Kamervragen over de stikstofuitstoot bij garnalenvissers

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over de stikstofuitstoot bij garnalenvissers

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over de stikstofuitstoot bij garnalenvissers

Gepubliceerd op: 01-02-2023

Nederlandse garnalenvissers moeten per 1 oktober volgend jaar voldoen aan de normen voor stikstofuitstoot. Dat betekent dat veel vissers hun kotters moeten verduurzamen met katalysatoren en nieuwe motoren. Dat vereist een grote investering. Maar als ze geen maatregelen nemen, rest hen niets anders dan te stoppen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vergoedt de helft van de kosten voor verduurzaming van de schepen. Maar zelfs dan is 9 maanden echt te kort; qua personeel op scheepswerven zou het al een onmogelijk opgave zijn om de vloot in die tijd aan te passen. De overheid lijkt echter niet van plan de periode te verruimen, BBB is van mening dat dat juist wel moet gebeuren en vindt het onbegrijpelijk dat deze overheid in zo’n kort tijdsbestek de vissersvloot de genadeklap aan het toebrengen is.

Kamervragen lid Van der Plas aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Natuur en Stikstof

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht: Garnalenvloot moet binnen 9 maanden aan stikstofnorm voldoen, ’te snel’ (nos.nl)?

Vraag 2

Klopt het garnalenvissers al ruim 20 jaar onder bestaand gebruik vallen en waarom zou dat bij een nieuwe aanvraag voor de NB-wet eenzijdig gewijzigd moeten worden?

Vraag 3

Wat is de bijdrage van de totale scheepvaart aan stikstofuitstoot en depositie en wat is daarvan de bijdrage van de garnalenvloot?

Vraag 4

Erkent de minister dat het tijdspad onrealistisch is? Wat ziet de minister als oplossing, ook in praktisch en uitvoerbaar oogpunt, daarvoor?

Vraag 5

Hoe legitimeert de minister het op deze termijn ad hoc maatregelen over te nemen?

Vraag 6

Met een verplichte katalysator gaat de garnalenvloot (nog) minder stikstof uitstoten, maar meer ammoniak, is dat wat het kabinet wil?

Vraag 7

Waarom heeft het kabinet tot 2030 de tijd om aan de zelf wettelijk vastgelegde stikstofdoelen te voldoen maar moet de garnalenvloot binnen 9 maanden aan deze eis voldoen?

Vraag 8

Is het niet eerlijker om verplicht te stellen aan de vloot dat men bij vervanging van de motor de schoonste motor van dat moment moet gebruiken met een deadline in 2030?

Vraag 9

Beseft u dat de garnalenvloot, bestaande uit ca 180 schepen niet binnen 9 maanden allemaal terecht kunnen bij de scheepswerven die we in Nederland hebben en dat ook de materialen voor deze 180 schepen niet voldoende op voorraad zijn om dit binnen 9 maanden te kunnen doen.

Vraag 10

Wat is de onderbouwing om dezelfde eisen niet aan de containerschepen die langs Natura 2000 gebieden varen op te leggen, en wat vind de minister van de ongelijke behandeling die daaruit voortvloeit?

Vraag 11

Kunt u deze vragen voor het stikstofdebat beantwoorden?

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...