Steun voor harde lijn FDF onder boeren is groot

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Steun voor harde lijn FDF onder boeren is groot

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Steun voor harde lijn FDF onder boeren is groot

Gepubliceerd op: 19-12-2019

Boeren voelen zich goed vertegenwoordigd door Farmers Defence Force (65 procent) en waarderen voorman Mark van den Oever met een 7,1 hoe hij met de stikstofcrisis omgaat. LTO-voorzitter Mark Calon en minister Schouten scoren een onvoldoende. Dat blijkt uit een groot onderzoek van marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy onder ruim 2100 boeren in opdracht van Agrio Uitgeverij en Dagblad Trouw.

Ruim 70 procent van de deelnemers aan het onderzoek voelt zich goed vertegenwoordigd door de actievoerende collega’s. Farmers Defence Force, die zich het hardst opstelt, krijgt de steun van 65 procent van de boeren. Een kwart geeft aan het niet eens te zijn met de gekozen lijn. 77 procent vindt de acties binnen het toelaatbare, ondanks hun inschatting dat de acties de zaak van boeren kan schaden. 45 procent vindt dat, maar daar staat 47 procent tegenover die dat niet vindt.

 

Acties

Vier van de vijf boeren staan achter acties als het gratis uitdelen van agrarische producten aan consumenten en tractoren met spandoeken in de berm. 57 procent vindt het ook acceptabel dat gemeente- of provinciehuis geblokkeerd worden, zodat er geen vergaderingen kunnen doorgaan. Een blokkade van de Tweede Kamer noemt 52 procent acceptabel. Voor het ontregelen van de voedselvoorziening daalt de steun naar 43 procent en dat geldt ook voor het blokkeren van snelwegen voor maximaal 1 dag. Minder animo is er voor een blokkade van Schiphol (31 procent) of het blokkeren van snelwegen voor meerdere dagen (15 procent).

 

Waardering kopstukken

Boeren gaven vier kopstukken binnen de politiek en landbouw cijfers voor de manier waarop ze met de stikstofcrisis omgaan. Minister Carola Schouten krijgt een 3,6 en premier Mark Rutte slechts een 3,2. LTO-voorzitter Mark Calon doet het maar iets beter met een 4,4, waarbij opvalt dat de eigen leden hem een 5,4 geven. Mark van den Oever van Farmers Defence Force is de enige van de vier met een voldoende en krijgt een 7,1. LTO-leden geven hem een 6,8.

 

Geen politieke vertegenwoordiging

Op de vraag welke politieke partij de belangen van boeren op dit moment het beste behartigen scoort het antwoord ‘Geen enkele politieke partij’ met 24 procent het hoogst. Op plek twee staat de SGP met 22 procent gevolgd door Forum voor Democratie (19 procent) en CDA (17 procent). Het CDA scoort onder boeren ouder dan 60 jaar met 21 procent iets beter. Ook LTO-leden zijn met 24 procent iets positiever over het CDA en juist minder positief (17 procent) over Forum voor Democratie.

Het is dan ook niet vreemd dat 57 procent van de deelnemers ruimte ziet voor een nieuwe politieke boerenpartij die meedoet aan de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021. Zo’n partij zou de BoerBurgerBeweging kunnen zijn. 16 procent zegt vrij zeker te zijn om op die partij te gaan stemmen en 23 procent geeft aan ‘waarschijnlijk wel’. De bekendheid van de BoerBurgerBeweging is met 84 procent groot en 39 procent geeft aan ook ongeveer te weten waar deze partij voor staat.

 

Stikstofmaatregelen

Tenslotte zijn er nog enkele vragen gesteld over de stikstofproblematiek. 74 procent noemt het stikstofprobleem een niet-bestaand probleem. En 78 procent geeft aan dat er geen krimp van de veestapel moet komen. 27 procent geeft aan met een goede opkoopregeling te willen stoppen. Bij ouderen is die bereidheid groter, maar ook onder boeren jonger dan 40 jaar geeft 16 procent dit aan.

 

Verantwoording onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Geelen Consultancy via emailuitnodiging. 2.162 agrarische ondernemers hebben uiteindelijk deelgenomen aan het onderzoek. Ongeveer 80 procent van de 2.162 boeren die meegewerkt hebben, vulden de vragenlijst de eerste dag in, namelijk op donderdag 12 december. De aantallen melkveehouders, akkerbouwers, varkens- en pluimveehouders die meegewerkt hebben, komen verhoudingsgewijs redelijk goed overeen met de werkelijke aantallen voor deze vier sectoren. Alleen de melkveehouders zijn licht oververtegenwoordigd en jonge boeren licht ondervertegenwoordigd.

De vragenlijst is in te zien via de website van Geelen Consultancy.

Bron: akkerwijzer.nl

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...