Uitnodiging Algemene Leden Vergadering BoerBurgerBeweging

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering BoerBurgerBeweging

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering BoerBurgerBeweging

Gepubliceerd op: 04-03-2020

Het bestuur van de BoerBurgerBeweging (BBB) nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 17 maart a.s.:

Datum           Dinsdag 17 maart 2020
Aanvang       10:00 uur (einde 13:00 uur)
Locatie          Fooddock, Zuiderzeestraat 2, 7411 MC Deventer


Agenda

 

1. 10:00 uur | Opening door voorzitter mevrouw C. (Caroline) van der Plas

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Actuele status BoerBurgerBeweging

4. Statutaire verplichtingen
A. Verkiezing bestuursleden
De eerste BBB-bestuursleden, Voorzitter mevr. C. (Caroline) van der Plas, Secretaris dhr. W. (Wim) Groot Koerkamp en Penningmeester dhr. H. (Henk) Vermeer dragen de volgende kandidaten voor om deel te gaan uitmaken van het bestuur, conform de statuten:
– Mevr. F. (Femke) Wiersma
– Dhr. J. (Jan) Brok

BBB-leden kunnen, conform de statuten ook een voordracht doen. Dit dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur, door tenminste 50 leden voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.

5. Huishoudelijk reglement
A) Indien het Nederlandse volk BBB in de Tweede Kamer kiest, dan zullen de BBB-Tweede Kamerleden op de dag van installatie terugtreden uit het BBB-bestuur.

6. Goedkeuring geven aan de voorlopige voorgestelde kandidatenlijst

7. W.v.t.t.k.

8. Rondvraag

9. Sluiting om 12:00 uur (afsluiting met informele lunch)


Wilt u bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn, maar bent u nog geen lid? Meld u aan als lid en stem mee!

 

Aanmeldformulier Algemene Ledenvergadering

Noot: Een lid mag een ander lid volmacht geven om hem/haar op Algemene Leden Vergadering te vertegenwoordigen en namens hem/haar te stemmen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. Eventuele machtigingsformulieren zijn via het secretariaat te verkrijgen: [email protected].

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

nov 28 2023

Steeds meer BBBondgenoten

BBB is zeer verheugd dat er zich continu lokale politieke partijen aanmelden die BBBondgenoot willen worden. BBB deed ...

nov 22 2023

Van nieuwkomer tot stabiele factor in de Nederlandse politiek

"Na een spannende verkiezingscampagne, waarin enorm veel werk is verzet door al onze vrijwilligers en medewerkers, zijn we ...

nov 20 2023

Spontane actie uit boerenachterban ‘Rij mee met BBB’

Het initiatief komt van een boer uit het Groningse Garsthuizen en zijn oproep voor de publieksvriendelijke campagne actie ...