Schandalige stop op vergunningen in Noord-Brabant

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Schandalige stop op vergunningen in Noord-Brabant

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Schandalige stop op vergunningen in Noord-Brabant

Gepubliceerd op: 03-03-2023

De provincie Noord-Brabant heeft aangekondigd voorlopig geen vergunningen te verlenen aan projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden. Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving worden hierdoor geraakt. Op dit moment brengt de provincie in kaart wat de precieze gevolgen zijn. De stop is nodig omdat uit onderzoek naar de kwaliteit van de natuur in Brabant is gebleken dat die is verslechterd. (bron Omroep Brabant)

Volgens de rapporten blijkt dat de Brabantse Natura2000-gebieden sinds het laatste rapport in 2015 alleen maar verder verslechterd zouden zijn. Sinds 2015 is er echter veel minder vee in Noord-Brabant. Hoe kan dat dan, is minder vee dus geen oplossing?

De warme saneringsregeling voor de varkenshouderij en de vele stoppers daardoor, hebben al geleid tot forse reductie van het aantal varkens in de provincie. Ook het aantal runderen en kippen zijn flink gereduceerd de afgelopen jaren. Dat weten we wel. We weten echter nauwelijks iets over het beheer van natuurgebieden. Er is geen databank van bodemanalyses. Staatsbosbeheer levert geen verzamelde data over de staat van de bossen. De Nationale Flora en Fauna databank is nog steeds niet openbaar.

Wanneer gaat de provincie Noord-Brabant eindelijk eens beheer Natura2000 gebieden onder de loep nemen? De veehouderij levert al jaren: zie sanering varkenshouderij, zie de reductie van fijnstof in de laatste dertig jaar.

En dan nu die rapporten. De natuuranalyse is geen veldonderzoek, zoals in andere landen wordt toegepast, maar het is een ‘bureauonderzoek’ op basis van bestaande kaarten (2020), tellingen (2022) en beheerplannen(2017). Alles wat er in staat is eigenlijk al bekend, want iedereen met een ‘bureau’ kan dat opstellen. Er wordt niet zozeer gekeken naar de staat van de natuur, maar of de eigen ‘doelstellingen’ worden gehaald. Dat is heel wat anders.

Die doelstellingen, door NL zelf vastgesteld, vinden dat de habitats (leefgebieden) beter en vooral groter moeten worden. Zo werd er in 2013 bij de aanwijzing als Natura2000-gebied van de Oisterwijkse Vennen nog maar 57,33 hectare vochtige heide waargenomen, in 2020 was dat al 238,24 hectare. Goed nieuws zou je denken, maar die toename is niet groot genoeg als je de lat zelf nog hoger legt. Is de natuur dan achteruitgegaan? Nee, minder verbeterd dan je vanaf je bureau hebt bedacht.

Het is net zo’n te verwachten teleurstelling als proberen met een paard over een heg van 3 meter hoog te springen en dan verwachten dat dat jou als eerste ter wereld lukt.

Succesvol natuurbehoud en -herstel kent vele factoren naast stikstof. Ook waterbeheer, klimaatverandering en beheersmaatregelen spelen een grote, zo niet de grootste, rol. Maar bijvoorbeeld StaatsBosBeheer (SBB) wordt niet eens gecontroleerd op doelmatige besteding van de miljoenen die ze ontvangen voor het beheer van de natuurgebieden in Nederland. Wanneer gaan we hier eens serieus naar kijken? Die ‘natuurindustrie’ is echt uit de hand gelopen. We moeten dus weten hoeveel geld er in Noord-Brabant geïnvesteerd is, hoe dat besteed is en wat hiermee bereikt is.

Ondertussen gaat de provincie trouwens wel de Amer-centrale aan een vergunning helpen en overal inactieve vergunningen opkopen! Wat draagt dat bij aan natuurherstel? Helemaal. Niets.

Het wordt tijd voor gezond verstand in Noord-Brabant. Realistische doelen stellen, stoppen met hysterie over de stand van de natuur en snel wegkomen uit de zelf door slechte wetten veroorzaakte stikstofcrisis.

BBB en JA21 hebben samen een initiatiefnota geschreven met als doel om uit de impasse te komen die is ontstaan door de invoering van de ‘Stikstofwet’. Deze wetgeving heeft Nederland in de houdgreep: het belemmert de bouw, de industrie, de landbouw en het verkeer en vervoer. En zelfs paasvuren of motorcrossevenementen hebben last van de stikstofregels. Er wordt vaak gezegd dat dit zo moet van Brussel; maar dat is niet zo. Nederland heeft een heel strikte interpretatie van de Europese regelgeving. Te strikt.

Géén verstikkende KDW

Met de nota geven BBB en JA21 de snelste weg uit de crisis aan de hand van 3 punten. Het allerbelangrijkste is dat de Kritische Depositie Waarden zo snel mogelijk uit de wet verdwijnen. Dit zijn theoretische waarden van de hoeveelheid stikstof die ergens neer mag komen zonder dat dit van invloed wordt geacht op de natuur. Elke hoeveelheid stikstof boven die waarde zou kunnen leiden tot verslechtering van een ‘habitat’ (een plaats waar een bepaald organisme voor komt). Sommige organismen kunnen bijna geen stikstof verdragen, anderen veel meer. Hoeveel depositie ergens neer komt berekenen we aan de hand van een model. Dit model is niet geschikt voor detailniveau maar wordt daar wel voor gebruikt.

Hoe goed het gaat met de natuur is natuurlijk niet alleen afhankelijk van stikstof en modellen zeggen ook niet alles. BBB en JA21 willen dat er echt gekeken wordt naar de natuur: dus simpelweg kijken hoeveel organismen ergens voorkomen en wat de trend is in de afgelopen jaren. In de Nationale databank voor Flora en Fauna wordt dit al jaren bijgehouden. De gegevens zijn er dus. Aanvullend zou er een databank voor bodemmonsters moeten komen, we hebben de staat van de bodem namelijk niet goed in beeld terwijl dat wel iets zegt over de hoeveelheid stikstof die neer slaat.

Drempelwaarde van 1 mol

Het tweede punt van de nota betreft een juridisch houdbare drempelwaarde. Deze is uitgedacht door specialisten in het natuurbeschermingsrecht. Daarbij wordt een drempelwaarde gekoppeld aan een neerwaartse trend van stikstof in een gebied. Dus zolang er minder stikstof komt kan de drempelwaarde daar gelden, zolang stikstof in dat gebied een probleem vormt voor de natuur. TNO heeft aangegeven dat de drempelwaarde tussen de 1 en 10 mol per hectare per jaar kan liggen. BBB en JA21 hebben (nu) voor de zekerheid voor 1 mol gekozen. Daarmee kunnen al veel projecten doorgaan!

Scheiden ammoniak en stikstofoxide

Het laatste punt van de nota gaat over een scheiding van ammoniak en stikstofoxide. Deze stoffen worden in de wetgeving samengevat onder de noemer ‘stikstof’,  maar ze gedragen zich anders. Stikstofoxiden ontstaan met name bij verbrandingsprocessen en dat is slecht voor de volksgezondheid omdat deze deeltjes zich in de longen nestelen. Doordat er nu veel ammoniak wordt opgekocht door bedrijven om hun stikstofuitstoot te mogen houden komt er steeds meer stikstof in de lucht die slecht voor de longen is. Daarom zou er een onderscheid moeten komen tussen de zogenaamde groene (ammoniak) en grijze stikstof.

Stem 15 maart voor #iederedagBBBeter

Lees hier meer: https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/bbb-ja21-snel-weg-uit-de-stikstofcrisis/

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...