Vragen aan de minister van Natuur en Stikstof

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Vragen aan de minister van Natuur en Stikstof

Gepubliceerd op: 24-12-2022

Ministers Van der Wal, De Jonge, Harbers en Jetten gingen in Brussel praten over Stikstof in de landbouw. ZONDER de minister van Landbouw zelf. Waarom? Boeren uitkopen voor woningbouw en luchtvaart? Caroline stelde daarom Kamervragen aan de minister van Natuur en Stikstof.

Kamervragen aan de minister van Natuur en Stikstof, van het lid Van der plas

1 Bent u bekend met het ‘report meeting with NL ministers Van der Wal, De Jonge, Harbers en Jetten’?

2 Met welk doel zijn deze ministers in gesprek gegaan met de eurocommissaris?

3 Waarom heeft minister Van der Wal eerder in een debat gezegd dat minister Staghouwer ook bij dit gesprek aanwezig was, terwijl dit niet het geval was?

4 De ministers die naar dit gesprek over stikstof zijn afgereisd hebben allen een belang bij de stikstofreductie die vanuit een sector geleverd moet worden waar de bewindspersoon dan weer net niet van aanwezig is, hoe waarborgt men een adequaat evenwicht in de inzet?

5 In het gesprek wordt woningbouw, de daaraan gerelateerde benodigde infrastructuur én de energietransitie als problematisch voor het stikstofprobleem naar voren geschoven, waarom is er niet gesproken over natuurherstel?

6 De minister voor woningbouw (De Jonge), voor infrastructuur (Harbers) en die voor energietransitie (Jetten) zijn bij dit gesprek, vanuit die departementen wil men juist stikstof uit de landbouw, is de minister het eens dat de landbouwminister in dat soort gesprekken vertegenwoordigd moet zijn? Zo ja; waarom is dat niet gebeurd?

7 In het gesprek wordt uitsluitend ingezet op stikstof vrijmaken vanuit de landbouw, waarvan die minister toevallig niet aanwezig is, hoe zijn de belangen van de landbouw vertegenwoordigd en afgewogen?

8 Er is steeds gezegd dat vee-reductie nooit een doel op zich is, toch wordt aan de commissie 30% reductie ‘ beloofd’, kan de minister aangeven of veereductie toch een doel geworden is? Graag een onderbouwd antwoord.

9 Hoe kan het dat natuurherstel, waarvan het kabinet het doet voorkomen dat dat de reden is dat we deze maatregelen nemen, geen onderwerp van gesprek geweest is?

10 De eurocommissaris geeft aan dat Nederland gebruik kan maken van de mogelijkheden en flexibiliteit die de habitatrichtlijn biedt, welke zijn dat en waarom wordt hier geen gebruik van gemaakt?

11 De eurocommissaris wil ondersteunen bij de inzet op technische oplossingen, waarom omarmt dit kabinet dat aanbod niet en wat is er met dat aanbod gedaan?

12 De eurocommissaris geeft ook aan dat de gestelde ambities door het kabinet wel erg ambitieus zijn, om een percentage onder de KDW’s te krijgen, en twijfelt ook openlijk aan de modellenwerkelijkheid die in Nederland geldt, wat heeft het kabinet met deze informatie gedaan?

13 Wat voor reflectie is er gedaan op deze input van de eurocommissaris?

14 Is de minister het eens met dit lid dat vee-reductie dan niet per definitie noodzakelijk is?

15 Kan de minister deze vragen ruim voor het stikstofdebat in februari beantwoorden en met de kamer delen?

Lees hier het stikstofplan van BBB en JA21 voor meer informatie over de voorgestelde reparatie wet met betrekking tot stikstof.

https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/bbb-ja21-lanceren-reparatiewet-stikstof/

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jan 25 2023

Kom jij stage lopen bij BBB in de Tweede Kamer?

De leukste Tweede Kamerfractie van Den Haag zoekt een stagiair voor het dossier ‘Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’! Studeer ...

jan 23 2023

Nu verkrijgbaar: Gewoon Gezond Verstand

‘Meer dan de helft van de Nederlanders heeft het vertrouwen in de politiek verloren. Vooral het vertrouwen in ...

jan 18 2023

Behoud de salderingsregeling zonnepanelen!

Huishoudens met zonnepanelen kunnen op dit moment alle energie die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet nog wegstrepen tegen ...