Kamervragen over verlaagde GLB-premies

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over verlaagde GLB-premies

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over verlaagde GLB-premies

Gepubliceerd op: 05-12-2023

Nederlandse boeren krijgen een kwart (!) minder GLB-subsidie dan de Minister van LNV, Adema, had aangegeven. Ondertussen krijgen Franse boeren er 500 miljoen euro subsidie bij. BBB wil opheldering, betere compensatie en een BBBetrouwbare overheid. Caroline van der Plas heeft Kamervragen gesteld.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verlaagde hectarepremie:

  1. Bent u van mening dat een verlaging met een kwart van de basispremie en voor de betalingen voor de ecoregeling ten opzichte van eerdere bedragen, bijdraagt aan het herstellen van een ‘betrouwbare overheid’?[1] Zo ja, waarom vindt u dat wel?
  2. Kunnen er, gelet op de koopkrachtontwikkelingen van 2023 en voor het jaar 2024, mogelijk andere compensatiemaatregelen worden getroffen om deze verpletterende daling in GLB-subsidies voor boeren op te vangen?
  3. Bent u van mening dat de verlaging van hectarepremies boeren aanmoedigt om nog verder te verduurzamen of an sich te kiezen voor een carrièrepad als (jonge) boer?
  4. Bent u het met mij eens dat het voorlopige tarief voor aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers (2500 euro) slechts een druppel op de hete plaat is, en dat de agrarische sector snakt naar een betrouwbare overheid die boeren vertrouwen, zekerheid en eerlijke verwachtingen geeft? Zo ja, waarom kiest u er dan voor om telkens  te kiezen voor onvoorspelbaar beleid?
  5. Hoe heeft Nederland in Brussel onderhandeld over de verdeling van fondsen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid? Wat waren voor Nederland onze ‘troeven’ om in te zettten, en waarom heeft Nederland geen hardere vuist op tafel geslagen om de Nederlandse, agrarische belangen te waarborgen en een groter deel van de subsidiepot toe te eigenen?
  6. Heeft Nederland in Brussel ‘gefaald’ op het gebied van de toekenning van GLB-subsidies, gezien het feit dat de Europese Commissie tegelijkertijd 500 miljoen euro aan Franse boeren belooft?[2] Hoe is dit Frankrijk wél gelukt en Nederland niet, en wat is hier misgegaan?

[1] https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33068.html

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6155

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...