activiteiten, voor wie is deze ruimte?

Natuurinclusieve landbouw

Men wil natuurinclusieve landbouw stimuleren. Dat is een nobel streven, maar dit betekent wel minder voedselproductie per hectare. Dit houdt in óf minder voedsel in totaal (terwijl de voedselzekerheid wereldwijd onder druk staat), of verplaatsing van onze landbouw naar elders. Dat betekent dat er elders in de wereld 2 tot 3 keer zoveel grond nodig is om dezelfde hoeveelheid voedsel te blijven produceren. Tel uit je winst voor natuur, klimaat en biodiversiteit. BBB wil dat wordt ingezet op de beste boeren. Die produceren voedsel met de kleinste impact op natuur, milieu en biodiversiteit. En BBB wil inzet op innovatieve systemen om stikstof te reduceren, in plaats van de beste boeren uit Nederland weg te jagen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...