Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gepubliceerd op: 23-05-2024

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van de informateurs. Ze sprak haar trots uit over het bereikte hoofdlijnenakkoord en benadrukte dat de partij hiermee recht heeft gedaan aan de verkiezingsuitslag van 22 november 2023.

“Voorzitter, op 22 november 2023 koos dit land voor een andere koers en toen we op 24 november startten met de formatie zei ik dat we recht moesten doen aan de verkiezingsuitslag. En dat is gelukt en daar ben ik trots op. En daar zijn we als BBB trots op. En daar is de BBB-kiezer trots op. En daar is de ruime meerderheid van Nederland trots op. En zeker, de weg hiernaartoe had hobbels, maar hobbels zijn er om te nemen en dat hebben we gedaan. Wij altijd met een positieve en constructieve houding.”

Oplossing voor problemen
Van der Plas benadrukte dat het akkoord een oplossing biedt voor de vele problemen die door eerdere kabinetten niet zijn opgelost of zelfs erger zijn geworden. Ze sprak vol trots over de hoop die dit akkoord biedt aan boeren, tuinders, en vissers, en de bredere samenleving. Ze vertelde het verhaal van een jonge boerenzoon uit Zeeuws-Vlaanderen die haar vroeg of hij ooit nog boer zou kunnen worden, en hoe ze nu met zekerheid kan zeggen dat er weer hoop is voor zijn toekomst en die van vele anderen.

“Voor de boeren, de tuinders en de vissers die deze week eindelijk meer lachten dan huilden, huilden zoals ze de laatste jaren volop deden. En de wanhoop in de ogen van redelijke mensen is deze week hoop geworden.”

Waardering politie
Daarnaast sprak ze haar waardering uit voor de politie en het belang van hun werk voor de vrijheid en veiligheid van Nederland. Ze benadrukte de noodzaak om de politie te ontlasten van taken die niet tot hun basiswerkzaamheden behoren en kondigde aan dat er meer zichtbare aanwezigheid van politie in wijken en buurten zal komen, evenals een versterking van de recherche.

“En naast het geld dat wij in het hoofdlijnenakkoord hebben vastgesteld, is het vooral belangrijk dat de politie in haar taken wordt ontlast. Te vaak moeten zij dingen doen die niet tot hun basistaken behoren, zoals de zorg voor verwarde personen of de administratieve rimram in de asielketen oplossen.”

Van der Plas erkende dat niet alles uit het akkoord meteen uitvoerbaar is en dat er uitdagingen zullen zijn, maar ze benadrukte dat BBB hard zal blijven werken om hun doelen te bereiken.

“Is alles in het akkoord van de een op de andere dag uitvoerbaar? Wordt het de komende jaren alleen maar zoet en geen zuur? En kunnen we alle 18 miljoen Nederlanders allemaal even tevreden houden? En zullen deze plannen zonder slag of stoot het licht zien? En op al deze vragen is het antwoord nee, maar wij zullen er wel elke dag knetterhard aan werken.”

Caroline sloot af met de belofte dat BBB zich zal blijven inzetten voor een beter Nederland, niet omdat het makkelijk is, maar juist omdat het moeilijk is.

“En wij doen dit werk niet omdat het makkelijk is, maar juist omdat het moeilijk is. En wij doen dit voor een BBBeter Nederland. Dank u wel.”

Bekijk hier onder haar gehele inbreng.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...