Steenwegsessie, WS BBB de Dommel behaalt de krant en De BCF-commissie

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Steenwegsessie, WS BBB de Dommel behaalt de krant en De BCF-commissie

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Steenwegsessie, WS BBB de Dommel behaalt de krant en De BCF-commissie

Gepubliceerd op: 06-03-2024

Steenwegsessie bij Unie van Waterschappen
Op maandagavond 20 februari is BBB De Dommel naar een georganiseerde avond (Steenwegsessie) van Unie van Waterschappen over “Verzakkingen en Natte voeten” geweest. Het was een interessante avond met diverse sprekers.

Centraal stond het thema Relatie tussen grondwater en de rol die de Waterschappen daarin (moeten) vervullen. Inmiddels hebben 1 miljoen huishoudens in heel Nederland te maken met funderingsproblemen van hun huizen. (Dus ook bij ons in Noord-Brabant).

In deze editie van de Steenwegsessie, debatteren gasten en aanwezigen onder de leiding van dagvoorzitter Gijs Nillessen over bestuurlijke dilemma’s en keuzes rond funderingsproblematiek en wateroverlast.

Bodemdaling- en funderingenspecialist Maarten Kuiper van ‘Aveco de Bondt’ opende de avond met een korte lezing, waarna drie stellingen de revue passeerden. Deze werden ingeleid door sprekers René Vrugt (directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), deltacommissaris Co Verdaas en Jan Kadijk van de Dutch Green Building Council. Lees hier het hele artikel.

Wateroverlast Lage Mierde
Op woensdag 31 januari organiseerde Waterschap BBB De Dommel samen met inwoner Leane van Wereld een bijeenkomst voor bewoners uit Lage Mierde die ernstige wateroverlast ervaren sinds de Beekherstelwerkzaamheden van de Reusel en de Raamsloop.
Het Waterschap had geen aandacht besteed aan hun problemen, maar na de bijeenkomst kwam er media-aandacht en kreeg Leane de kans om in te spreken tijdens een commissievergadering. Nu heeft het Waterschap beloofd contact op te nemen en gaat onderzoeken of de aanhoudende wateroverlast te wijten is aan het laten meanderen van beken.
Bewoners van Lage Mierde ervaren al meer dan drie maanden overlast en hebben tijdens een vergadering opgeroepen tot actie, zoals het terugplaatsen van stuwen en het heropenen van gedempte beken. Het waterschap erkent de twijfels en belooft onderzoek, maar resultaten worden pas in het tweede kwartaal verwacht. De uitdaging voor het waterschap is om de gevolgen van extreme regenval en eerdere ingrepen in natuurlijke waterlopen aan te pakken.
Met de aanpak van WS BBB De Dommel hebben wij een artikel in het AD gekregen om zo meer aandacht te schenken aan het probleem. Hier lees je het artikel.

De BCF-commissie
Tijdens de BCF-commissie (Bestuur, Communicatie en Financiën) van 7 februari 2024 zijn de volgende zaken, naast een aantal hamerstukken, besproken.
• De inrichting van de vergaderingen van het AB (Algemeen Bestuur) en de commissies. (Vaste dag, vaste tijd, meer of minder commissies etc.).
• De voorbereidingsgroep komt met een voorstel voor de AB-vergadering van 28 februari 2024. De BBB is voor het in stand houden van de 3 commissies met een mogelijkheid om de 3 te combineren met gezamenlijke onderwerpen.
• Er is ook een voorstel gedaan om de percentages FTE-tijd van de Dagelijks Bestuursleden te verhogen. De BBB is hierop tegen en verwacht op zijn minst een betere onderbouwing van het waarom.
• Wij willen op zijn minst een grotere zichtbaarheid zoals bij de bijeenkomst in Lage Mierde. Ook hierover wordt op 28 februari gestemd.
We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg onze FB-pagina voor de recente updates.

Door: Waterschap BBB De Dommel

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...