Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (afgekort WDODelta) is een op 1 januari 2016 gevormd waterschap in de provincies Overijssel en Drenthe in het noorden van Nederland.

Het waterschap is gevormd door fusie van de waterschappen Reest en Wieden (in Drenthe en Overijssel) en Groot Salland (in Overijssel). Het waterschap zetelt in Zwolle.

Het werkgebied van Drents Overijsselse Delta loopt van Assen tot Deventer en beslaat 7.001 kilometer aan rivieren, kanalen, wetering en sloten, 16 rioolwaterzuiveringen, 363 gemalen, 1.972 stuwen en ruim 1.000 kilometer aan dijken en kades.

bbb_logo_2022