Waterschap BBB Rivierenland: vooruitkijken en strategische plannen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschap BBB Rivierenland: vooruitkijken en strategische plannen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschap BBB Rivierenland: vooruitkijken en strategische plannen

Gepubliceerd op: 16-01-2024

Het werkgebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk, met de Nederrijn en de Lek aan de noordgrens en de Maas aan de zuidgrens. Zowel de Waal als de Linge stromen door dit gebied, en de Biesbosch maakt ook deel uit van het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Binnen dit waterschap heeft de BBB een team van 7 leden, bestaande uit 5 fractieleden, 1 Heemraad en 1 commissielid.

Waar houdt het team zich nu mee bezig?
Het Algemeen Bestuur heeft een strategische agenda opgesteld waarmee we actief aan de slag gaan. In het komende jaar staat onder andere de KRW (Kaderrichtlijn Water) Tegelijkertijd zijn zij bezig met de aanwijzingen van NV-gebieden (Nutriënten Verontreinigde gebieden) Het is belangrijk op te merken dat deze aanwijzingen beperkt zijn voor Waterschap Rivierenland. Daarnaast zetten we ons intensief in voor dijkversterkingen, wat aanzienlijke impact heeft op de bewoners langs de dijken.

Wat speelt er allemaal achter de schermen?
Als team hebben zij de afgelopen 9 maanden intensief gewerkt aan het definiëren van hun rol en het verbeteren van de invulling ervan. Bovendien hebben zij nu een beter inzicht in de onderlinge samenhang en het verloop van de processen. Voor nu richten zij zich dan ook vooral op het optimaliseren van de procedures en het bepalen van het meest geschikte moment om actie te ondernemen.

Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
Voor het aankomende jaar streeft het team ernaar om de huidige koers voort te zetten en de inspanningen te intensiveren om het gebied verder te verkennen. Ook wordt ernaar gestreefd ambassadeurs te vinden voor diverse gebieden binnen het waterschap. Hierdoor hoopt het team een groter aantal waarnemende en betrokken personen te hebben, waardoor ze nog proactiever kunnen handelen in het waterschap.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...