Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen is een waterschap in de Nederlandse provincies Drenthe en Overijssel. Een klein deel ligt in Gelderland.

Het waterschap bestaat sinds 1 januari 2014 en ontstond uit een fusie tussen de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. Het werkgebied omvat ongeveer 225.000 ha en heeft ongeveer 800.000 inwoners.

Het waterschap is vernoemd naar de grootse rivier in het beheergebied, Overijsselse Vecht. De Regge en Dinkel monden beide uit in de Vecht. De drie rivieren vormen één samenhangend systeem.

 

bbb_logo_2022