BoerBurgerBeweging wil wet Recht op Landbouw

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BoerBurgerBeweging wil wet Recht op Landbouw

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BoerBurgerBeweging wil wet Recht op Landbouw

Gepubliceerd op: 16-10-2019

De politieke partij BoerBurgerBeweging wil dat Nederland een wet Recht op Landbouw krijgt. Deze wet moet het bestaansrecht van boeren en tuinders beter waarborgen en boeren beter beschermen. Wanneer BBB in maart 2021 in de Tweede Kamer wordt gekozen, wil de partij zo’n wetsvoorstel zo snel mogelijk indienen. Mede-initiatiefneemster van de BoerBurgerBeweging, Caroline van der Plas maakte dit vanmiddag in Fooddock in Deventer bekend tijdens de lancering van het BoerBurgerBoek. Dit is een boek met 21 persoonlijke verhalen van boeren, tuinders en een Noordzeevisser over de voedselproductie. Schrijver, presentator en columnist Özcan Akyol kreeg vandaag het eerste exemplaar van het BoerBurgerBoek.

Een wet Recht op Landbouw moet het bestaansrecht van de agrarische sector waarborgen in Nederland. “Zo’n wet kan bijvoorbeeld voorkomen dat mensen en organisaties, die geen directe belangen hebben bij uitbreiding of modernisering van wettelijk toegestane boerenbedrijven, jarenlange procedures gaan voeren tegen boeren, alleen maar omdat ze de veehouderijsector willen weghebben”, aldus Van der Plas.

Strengere aanpak dierenextremisten

Het indienen van een Wet Recht op Landbouw is ook bedoeld om de legitimiteit van agrarische belangen te versterken en de rechten van boeren te verdedigen. Tevens biedt zo’n wet, in de ogen van BBB, ruimere mogelijkheden om dierenextremisten aan te pakken, die zich schuldig maken aan stalinbraken, stalbezettingen, intimidatie, bedreiging van boeren of andere buitenwettelijke acties. In de wet moeten ook nieuwe strafbare feiten worden opgenomen, zoals ‘aanzetten tot’ of ‘oorzaak van’ stalbezettingen, dierenbevrijdingen of intimidatie van veehouders. Ook wil BBB materiële schade en dierenbevrijdingen strafbaar stellen. “In Australië en Amerika bestaan al soortgelijke wetten. Nederland zal wat ons betreft het eerste land in Europa zijn die zo’n wet ook krijgt”, aldus Van der Plas.

Onderwijs

BBB gaat zich ook richten op beter onderwijs op scholen over de land- en  tuinbouw. De partij wil dat schoolboeken en lespakketten, waarin foutieve of suggestieve informatie staat over de agrarische sector, worden aangepast of verdwijnen. “Mensen horen feitelijk te worden geïnformeerd over de land- en tuinbouw en moeten hun oordeel daar op kunnen baseren en niet via suggestieve en soms feitelijk onjuiste teksten, die veelal afkomstig zijn van dieren- of milieuorganisaties. Kinderen leren nu op school bijvoorbeeld nog dat er legbatterijen in Nederland zijn en dat er nog steeds kistkalveren zijn. Deze informatie klopt niet en dit moet uit de lesmaterialen verdwijnen”, aldus Van der Plas. Ook wil BBB verplicht voedselonderwijs op scholen, met daarin boerderijeducatie als vast onderdeel. “Wij zijn ervan overtuigd dat als kinderen al vroeg leren wat de waarde van voedsel is, zij in hun latere leven ook meer waardering zullen krijgen voor het product en voor de mensen die hun voedsel maken. Dit kan een positief effect hebben op de voedselkeuzes die zij maken, de prijs die zij voor voedsel willen betalen en op het tegengaan van voedselverspilling. Tevens zullen meer scholieren, dan nu het geval is, mogelijk gaan kiezen voor een agrarische opleiding. Zo houden wij de kennis over land- en tuinbouw in Nederland en houden ook agrarische onderwijsinstellingen hun bestaansrecht.”

Prijzen

BBB zal zich tevens inzetten om meer waardering te krijgen voor de inspanningen van de boeren en tuinders op het gebied van milieu en dierenwelzijn en zal zich dan ook sterk maken voor een goed verdienmodel voor bovenwettelijke inspanningen. “Wij zijn niet tegen nieuwe wet- en regelgeving, maar wel als de boer en tuinder – zoals nu vaak gebeurt – voor alle kosten moeten opdraaien. Wij weten zeker dat burgers best bereid zijn meer te betalen voor hun voedsel. Ze krijgen echter geen prikkel. Er wordt door supermarkten nu te gemakkelijk gezegd dat er geen dubbeltje bovenop de prijs kan, omdat de consument dat zogenaamd ‘niet zou willen’, maar niemand heeft nog geprobeerd om dit wel voor elkaar te krijgen. Wij zullen dit wel doen. Dit kan bijvoorbeeld via een vleestaks, maar dan op voorwaarde dat die taks wel rechtstreeks aan de boeren ten goede komt. Kortom: BBB wil een einde aan BBA: Boer Betaalt Alles.”

BoerBurgerBeweging zal zich actief inzetten om de inkoopmacht van de retailers te doorbreken om zo een gezonde bedrijfsvoering, met een eerlijke prijs, voor boeren en tuinders mogelijk te maken. In Duitsland kennen ze bijvoorbeeld het Initiatieve Tierwohl. Supermarkten betalen
daar mee aan de extra maatregelen die boeren treffen voor meer dierwelzijn, diergezondheid of milieumaatregelen. “Hoezo kan dat niet in
Nederland? Wij zullen het initiatief nemen om retailers met de sector om tafel te krijgen en zullen er alles op alles zetten dat zo’n model, of iets vergelijkbaars, in Nederland wordt geïntroduceerd. De politiek maakt zich er, ons inziens, nu veel te gemakkelijk van af. Iedereen praat over een eerlijke prijs, maar niemand pakt daadwerkelijk door.”

Campagne is begonnen

BoerBurgerBeweging is momenteel druk bezig met de oprichting als politieke partij en zal begin 2020 een lijst met kandidaten en een verkiezingsprogramma presenteren. “De verkiezingscampagne is wat ons betreft vandaag begonnen”, zegt Van der Plas. BBB rekent erop dat zij minimaal twee zetels kan halen in de Tweede Kamer en mogelijk meer.
“Een half miljoen mensen in Nederland is direct en indirect afhankelijk van de agrarische sector. Daar zit een groot kiezerspotentieel. Maar wij richten ons ook nadrukkelijk op de burgers uit de stad en op de miljoenen mensen die op het platteland wonen. Zonder boeren in Nederland hebben we een probleem op veel gebieden: Werkgelegenheid, economie, landschapsbeheer, natuurbeheer, leefbaarheid op het platteland en uiteraard de productie van goed, veilig, duurzaam, betaalbaar en altijd beschikbaar voedsel. De boeren zijn een onmisbare schakel in ieders leven. De recente boerenprotesten en de massale steun uit de maatschappij hebben ons gesterkt in de gedachte dat voor een partij als BBB plek is in Den Haag.”

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...