Waterschap Rijn en IJssel

Het Nederlandse waterschap Rijn en IJssel is de waterbeheerder in het oosten van Gelderland, het zuidelijk deel van Overijssel en Zuidoost Veluwe.

Het beheersgebied betreft meer dan 200.000 hectare, waarin 21 gemeenten liggen. Het waterschap zorgt voor de waterveiligheid, het beschermt het gebied zo goed mogelijk tegen wateroverlast en droogte en zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het streeft daarbij naar een duurzame waterketen.

bbb_logo_2022