BBB op zoek naar nieuwe coalitie in Noord-Brabant

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB op zoek naar nieuwe coalitie in Noord-Brabant

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB op zoek naar nieuwe coalitie in Noord-Brabant

Gepubliceerd op: 16-06-2023

BBB, VVD, GroenLinks en PvdA waren in Noord-Brabant bijna tot een coalitieakkoord gekomen maar over een breekpunt van BBB, de stallendeadline, zijn de partijen in de beoogde coalitie helaas niet tot overeenstemming gekomen. BBB kan niet akkoord gaan met een maatregel die bij de rechter geen standhoudt en ook niet kon voorkomen dat heel Noord-Brabant dit voorjaar op het stikstofslot ging en die praktisch gezien ook onrealistisch en onhaalbaar is terwijl alternatieven voorhanden zijn.

Op 1 maart, twee weken voor de verkiezingen, maakte het oude college bekend dat de provincie voorlopig geen vergunningen meer verleent aan projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden. Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving werden en worden hierdoor geraakt.

De nieuwe maatregelen van het kabinet maken de Brabantse deadline voor het aanpassen van stallen onhaalbaar. Het kabinet bepaalde op 25 november 2022 dat gestandaardiseerde emissiefactoren voor alle veehouderijsectoren niet meer gebruikt kunnen worden voor de natuurvergunning. Die emissiefactoren bepaalden tot nu toe hoeveel een veehouder de stikstofuitstoot kan verminderen met een innovatieve stalaanpassing, zoals een emissiearme vloer. Vergunningen voor zulke systemen zullen voorlopig niet worden afgegeven. Het kabinet zegt pas op zijn vroegst in de tweede helft van 2023 met een mogelijke oplossing te komen.

Eerder stelde ZLTO al: ‘Als de vergunningen pas medio 2023 in behandeling worden genomen, is het onmogelijk voor veehouders om voor 2024 de stalaanpassing daadwerkelijk te realiseren’. Ook het opschuiven van de deadline biedt geen oplossing.

BBB wil echte oplossingen. Die Noord-Brabant direct van het slot kunnen halen.

Zoals de vrijwillige landelijke stoppersregeling die nu gestart is. De mogelijkheden onderzoeken van gebiedsgerichte drempelwaarden zoals BBB die aan het uitwerken is. En de ‘Versnellingsaanpak zes zandprovincies’ waar het oude college ook volmondig achter is gaan staan: Drenthe, Overijssel, Utrecht, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland vragen in deze aanpak 27 miljoen euro van het Rijk voor 50 proefprojecten om snel inzichtelijk te maken welke maatregelen substantieel bijdragen aan het verminderen van uitstoot uit de veehouderij. De proeven moetn kennis en ervaring opleveren voor nieuwe wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving die wel werkt.

Formateur Pieter Verhoeve heeft gisteravond Commissaris van de Koning Ina Adema op de hoogte gesteld van de nieuwe situatie.

De afgelopen periode hebben BBB, VVD, GroenLinks en PvdA druk geschreven aan een coalitieakkoord voor de provincie Noord-Brabant.  BBB wil de verschillende collega’s van VVD, GroenLinks en PvdA bedanken voor de goede en inspirerende gesprekken en schrijfsessies.

BBB heeft altijd aangegeven niets of niemand op voorhand uit te willen sluiten. BBB wil met iedereen open het gesprek aan om te komen tot een stabiel, breed gedragen, college van Gedeputeerde Staten dat recht doet aan de verkiezingsuitslag van 15 maart j.l. Dit standpunt van BBB is onveranderd.

BBB gooit de handdoek niet in de ring. Daarom nodigt BBB andere fracties uit de Staten uit om samen tot dat stabiele en breed gedragen college te komen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...