Schriftelijke vragen BBB over Israël en Gaza

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Schriftelijke vragen BBB over Israël en Gaza

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Schriftelijke vragen BBB over Israël en Gaza

Gepubliceerd op: 02-11-2023

BBB heeft schriftelijke vragen ingediend over de situatie tussen Israël en Gaza.


Gegijzelden
De leden van de BBB-fractie nemen met toenemende zorg kennis van het naar boven bijgestelde aantal van 240 Israëlische gegijzelden. Dit aantal betreft zowel Israëlische als niet-Israëlische gegijzelden. Al bijna een maand zijn deze personen in gijzeling genomen, en de humanitaire situatie verslechtert voor hen met de dag. Ook het WHO heeft terecht al zorgen geuit over de humanitaire situatie en gezondheid van tweehonderd mensen gegijzeld uit Israël, waaronder dertig kinderen. De wanhoopskreten van familieleden zijn hartverscheurend. De leden van de BBB-fractie vragen aandacht van het kabinet voor de gegijzelden en vragen de minister wat Nederland meer kan doen om deze personen zo snel als mogelijk vrij te krijgen?

Humanitaire hulp aan Gaza
Nederland heeft de bijdrage voor humanitaire hulp aan Gaza verhoogd met 15 miljoen euro, na eerder al 10 miljoen euro te hebben vrijgemaakt en die bovenop de 51 miljoen euro komt die Nederland dit jaar voor de Palestijnen heeft uitgetrokken. Wat is de vordering van deze steun, voor welke Palestijnse organisaties zijn deze gelden bestemd, hoe verloopt de controle dat gelden niet terecht komen ten faveure van Hamas, en verwacht de minister dat er op korte termijn nog meer verhogingen nodig zullen zijn?

Escalatie in het Midden-Oosten
‘We zijn getuige van de grootste escalatie van vijandelijkheden in Syrië in vier jaar’, zei Paulo Pinheiro dinsdag op de Algemene Vergadering van de VN. ‘Opnieuw lijkt er totale minachting te heersen voor de levens van burgers.’ Hoe ziet de minster het voor zich om de regionale escalatie in het Midden-Oosten te beheersen?

Iran lijkt op de achtergrond het vuur op te stoken in het Midden-Oosten en als supporter, geldverstrekker en leverancier van wapens aan Hamas. Is de minister voornemens om maatregelen te treffen tegen Iran, de Islamitische Revolutionaire Garde en de Quds-Force organisatie?

Toenemend antisemitisme, BBB maakt zich grote zorgen
De leden van de BBB-fractie hebben tevens met grote zorgen gekeken naar de beelden uit onder andere Dagestan. Er lijkt wereldwijd een groeiend probleem op te broeien van antisemitisme. Is de minister het hiermee eens en wat kan Nederland doen – wellicht op EU-niveau – om deze verontrustende ontwikkeling het hoofd te bieden?

Eerder zijn Joodse scholen in Nederland dichtgegaan uit zorgen over de veiligheid van de leerlingen en personeel. In Limburg adviseerde de voorzitter van de Joodse gemeenschap om ‘niet herkenbaar als Jood over straat te gaan’. Joodse Amsterdammen zijn recentelijk ‘bespuugd en uitgescholden’. Deze zaken zijn voor de leden van de BBB-fractie een teken aan de wand voor toenemend antisemitisme in de Nederlandse maatschappij. Is de minister het hiermee eens, hoe verklaart de minister dit patroon, en wat kan Nederland nog meer doen om Joodse gemeenschappen in Nederland een veiliger gevoel te geven? 

Analyse Henry Kissinger
Oud-diplomaat Henry Kissinger wijst in het kader van steunbetuigingen in Duitsland voor Hamas naar ‘massa-immigratie’ als een ‘ernstige fout’. Hoe reflecteert de minister op de analyse van Henry Kissinger?

In Duitsland moet een nieuwe wetswijziging er voor zorgen dat immigranten die antisemitisch gedrag vertonen, niet langer aanspraak kunnen maken op een Duits paspoort. Ziet de minister ook mogelijkheden voor de invoering van zo’n wetswijziging (met spoed) in Nederland?


bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...