Waterschap BBB Rivierenland: vooruitkijken en strategische plannen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschap BBB Rivierenland: vooruitkijken en strategische plannen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschap BBB Rivierenland: vooruitkijken en strategische plannen

Gepubliceerd op: 16-01-2024

Het werkgebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk, met de Nederrijn en de Lek aan de noordgrens en de Maas aan de zuidgrens. Zowel de Waal als de Linge stromen door dit gebied, en de Biesbosch maakt ook deel uit van het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Binnen dit waterschap heeft de BBB een team van 7 leden, bestaande uit 5 fractieleden, 1 Heemraad en 1 commissielid.

Waar houdt het team zich nu mee bezig?
Het Algemeen Bestuur heeft een strategische agenda opgesteld waarmee we actief aan de slag gaan. In het komende jaar staat onder andere de KRW (Kaderrichtlijn Water) Tegelijkertijd zijn zij bezig met de aanwijzingen van NV-gebieden (Nutriënten Verontreinigde gebieden) Het is belangrijk op te merken dat deze aanwijzingen beperkt zijn voor Waterschap Rivierenland. Daarnaast zetten we ons intensief in voor dijkversterkingen, wat aanzienlijke impact heeft op de bewoners langs de dijken.

Wat speelt er allemaal achter de schermen?
Als team hebben zij de afgelopen 9 maanden intensief gewerkt aan het definiëren van hun rol en het verbeteren van de invulling ervan. Bovendien hebben zij nu een beter inzicht in de onderlinge samenhang en het verloop van de processen. Voor nu richten zij zich dan ook vooral op het optimaliseren van de procedures en het bepalen van het meest geschikte moment om actie te ondernemen.

Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
Voor het aankomende jaar streeft het team ernaar om de huidige koers voort te zetten en de inspanningen te intensiveren om het gebied verder te verkennen. Ook wordt ernaar gestreefd ambassadeurs te vinden voor diverse gebieden binnen het waterschap. Hierdoor hoopt het team een groter aantal waarnemende en betrokken personen te hebben, waardoor ze nog proactiever kunnen handelen in het waterschap.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...