Stop met het frame ‘Koeien of Huizen’

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stop met het frame ‘Koeien of Huizen’

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stop met het frame ‘Koeien of Huizen’

Gepubliceerd op: 23-10-2023

Stop met het frame ‘Koeien of Huizen’. Dat was de boodschap van Caroline van der Plas richting Frans Timmermans in College Tour. Stikstof heeft er niet voor gezorgd dat er een terugval in het aantal bouwvergunningen is gekomen. De sterk stijgende rente beperkt de leenmogelijkheden voor kopers en bemoeilijken de verkoop van nieuwbouwwoningen voor ontwikkelaars.

Volgens Frans Timmermans is het ‘stikstofprobleem’ de reden dat er te weinig gebouwd wordt in Nederland. ‘Dat klopt niet’ stelde Caroline meteen. Door de snel stijgende rente kunnen kopers minder lenen en krijgen ontwikkelaars hun nieuwbouwhuizen nog maar moeilijk verkocht. Zij trekken zich vervolgens terug uit de markt.

Aantal bouwvergunningen niet afgenomen
Ook Jan Rouwendal, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, zegt ook dat het aantal bouwvergunningen niet is afgenomen na de geruchtmakende stikstofuitspraken van de Raad van State in 2019. Hij constateert dat het aantal afgegeven bouwvergunningen tussen 2017 en 2021 stabiel bleef. ‘En als de stikstofproblemen tot vertraging zouden leiden, zou je toch wel een dip verwachten na de stikstofuitspraak.’ aldus Jan Rouwendal. Dit gold ook voor gemeenten die grenzen aan natuurgebieden; hun vergunningsaantallen daalden niet in vergelijking met andere delen van het land.

Tekst gaat verder onder de video.

Fors meer betaalbare woningen bijbouwen
BBB heeft oog voor de mens achter de woningzoekende. Om die reden moeten we anders omgaan met de bestaande woningvoorraad én willen we fors meer betaalbare woningen bijbouwen. Minder controle en meer flexibiliteit. Daarbij behoudt BBB wel realiteitszin. We kunnen als overheid niet alleen dicteren maar moeten ook faciliteren en samenwerken. Voor woningbouwproductie heb je niet alleen woningcorporaties en gemeenten nodig, maar ook marktpartijen en investeerders.

Een aantal standpunten uit ons verkiezingsprogramma:

  • Wonen is een basisrecht. Daarom moeten er meer concrete oplossingen komen voor alle woningzoekenden. Daarvoor is publieke actie, creativiteit en samenwerking nodig.
  • We nemen meer regie op de woningmarkt en stellen weer een Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in.
  • Het is en blijft ambitie om tweederde van alle nieuwbouwwoningen binnen het betaalbare segment te laten vallen.
  • Wij maken het ontwikkelen van studentenhuisvesting interessant door ook erkende studentenhuis- vesting als woonvorm toe te staan bij het aanvragen van huurtoeslag, zolang het toeslagenstelsel in de huidige vorm bestaat.
  • BBB wil starters met lagere inkomens helpen bij het kopen van hun eerste huis, daarvoor zullen we samen met de gemeenten de inzet en mogelijkheden voor startersleningen uitbreiden.
  • Lokale jongeren en andere lokaal gebonden woningzoekenden, voorrang geven bij de toewijzing van sociale huur en de verkoop van nieuwbouwprojecten.
  • Het toestaan van bouw van een extra woning voor familieleden op het erf.

Ga naar hoofdstuk 2 van ons verkiezingsprogramma voor al onze plannen m.b.t. woningbouw.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 15 2024

BBB-kamerlid Henk Vermeer bij OP1 over Klimaatdebat: “Wie rood staat, kan niet groen doen”

De Europese rechter stelt klimaatactivisten in het gelijk. “Dit gaat grote gevolgen hebben, daar maken wij ons ernstige ...

apr 14 2024

BBB wil duidelijkheid over opschorten derogatie van Adema en wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vragen gesteld over de mestderogatie en de inzet van Nederland in Brussel ...

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...