BBB stelt generaal buiten dienst Peter van Uhm voor als informateur

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB stelt generaal buiten dienst Peter van Uhm voor als informateur

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB stelt generaal buiten dienst Peter van Uhm voor als informateur

Gepubliceerd op: 06-04-2021

Zojuist ontving Kamervoorzitter Arib de zeventien fractievoorzitters in de zogenoemde Rookzaal van de Tweede Kamer. Op basis van deze gesprekken zal een informateur worden aangesteld. Caroline van der Plas was namens BBB in dit overleg aanwezig en heeft hier onze voorkeur voor een informateur op tafel gelegd. Overigens gaat het hier niet om een formatie maar om het herstel van vertrouwen.

BBB stelt voor om generaal buiten dienst, de heer Peter van Uhm, te vragen als informateur.

Onze overwegingen zijn dat hij over de volgende kwalificaties beschikt:

  • Grote staat van dienst
  • Bekend met de politiek, echter niet politiek gebonden
  • Geen familiebanden in de politiek
  • Natuurlijk overwicht
  • Gezaghebbend
  • Onafhankelijk
  • Specialist strategisch advies met betrekking tot crisisbeheersing aan organisaties in nood
  • En heel belangrijk: Draagvlak bij burgers

Wij realiseren ons dat de naam van de heer Van Uhm wellicht een verrassende is, echter BBB vindt dat als wij zeggen dat de nieuwe informateur boven de politieke partijen moet staan, deze ook echt boven de politieke partijen moet staan. De heer Van Uhm kan, menen wij, als geen ander rust en reflectie brengen en met een frisse blik kijken naar de ontstane situatie en naar de manier om uit de impasses te komen. De enorme staat van dienst van de heer Van Uhm, zijn grote ervaring met crisissituaties en zijn levenservaring kunnen een uitstekende bijdrage zijn aan het herstellen van het vertrouwen tussen partijen. Zodra dat is gebeurd, kan een nieuwe informateur vanuit de inhoud aan de slag.

Een meerderheid van de Kamer lijkt te kiezen voor de benoeming van de in Den Haag bekende Herman Tjeenk Willink.

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...