Brief aan Kamervoorzitter inzake verkenners

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Brief aan Kamervoorzitter inzake verkenners

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Brief aan Kamervoorzitter inzake verkenners

Gepubliceerd op: 27-03-2021

Den Haag, 26 maart 2021

Aan: de voorzitter van de Tweede Kamer, mw. K. Arib
Van: Fractie BBB
Betreft: verslag verkenners

 

Geachte mevrouw Arib,

Dank voor het toezenden van een afschrift van uw brief, d.d. 26 maart 2021, aan de ex-verkenners mw. A. Jorritsma en mw. K. Ollongren.

In uw brief vraagt u de verkenners om een “zo volledig mogelijk” verslag aan te bieden over de wijze waarop zij hun opdracht hebben opgevat en uitgevoerd en over de inzichten tot welke zij op basis daarvan zijn gekomen.

De fractie van BBB dringt aan op een volledig verslag in plaats van een zo volledig mogelijk verslag, in ieder geval op de punten die nu ter discussie staan en die nu de maatschappij terecht zorgen baren. Wij snappen dat er tijdens de gesprekken tussen de fractievoorzitters en de verkenners vertrouwelijk dingen zijn gedeeld. Echter, door te vragen om een zo volledig mogelijk verslag geeft u ruimte aan betrokkenen om helemaal niks te hoeven zeggen. In het kader van een transparante democratie en een transparante Tweede Kamer, willen wij daarom toch dringend verzoeken om volledig openheid van zaken te geven. De democratische rechtstaat is gebaat bij een transparante overheid. De overheid is er voor burgers en niet andersom.

BBB geeft hierbij in ieder geval toestemming om alles wat wij met mw. Jorritsma en mw. Ollongren hebben gedeeld openbaar te communiceren. Wij zullen deze brief ook openbaar delen via onze mediakanalen en een kopie zenden aan de collega-fractievoorzitters

Wij verzoeken u om ons standpunt, zoals hierboven verwoord, ook te delen met mw. Jorritsma en mw. Ollongren.

Hoogachtend,

Caroline (C.A.M.) van der Plas
Fractievoorzitter BoerBurgerBeweging (BBB)

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...