Minister Schouten moet richting ravijn rollende bal nu stoppen!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Minister Schouten moet richting ravijn rollende bal nu stoppen!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Minister Schouten moet richting ravijn rollende bal nu stoppen!

Gepubliceerd op: 05-12-2020

BBB vindt het onacceptabel dat 6.000 boerenbedrijven op de ondergang afstevenen door slechte Stikstofwetgeving van de overheid en gebrek aan daadkracht bij kabinet en coalitie. Wat BBB betreft gaan alle stikstofmaatregelen van tafel en komen er geen nieuwe maatregelen.

Cécile Janssen van Foodlog.nl schrijft vandaag:
Agractie Nederland zet minister Schouten voor het blok. Ze moet voor 15 januari de stikstofzaak rond de zogeheten PAS-melders beloven op te lossen binnen een aantal stringente randvoorwaarden. Doet ze dat niet dan lopen de boeren van tafel en zullen ze hun achterban adviseren geen gehoor meer te geven aan nieuwe wetgeving waarmee de minister nog voor Kerst wil komen.

Minister Schouten zegt al maanden dat ze het probleem zal oplossen, maar geeft geen garanties. Ze verklaarde zelfs dat banken hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de door het beleid van de overheid getroffen bedrijven moeten blijven financieren; de banken waren verbaasd over die uitspraak die hen als kredietverlener met een bancair risico zou opzadelen waar De Nederlandsche Bank onmogelijk mee kan instemmen.

Dergelijke uitspraken van overheidswege leggen, zegt Agractie, de basis voor een bedrijvenvariant van de afgelopen week breed in de media uitgemeten toeslagenaffaire. Het kabinet wordt komend voorjaar demissionair als gevolg van de aankomende verkiezingen. Omdat de kans bestaat dat de formatie lang gaat duren, kan langdurige onzekerheid de bedrijven nekken net zoals is gebeurd met ouders in de toeslagenzaak.”

BBB snapt de reactie van Agractie volkomen. Dit brengt bedrijven, gezinnen aan de rand van de afgrond. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen. Dit moet geen tweede kindertoeslag-affaire of aardbevingsschade-dossier worden waar de bal al in het ravijn is gerold zoals Rutte vorige week zei bij de verhoren over de toeslagen-affaire. Nu kan het tij nog gekeerd worden!

  • Ons programma bevat vele punten die precies de punten raken die hier van toepassing zijn:
  • Alle stikstofmaatregelen gaan van tafel en er komen geen nieuwe maatregelen. Zolang de agrarische sector onder het, door de EU verplichte, stikstofplafond blijft, is er in principe geen enkele reden om via miljarden kostende stikstofmaatregelen de natuur te herstellen.
  • Wij moeten goed zorgen voor de natuur, zeggen de Raad van State en de Europese Commissie. BBB is het daar mee eens. Echter hóe wij dat moeten doen, staat in geen enkele wet. Stikstofreductie is geen middel dat door de Europese Commissie of de rechtspraak is opgelegd. Het terugbrengen van de snelheid van 130 naar 100 km/u had op basis hiervan niet genomen hoeven te worden en wordt dus teruggedraaid.
  • De zogenoemde Kritische Depositiewaardes (de hoeveelheid stikstof die mag neerslaan op een natuurgebied) zijn onhaalbaar. Als alle vee, alle verkeer, alle mensen, alle luchtvaart en alle industrie uit Nederland is verdwenen, dan nog is de stikstofdepositie in tientallen natuurgebieden te hoog. Er komen haalbare normen waardoor het mooie karakteristieke Hollandse landschap beschermd en beheerd blijft.
  • Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Dit beleid komt tot stand met inspraak en instemming van plattelandsbewoners, agrarische en natuurorganisaties, bedrijfsleven, industrie en luchtvaart. Een stabiel beleid voorkomt elke vier jaar nieuwe regelgeving in de waan van de dag
  • De uitkoop van boeren om groene economie (landbouw) in te ruilen voor grijze economie (industrie) wordt gestopt. Boeren maken geen luxeproducten, maar noodzakelijke producten: voedsel. Dit vormt naast zuurstof en water een eerste levensbehoefte. Voedselmakers jaag je niet weg uit Nederland, die behoud je voor Nederland.
    BBB wil een overheid die transparant te werk gaat, en eerlijk is over waar beleid voor ingezet wordt. De overheid hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan.

Steun ons door lid te worden >>
Ons volledige programma >>
Lees het complete artikel op Foodlog >>

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...