Caroline op bezoek bij informateur Tjeenk Willink

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Caroline op bezoek bij informateur Tjeenk Willink

Gepubliceerd op: 08-04-2021

Vanmorgen heeft Caroline een goed gesprek gehad met informateur Herman Tjeenk Willink. Ze bleken een gemeenschappelijke band te hebben met Deventer. Hij is daar in zijn jeugdjaren opgegroeid en naar school gegaan. Ze hebben gesproken over hoe het vertrouwen hersteld kan worden tussen burger en overheid maar ook tussen partijen onderling.

Caroline heeft aangegeven dat de oude politiek, net als boeren een aantal jaren geleden, nooit heeft geleerd om rechtstreeks met burgers te communiceren. Vaak zitten er ook persvoorlichters tussen, met een afgekaderd verhaal. Veel politiek geblabla en vakjargon. Veel zenden. En veel topdown. Dat moet anders volgens BBB. Politici moeten burgers meer kennis geven van de dingen die gaande zijn en niet alleen horen wat mensen zeggen maar ook luisteren. Kennis zal leiden tot begrip, begrip leidt tot draagvlak en draagvlak leidt tot bestaansrecht.

Verder spraken ze over onze ervaringen in de Tweede Kamer de afgelopen weken: praktisch gezien gaat het al in het begin mis volgens Caroline, bijvoorbeeld met de indeling van de plenaire zaal. Je hebt blok links, blok midden en blok rechts. De mensen met ogenschijnlijk gelijke politieke denkbeelden zitten bij elkaar. Zo doorbreek je nooit een patroon. Caroline heeft voorgesteld om iedereen door elkaar heen te zetten, zodat je ook andere inzichten kan delen. “Zet mij maar naast Ouwehand. Dan kan ze ook wat van ons leren”.

Verder is er gesproken over coalitievorming. BBB is er voorstander van om eerst een debat te voeren over een aantal belangrijke hoofdthema’s en het uitstippelen van een langjarig beleid op die thema’s. Komen we er daar uit, dan moeten we pas kijken welke poppetjes dit het beste kunnen doen. Verder hebben we ook aangegeven dat wij een motie van wantrouwen tegen Rutte hebben gesteund en dus geen deur open zetten voor samenwerking met hem in een kabinet. De VVD mag dus wat ons betreft in de oppositie.

Caroline overhandigde het BoerBurgerBoek aan Herman Tjeen Willink voor meer kennis over de Landbouw en Visserij.

Wordt vervolgd…

 

Foto: Patrick van Wijk

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mrt 22 2023

OPRUIMEN SPANDOEKEN EN AAN HET WERK!

15 maart 2023 gaat de geschiedenisboekjes in als de dag waarop BBB Nederland op zijn politieke grondvesten deed ...

mrt 21 2023

Sietsma en Van Maaren verkenners bij coalitievorming Flevoland

Woensdag 15 maart j.l. hebben de inwoners van Flevoland hun stem uitgebracht. BBB werd de grootste partij in ...

mrt 21 2023

Bovenste Beste Leden, Stemmers, Bovenste Beste Boeren en Burgers!

Wat hebben jullie en wat hebben wij veroorzaakt in Nederland? Wij als Bestuur zijn nog maar nauwelijks bekomen ...