Stop het gokken met ons pensioen!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stop het gokken met ons pensioen!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stop het gokken met ons pensioen!

Gepubliceerd op: 18-11-2023

“Goed fatsoen, goed pensioen.”
BBB maakt zich sterk voor het beschermen van uw pensioen tegen de enorme risico’s die opdoemen aan de horizon. Want als de Wet Toekomst Pensioenen (oftewel WTP) daadwerkelijk wordt doorgevoerd door de pensioenfondsen, zal uw pensioen individualistischer, onvoorspelbaarder, en bovenal een stuk onzekerder worden. Hierbij komen nog alle voorspelde uitvoeringsrisico’s gedurende de overgangsfase. BBB vindt de overgang naar het nieuwe stelsel totaal onverantwoord en onwenselijk. Bij de wetsbehandeling eind 2022 hebben wij dan ook vol overtuiging tegengestemd. Nu wij mogelijkheid zien uw pensioen alsnog voor dreigende rampspoed te behoeden, zetten wij ons daar opnieuw maximaal voor in. Een beperkte aanpassing van de wet is niet voldoende. Deze moet eerst volledig van tafel. Daarna werken we nieuwe voorstellen uit, om moderniseringen die wél in uw belang zijn, alsnog door te voeren.

Wat gaat er veranderen met de Wet Toekomst Pensioenen?
Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel gaat u op een totaal andere manier pensioen opbouwen. Niet langer is er sprake van een toezegging op basis van uw gemiddeld verdiende loon. In  plaats daarvan krijgt u een persoonlijk pensioenpotje, waarbij de premie-inleg leidend is. Vervolgens wordt uw pensioenhoogte afhankelijk van ontwikkelingen op financiële markten. Zit het mee, dan is een goed pensioen in theorie nog steeds haalbaar. Maar wat als het tegenzit? Zouden we niet – zoals in het huidige stelsel – deze risico’s collectief met elkaar moeten delen? En voorkomen dat er geluk- en pechgeneraties ontstaan? Wat BBB betreft is noaberschap absoluut ook van toepassing op de aanvullende pensioenen. Of je nu jong bent en nog pensioen opbouwt, of al gepensioneerd en – met voldoende zekerheid – van je welverdiende oude dag wilt genieten, wij willen dit organiseren in een stelsel dat uitgaat van solidariteit. Mensen mogen niet tussen wal en schip belanden, of zich hier een leven lang zorgen over maken.

Aanpassen of terugdraaien?
BBB is vanaf het begin af aan helder over wat wij met de pensioenen willen. In ons verkiezingsprogramma staat een duidelijk statement over de WTP: “We draaien de invoering van de nieuwe Pensioenwet terug.” Dit is en blijft onze inzet. Ondertussen doet NSC een voorstel om de WTP niet volledig in te trekken, maar slechts op punten aan te passen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de instemming die deelnemers moeten geven om hun bestaande rechten om te laten zetten naar het nieuwe pensioencontract. BBB is het er volmondig mee eens dat het nooit zo kan zijn dat uw pensioenrechten (want die zijn van ú!) zonder uw toestemming overgezet kunnen worden naar een ander stelsel. Maar wij vinden het door NSC voorgestelde plan absoluut onvoldoende. 

  • Hoe verwacht NSC dat álle deelnemers een goed onderbouwde keuze kunnen maken over een ontzettend ingewikkeld onderwerp als pensioen? 
  • Wat is de meerwaarde van een collectief instemmingsrecht – waarbij er gestemd wordt door de deelnemers binnen een fonds – terwijl de individuele aanspraken (eigendomsrechten) van deelnemers ter discussie staan?
  • Hoe wordt voorkomen dat een haast onvermijdelijke pre-selectie – waarbij deelnemers vooral wel of niet zullen kiezen voor invaren op basis van hun persoonlijke belang – ten koste gaat van het belang van het collectief?
  • En hoe verhoudt een aanpassing die beperkt blijft tot dit ene aspect zich tot alle andere forse bezwaren tegen het nieuwe stelsel? 

BBB vindt – vanuit onze kernwaarden – dat ook de fundamentele uitgangspunten van het pensioenstelsel opnieuw moeten worden bezien. Ongeacht of er wel of niet  wordt ingestemd met het invaren van oude rechten, blijft het nieuwe stelsel de norm voor nieuwe pensioenopbouw, met alle eerder genoemde nadelen van dien. Of er straks een volwaardig pensioen voor u aanwezig zal zijn, blijft dan afhangen van ontwikkelingen op financiële markten.

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen in Nederland volgens de wet hun overgang hebben voltooid. Op dit moment is nog geen enkel fonds overgestapt. Het beste moment om alsnog af te zien van deze ongekende hervorming – de grootste herverdeling van pensioenkapitaal in de geschiedenis – is nú. En niet pas over 8 of 15 jaar, als dan wellicht is gebleken dat de mooie beloftes niet zijn uitgekomen.

Wat wil BBB dan wel met de pensioenen?
BBB heeft altijd benadrukt dat het bestaande pensioenstelsel op punten verbeterd kan worden. Maar laten we dit stelsel, dat tot de allerbeste van de wereld behoort, in de eerste plaats koesteren. Wat we in de afgelopen tien tot vijftien jaar hebben gezien, is dat de pensioenen niet of nauwelijks konden worden geïndexeerd. Pensioenfondsen moesten zich “arm” rekenen vanwege de (kunstmatig) laag gehouden rentestanden. Terwijl er in veel van deze jaren wél goede beleggingsrendementen zijn behaald. BBB vindt dat deze rekenregels moeten worden aangepast om sneller indexatie mogelijk te maken. Daarnaast is de pensioenopbouw van zzp’ers een belangrijk aandachtspunt. BBB pleit ervoor dat het gemakkelijker moet worden gemaakt voor zelfstandigen om zich vrijwillig aan te sluiten bij pensioenfondsen. En zodoende binnen het bestaande stelsel – als zij hier zelf voor kiezen! – pensioen op te bouwen. Ook zouden wij het logischer vinden als bestaande pensioenopbouw automatisch meegaat met de deelnemer wanneer hij of zij van baan  wisselt, om versnippering van pensioenopbouw te voorkomen.

Conclusie
Er staat veel op het spel waar het uw pensioen aangaat. Minder zekerheid, minder stabiliteit, minder voorspelbaarheid en minder solidariteit zijn min of meer gegarandeerd met het nieuwe stelsel. Voor BBB staat vast dat wij ons hier niet bij neerleggen. Wij zullen ons uiterste best doen de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen terug te draaien. Om vervolgens te bezien hoe we – ook op gebied van pensioenen – Nederland stap voor stap een stukje BBBeter kunnen maken.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...