Brief aan demissionair Minister Schouten

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Brief aan demissionair Minister Schouten

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Brief aan demissionair Minister Schouten

Gepubliceerd op: 16-07-2021

Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft namens BBB een brief gestuurd aan demissionair Minister Schouten. Met de huidige ramp die zich afspeelt in Limburg, zijn veel veehouders genoodzaakt hun vee te verplaatsen en elders in het land hun vee onder te brengen. De huidige wet en regelgeving kan ervoor zorgen dat de boeren die hun hulp aanbieden in de problemen kunnen komen bij strikte naleving van deze regels.

Het bieden van een tijdelijk onderkomen aan het vee kan gevolgen hebben voor de gezondheidsstatus van een bedrijf, de 21-dagen regeling en de berekening van de fosfaatproductie (in het geval van melkvee). Caroline vraagt demissionair Minister Schouten om een coulante wijze van omgaan met de regels voor deze situatie van onmacht. Lees de gehele brief hieronder.


Betreffende consequenties van het tijdelijk verplaatsen van vee in verband met wateroverlast in Limburg

Den Haag, 16 juli 2021

Geachte Minister Schouten,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de situatie in Limburg. Er zijn ook veehouders getroffen door de wateroverlast. Het vee moe(s)t geëvacueerd worden en collega boeren elders in het land hebben tijdelijk onderkomen verleend of aangeboden.

De huidige wet en regelgeving zorgt ervoor dat de boeren die hun hulp aanbieden in de problemen kunnen komen bij strikte naleving van deze regels. Het tijdelijk plaatsen van vee kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de gezondheidsstatus van een bedrijf. Daarnaast zijn er regels over hoe lang het vee minimaal op het tijdelijk onderkomen moet blijven voordat het weer weg mag: de zogenaamde 21 dagen regeling. Maar ook de berekening van de fosfaatproductie (in het geval van melkvee) en/of de mestproductie kan hierdoor een probleem worden.

Ik wil u vragen om een coulante wijze van omgaan met de regels voor deze situatie van overmacht. Bijvoorbeeld door de tijdelijke logeerpartij niet volgens een wijziging in de I&R te laten plaats vinden. Daarbij is een aparte werkinstructie voor in ieder geval de Gezondheidsdienst voor Dieren en de NVWA noodzakelijk. Kunt u mij inlichten over hoe u met deze problematiek om zult gaan om problemen te voorkomen voor de boeren die zo ruimhartig hun stallen open stellen?

Hoogachtend,

Caroline van der Plas
Fractievoorzitter BoerBurgerBeweging Tweede Kamer der Staten-Generaal

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

presentatie BBB-kandidaten

sep 23 2023

BBB-kandidatenlijst en verkiezingsprogramma definitief vastgesteld tijdens Algemene Ledenvergadering

Leden hebben op eerdere momenten wijzigingsvoorstellen mogen indienen op de conceptversies. Deze wijzigingen werden vervolgens ook weer in ...
Stempotloden

sep 15 2023

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 11 oktober

Ook al lijkt het niet zo, ook Nederlanders die in het buitenland wonen hebben te maken met de ...

sep 12 2023

Nieuw onderzoek bevestigt: Piekbelastersbeleid is zinloos!

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de concentratie van ammoniak in de lucht en het ...