BBB stelt generaal buiten dienst Peter van Uhm voor als informateur

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB stelt generaal buiten dienst Peter van Uhm voor als informateur

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB stelt generaal buiten dienst Peter van Uhm voor als informateur

Gepubliceerd op: 06-04-2021

Zojuist ontving Kamervoorzitter Arib de zeventien fractievoorzitters in de zogenoemde Rookzaal van de Tweede Kamer. Op basis van deze gesprekken zal een informateur worden aangesteld. Caroline van der Plas was namens BBB in dit overleg aanwezig en heeft hier onze voorkeur voor een informateur op tafel gelegd. Overigens gaat het hier niet om een formatie maar om het herstel van vertrouwen.

BBB stelt voor om generaal buiten dienst, de heer Peter van Uhm, te vragen als informateur.

Onze overwegingen zijn dat hij over de volgende kwalificaties beschikt:

  • Grote staat van dienst
  • Bekend met de politiek, echter niet politiek gebonden
  • Geen familiebanden in de politiek
  • Natuurlijk overwicht
  • Gezaghebbend
  • Onafhankelijk
  • Specialist strategisch advies met betrekking tot crisisbeheersing aan organisaties in nood
  • En heel belangrijk: Draagvlak bij burgers

Wij realiseren ons dat de naam van de heer Van Uhm wellicht een verrassende is, echter BBB vindt dat als wij zeggen dat de nieuwe informateur boven de politieke partijen moet staan, deze ook echt boven de politieke partijen moet staan. De heer Van Uhm kan, menen wij, als geen ander rust en reflectie brengen en met een frisse blik kijken naar de ontstane situatie en naar de manier om uit de impasses te komen. De enorme staat van dienst van de heer Van Uhm, zijn grote ervaring met crisissituaties en zijn levenservaring kunnen een uitstekende bijdrage zijn aan het herstellen van het vertrouwen tussen partijen. Zodra dat is gebeurd, kan een nieuwe informateur vanuit de inhoud aan de slag.

Een meerderheid van de Kamer lijkt te kiezen voor de benoeming van de in Den Haag bekende Herman Tjeenk Willink.

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

presentatie BBB-kandidaten

sep 23 2023

BBB-kandidatenlijst en verkiezingsprogramma definitief vastgesteld tijdens Algemene Ledenvergadering

Leden hebben op eerdere momenten wijzigingsvoorstellen mogen indienen op de conceptversies. Deze wijzigingen werden vervolgens ook weer in ...
Stempotloden

sep 15 2023

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 11 oktober

Ook al lijkt het niet zo, ook Nederlanders die in het buitenland wonen hebben te maken met de ...

sep 12 2023

Nieuw onderzoek bevestigt: Piekbelastersbeleid is zinloos!

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de concentratie van ammoniak in de lucht en het ...