Waterschap BBB De Dommel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschap BBB De Dommel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschap BBB De Dommel

Gepubliceerd op: 16-01-2024

Het werkgebied van Waterschap De Dommel begint in België, ten zuiden van Peer, bij de Dommel. Bij Borkel en Schaft komt de Dommel Nederland binnen. In ‘s-Hertogenbosch komen de Dommel en de rivier de Aa samen en vormen de Dieze, die uiteindelijk uitmondt in de Maas. Binnen het waterschap heeft de BBB een team van 6 leden, bestaande uit 4 fractieleden en 2 burgerleden.

Waar houdt het team zich nu mee bezig?
Wat betreft de huidige activiteiten, richt Waterschap De Dommel zich momenteel op de Voorjaarsnota, waar continu aan wordt gewerkt.

Het HoWaBo-plan
In de afgelopen periode is het HoWaBo-plan (Hoogwater Aanpak Brabant Oost) gepresenteerd met een geschatte kostenpost van € 400 miljoen. De hoge kosten worden voornamelijk toegeschreven aan aannames, zoals het risico van overstromingen in ‘s-Hertogenbosch, wat de afgelopen 150 jaar niet is gebeurd. Ondanks hevige regenval is er momenteel geen overstromingsprobleem. Het plan omvat de realisatie van 36 miljoen m3 extra waterberging, waarvan 14 miljoen m3 al is gerealiseerd. Dit project is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel, de stad Den Bosch, de provincie en omliggende gemeenten. Het impliceert ook de toevoeging van 3.600 hectare aan natuur, waar minimaal één meter water moet kunnen blijven staan.

Waterschap De Dommel is ook betrokken bij het Beekherstelproject aan de Belgische grens, gepland voor uitvoering in 2024. BBB De Dommel is hiertegen vanwege verschillende KRW-richtlijnen in België en de aanwezigheid van Nyrstar, een wereldwijde metaalverwerkende onderneming met hoofdvestiging in Budel.

De NBWB lanceert op eigen houtje rapport
BBB De Dommel vindt het daarbij zeer kwalijk dat de NBWB (Noord-Brabantse Waterschapsbond) op eigen houtje het rapport: ‘Scherper aan de Wind’ heeft samengesteld. Bij dit rapport zetten wij verschillende vraagtekens. Het is namelijk gesteund door de WN en samengevoegd door Universiteit Utrecht en het Dagelijks Bestuur van WS de Dommel haalt hier alleen de stukken uit die het beste bij hun standpunt passen.

Meepraten in de komende jaren
Voor de komende jaren streeft BBB De Dommel naar meer inbreng vanuit de oppositie, vooral met betrekking tot het onafhankelijke beleid van de partij ‘Ongebouwd’, wat mogelijk de positie van Geborgde Zetels in de toekomst onzeker maakt.

BBB De Dommel is zeer actief
BBB De Dommel is een zeer actieve club als het gaat doelgericht praten, het indienen van moties en het schrijven van artikelen. Zo hebben zij al 58 vragen gesteld, ten opzichte van andere partijen waar het resultaat miniem is en dit baart hun grote zorgen. WS De Dommel is meer bezig met het ontwikkelen van nieuwe natuur, dan het uitvoeren van hun kerntaken, zoals ervoor zorgen dat ons rioolwater zuiver is, zodat het aan de KRW-norm voldoet en we geen natte voeten krijgen.

Zo begint de media nu al over hoe droog de komende zomer gaat worden zodat de Waterschappen, direct een beregeningsverbod kunnen invoeren; een verbod waar de landbouw in het verleden mee heeft ingestemd.

Het BPLG en WS De Dommel
Veel ondernemers in WS De Dommel gaan last krijgen van het BPLG, zoals al eerder uitgelegd bevat het BPLG 3 kerndoelen: Water, Natuur en Klimaat. Voor ‘Water’ moet Noord-Brabant zorgen dat zij voldoet aan de normen van de KRW. Daarbij heeft WS de Dommel last van ‘Provinciale achterkamertjes politiek’ die gevoerd worden door de Watergraaf met zijn directeuren en ambtenaren.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...