Uitnodiging Algemene Leden Vergadering BoerBurgerBeweging

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering BoerBurgerBeweging

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering BoerBurgerBeweging

Gepubliceerd op: 04-03-2020

Het bestuur van de BoerBurgerBeweging (BBB) nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 17 maart a.s.:

Datum           Dinsdag 17 maart 2020
Aanvang       10:00 uur (einde 13:00 uur)
Locatie          Fooddock, Zuiderzeestraat 2, 7411 MC Deventer


Agenda

 

1. 10:00 uur | Opening door voorzitter mevrouw C. (Caroline) van der Plas

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Actuele status BoerBurgerBeweging

4. Statutaire verplichtingen
A. Verkiezing bestuursleden
De eerste BBB-bestuursleden, Voorzitter mevr. C. (Caroline) van der Plas, Secretaris dhr. W. (Wim) Groot Koerkamp en Penningmeester dhr. H. (Henk) Vermeer dragen de volgende kandidaten voor om deel te gaan uitmaken van het bestuur, conform de statuten:
– Mevr. F. (Femke) Wiersma
– Dhr. J. (Jan) Brok

BBB-leden kunnen, conform de statuten ook een voordracht doen. Dit dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur, door tenminste 50 leden voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.

5. Huishoudelijk reglement
A) Indien het Nederlandse volk BBB in de Tweede Kamer kiest, dan zullen de BBB-Tweede Kamerleden op de dag van installatie terugtreden uit het BBB-bestuur.

6. Goedkeuring geven aan de voorlopige voorgestelde kandidatenlijst

7. W.v.t.t.k.

8. Rondvraag

9. Sluiting om 12:00 uur (afsluiting met informele lunch)


Wilt u bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn, maar bent u nog geen lid? Meld u aan als lid en stem mee!

 

Aanmeldformulier Algemene Ledenvergadering

Noot: Een lid mag een ander lid volmacht geven om hem/haar op Algemene Leden Vergadering te vertegenwoordigen en namens hem/haar te stemmen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. Eventuele machtigingsformulieren zijn via het secretariaat te verkrijgen: [email protected].

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 15 2024

BBB-kamerlid Henk Vermeer bij OP1 over Klimaatdebat: “Wie rood staat, kan niet groen doen”

De Europese rechter stelt klimaatactivisten in het gelijk. “Dit gaat grote gevolgen hebben, daar maken wij ons ernstige ...

apr 14 2024

BBB wil duidelijkheid over opschorten derogatie van Adema en wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vragen gesteld over de mestderogatie en de inzet van Nederland in Brussel ...

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...