BBB: wet tast huurmarkt verder aan

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB: wet tast huurmarkt verder aan

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB: wet tast huurmarkt verder aan

Gepubliceerd op: 14-11-2023

Wat het huidige woonbeleid doet is mensen met weinig geld, zoals studenten, verder op achterstand zetten. Vandaag komt in de Eerste Kamer een wet in stemming die goed bedoeld is, namelijk huurders beschermen, maar die juist zorgt voor minder beschikbare huurwoningen!

BBB waarschuwde al eerder in de Eerste Kamer voor een verdere aantasting van de huurmarkt waardoor huiseigenaren hun woningen, zolderkamers en vrije kamers straks niet meer willen verhuren. Daarom stemt BBB nu tegen de Wet Vaste Huurcontracten, zodat meer mensen bereid zijn hun woning of een deel ervan te verhuren en er zo meer huurwoningen beschikbaar blijven. 
Als de wet toch wordt aangenomen zullen we de komende maanden waar mogelijk aanpassingen door laten voeren in de uitvoering, om de negatieve gevolgen van deze wet zoveel mogelijk te beperken.

BBB wil een Hugo-proof woningmarkt
Huurbescherming, huurmatiging en stijgende rente en bouwkosten zullen het aantal huurwoningen verminderen, juist nu die zo hard nodig zijn. Aan de rente en de bouwkosten kan het kabinet niks doen, aan de doorgeschoten aantasting van de huurmarkt wel. Jaag beleggers en investeerders niet weg van de woningmarkt en zorg ervoor dat eigenaren hun woning willen blijven verhuren. In een huis wat niet gebouwd wordt of niet verhuurd wordt kan niemand wonen. De huurwetten van Hugo de Jonge werken averechts. Dat is ook de mening van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, hoogleraar Boelhouwer (TU Delft) en hoogleraar en oud CPB-directeur Teulings (Universiteit van Utrecht). Beleggers verlaten al massaal de woningmarkt, juist nu we meer woningen moeten bouwen. BBB stemt dan ook tegen de Wet Vaste Huurovereenkomsten in de Eerste Kamer.

Als woningen geen fatsoenlijk rendement opleveren worden ze niet gebouwd of verhuurd             
BBB heeft oog voor de positie van de kwetsbare huurder op de woningmarkt, maar is tegen doorgeschoten huurdersbescherming en huurmatiging. Hoewel sympathiek voor de huurder leidt deze stapeling van beperkingen en belemmeringen in de huurmarkt er toe dat investeerders niet meer bereid zullen zijn nieuwe woningen te bouwen en eigenaren hun woningen niet meer willen verhuren. Dan valt de woningmarkt helemaal stil en dat is juist wat we niet willen. BBB zal daarom ‘nee’ zeggen tegen de Wet Vaste Huurovereenkomsten, omdat deze op termijn het aanbod van huurwoningen zal verkleinen en het probleem van schaarste zullen vergroten. Daar hebben juist de huurders schade van.

Hugowetten zetten de huurmarkt verder op slot; BBB wil juist verruiming huurmarkt
Terwijl veel experts (makelaars, hoogleraren, investeerders, economen) wijzen op de nadelige effecten van de stapeling van huurwetten van minister Hugo de Jonge, brengt deze de Wet vaste Huurovereenkomsten dinsdag 14-11 as. in stemming in de Eerste Kamer. BBB waarschuwt voor het verder aantasten van de huurmarkt, waardoor de verhuurders nu al in groten getale de markt verlaten. In een huis wat niet gebouwd wordt of niet meer wordt verhuurd kan geen huurder wonen. BBB is daarom tegen deze wet hoewel die ogenschijnlijk sympathiek lijkt. In de praktijk zal het echter nadelig uitpakken voor huurders en tot minder huurwoningen leiden.

Na de verhuurdersheffing opnieuw in de fout met stapeling huurwetten?
Wet Vaste Huurovereenkomsten oogt sympathiek maar zet huurders juist in de kou. De verhuurdersheffing leek in 2012 ook een goed plan van het Kabinet Rutte 2 met daarin o.a. Stef Blok en Frans Timmermans. Het pakte desastreus uit voor de sociale huursector; miljarden vloeiden weg uit de huurmarkt, de bouw van sociale huurwoningen halveerde. De stapeling van Hugo-huurwetten zal ook schade aanbrengen aan de woningmarkt en zorgen voor minder (huur)woningen. Dat zeggen deskundigen, makelaars en investeerders.

BBB zal daarom tegen de Wet vaste Huurovereenkomsten stemmen die dinsdag 14-11 in de Eerst Kamer in stemming komt, maar zal zich blijven inzetten voor het verbeteren van de woningmarkt. Als de wet toch wordt aangenomen zullen we de komende maanden waar mogelijk aanpassingen door laten voeren in de uitvoering, om de negatieve gevolgen van deze wet zoveel mogelijk te beperken.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...