Versterk de regio!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Versterk de regio!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Versterk de regio!

Gepubliceerd op: 27-10-2023

De verschraling van voorzieningen in de regio is voor veel mensen dagelijkse realiteit. Er is dringende behoefte aan een herstructurering van het beleid om deze problemen aan te pakken. BBB wil zich inzetten voor het behoud van lokale voorzieningen en het versterken van lokale verenigingen en bedrijven. Caroline pleit voor een einde aan het eenzijdige beleid dat vooral gericht is op grote steden, en vraagt om erkenning van de diversiteit en behoeften van de mooie regio’s die Nederland rijk is.

Overheid dient zorg te dragen voor de leefbaarheid van de regio’s
Voor Den Haag leek het rapport een openbaring. Voor miljoenen mensen in Nederland stond er weinig nieuws in. De leefbaarheid van een gebied is voor een groot gedeelte afhankelijk van de mate waarin mensen in hun behoeften kunnen worden voorzien.

Helaas zijn er steeds meer gebieden in ons land waar de aanwezigheid van de basisvoorzieningen niet meer vanzelfsprekend is en dit komt door een neerwaartse spiraal als gevolg van een overheid die uit de dorpen en de kernen vertrekt, omdat de instandhouding van dergelijke voorzieningen drukt op de overheidsuitgaven. Maar geld kan en mag niet altijd een reden zijn om ergens op te bezuinigen. Het getuigt juist van noaberstatelijkheid als een overheid zorg draagt voor de leefbaarheid van haar regio’s of de inwoners de ruimte heeft om de aanwezigheid van voorzieningen zelf te organiseren.

Focus op de grootstedelijke gebieden zorgt voor ongelijkheid
Het is essentieel dat zwakke regio’s worden versterkt om lokale werkenden, zoals winkeliers, bouwvakkers, schooljuffen, verpleegkundigen en autobedrijven, te behouden. Mensen vragen niet veel van de overheid: ze willen simpelweg kunnen pinnen, hun kinderen naar school brengen, hun post versturen, naar hun werk reizen, toegang hebben tot gezondheidszorg en af en toe kunnen zwemmen.

Deze voorzieningen zijn niet alleen praktisch, maar ook noodzakelijk. Het verdwijnen van basisvoorzieningen, zoals een huisartsenpraktijk in dorpen zoals Petten, zorgt voor ongelijkheid. Inwoners, onder wie ouderen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer, zijn langer dan 1,5 uur onderweg naar de nieuwe locatie. En dit is slechts een van de honderden voorbeelden dat voorzieningen nog steeds verdwijnen van het platteland. Daarom is het versterken van deze regio’s van belang om deze ongelijkheid tegen te gaan.

Regionale diversiteit in ons land erkennen en waarderen
Het feit dat er regiodeals zijn die enigszins in de financiële behoeften van regio’s voorzien is an sich goed, maar de wijze waarop deze financiering tot stand komt is op zijn zachtst gezegd problematisch te noemen. Er is één centrale pot geld waar regio’s met elkaar moeten concurreren om iets uit te krijgen, zodat ze hun omgeving leefbaar kunnen houden. Een dergelijke financiering zou juist structureel moeten zijn en beschikbaar moeten zijn voor alle regio’s. We moeten juist niet de concurrentie tussen de regio’s, maar samenwerking met de regio’s faciliteren.

Er is onvoldoende oog voor de uitdagingen in en verschillen tussen de regio’s.
Zeeuws-Vlaanderen is anders dan de Veenkoloniën en het Friese Wommels is anders dan Parkstad Limburg. Elke regio kent zijn eigen identiteit, zijn eigen vraagstukken en eigen kansen.

We moeten ons niet laten verleiden door de vermeende efficiëntie van one-size-fits-all-beleid, oftewel één maat past iedereen beleid. Maar de regionale diversiteit in ons land erkennen en waarderen. Want ongeacht of je diep in de grensgebieden, de buitenwijk van Rotterdam of op de Wadden woont, Nederland moet een land zijn dat voor iedereen werkt en voor iedereen bereikbaar is. Alle onderdelen, alle lagen en alle regio’s, alle Nederlanders.

En nee, dit gaat niet over één nacht ijs. Maar we moeten er wel mee beginnen en niet blijven roepen: dat duurt nog wel 10 jaar en vervolgens niks doen, want dan is het over 10 jaar nog 10 jaar.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...