Effecten van het BPLG op de Brabantse jongeren

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Effecten van het BPLG op de Brabantse jongeren

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Effecten van het BPLG op de Brabantse jongeren

Gepubliceerd op: 16-01-2024

In het BPLG staan maatregelen en doelen benoemd die vooral effect hebben op natuur, water en landbouw in Noord-Brabant. Echter gaan deze maatregelen ook effect hebben op de tweede B binnen BoerBurgerBeweging.

In het BPLG zijn onder andere de volgende doelen gesteld:
● “Het gaat daarbij om de realisatie van 13.000 hectare nieuw bos in 2030”
● “Hiervoor moet tot en met 2027 nog ongeveer 8.300 hectare Brabantse grond als natuur worden ingericht, waarvan ongeveer 4000 hectare nog moet worden verworven of van functie veranderd”
● “We willen 5% tot 10% van de diepste delen van het Brabantse regionale watersysteem reserveren voor waterberging”…” “In deze delen is geen nieuwe bebouwing toegestaan, tenzij het niet ten koste gaat van het waterbergend vermogen.”

De conclusie die we als BBB Jong Noord-Brabant trekken uit deze doelen is dat er door de toename in natuur minder ruimte zal zijn voor woningbouw voor de jongeren in onze provincie. Dit terwijl in tijden van een groeiende bevolking en een tekort aan (met name starters) woningen, de woningnood hoog is en er dus juist genoeg ruimte beschikbaar moet blijven voor woningbouw.
De uitbreiding van natuur in Noord-Brabant zal ook een effect hebben op de Brabantse jonge boeren. Naast dat er dus wordt ingezet op uitbreiding van natuur en dus vermindering van landbouwoppervlakte wil de provincie de landbouw extensiveren. Dit is terug te zien in de volgende doelen:
● “500 natuur inclusieve boeren in 2030”
● “15% areaal biologische landbouw”

De combinatie van deze doelen/maatregelen zal ervoor zorgen dat minder jonge boeren een bedrijf kunnen overnemen of beginnen in de provincie Noord-Brabant.

De jonge boeren die wel door willen en kunnen in de provincie zullen tevens rekening moeten houden met “meer maatregelen op het beheer van hun landbouwgrond” en waar mogelijk kijken naar andere teelten. De provincie wil namelijk inzetten op: “nieuwe teelten zoals de teelt van biobased materialen”.
Kortom heeft het BPLG invloed op de toekomst van jongeren in Noord-Brabant en daarom is het zeker belangrijk de jongeren te betrekken bij deze plannen.

Citaten komen uit: Houtkoolschets Brabants Programma Landelijk Gebied 2023. Meer informatie? Klik hier.

Word jij enthousiast van dit soort teksten en wil je graag meehelpen aan het schrijven van deze teksten, maar ook met andere zaken zoals het organiseren van jongerenactiviteiten in onze provincie? Stuur dan een mail naar noord-brabant.jong@boerburgerbeweging.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...