Fatsoenlijke uitkoopregelingen mogelijk maken

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Fatsoenlijke uitkoopregelingen mogelijk maken

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Fatsoenlijke uitkoopregelingen mogelijk maken

Gepubliceerd op: 07-03-2024

Vandaag heeft BBB Zuid-Holland voor het voorstel voor volledige schadeloosstelling van grondeigenaren in beoogd Natuur Netwerk Nederland (NNN) gestemd. De BBB is niet over één nacht ijs gegaan en heeft de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen.

De crux zit erin dat volgens de geldende wet- en regelgeving voor staatsteun volledige schadeloosstelling (vergoeding van alle kosten) onmogelijk is als er geen bereidheid is om uiteindelijk te onteigenen. Onteigenen mag overigens alleen als de rechter vaststelt dat al het mogelijke is gedaan om in goed overleg met elkaar tot een oplossing te komen. Indien BBB tegen het voorstel had gestemd ontnamen we grondeigenaren de mogelijkheid om alle kosten vergoed te krijgen en genoegen te nemen met de marktwaarde.

Daar komt bij dat onteigening volgens planning op zijn vroegst in 2026 aan de orde komt. De BBB heeft in een motie geregeld dat indien zich tussentijds vergelijkbare mogelijkheden voor volledige schadeloosstelling voordoen, zonder dat dit ongeaccepteerde staatsteun is, het besluit wordt herzien. Daarmee neemt de BBB een voorschot op de toezegging van de Europese commissie tot verruiming van de staatsteun regels. Ook hoopt de BBB dat een nieuw kabinet verlichting brengt.
Daarnaast heeft de BBB opgeroepen om alle mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer binnen NNN gebieden mogelijk te maken. Dit biedt boeren de kans om met een nieuw verdienmodel hun onderneming voort te zetten.

BBB is en blijft tegen onteigening
BBB is zich bewust van alle haken en ogen aan dit besluit en de teleurstelling bij agrariërs die graag hun onderneming voortzetten. Vaak wordt er al generatie op generatie op deze plek geboerd. Fractievoorzitter Hans Veentjer: ‘Dit is niet in euro’s uit te leggen. Het gaat om generaties lang zware arbeid en dat verdient alleen maar waardering. Het is niet meer dan fair om duidelijkheid te geven. Sinds 2016 zijn deze gebieden als natuur bestempeld en als het zwaard van Damocles dan toch moet vallen dan maar onder de meest gunstige omstandigheden: Maximale vergoeding voor deze boeren. Tegelijkertijd blijft de BBB zich met man en macht inzetten om het tij te keren. Wij zijn en blijven tegen onteigening! De huidige natuurdoelstellingen kunnen evengoed door agrariërs worden gerealiseerd tegen een lager prijs en een beter resultaat. Hoog tijd dat we die mogelijkheden gaan benutten en daar spant BBB zich voor in.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...