We moeten fors investeren in de zorg

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

We moeten fors investeren in de zorg

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

We moeten fors investeren in de zorg

Gepubliceerd op: 23-10-2023

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn veel te lang, waardoor onder andere veel jongeren in de problemen raken. De prestatiedruk, de nadruk op hoge opleidingsniveaus, schoonheidsidealen en de invloed van sociale media leggen zware druk op onze jongeren. BBB wil dat er weer fors geïnvesteerd wordt in de zorg. ‘Zie het niet als kostenpost, maar als investering!’

Tijdens College Tour benadrukte Caroline van der Plas dat BBB de wachtlijsten in de psychische hulpverlening wil verkorten. Wij geloven in preventie, vooral door de focus te leggen op de mentale gezondheid van studenten. Hogescholen spelen hierbij een essentiële rol in het herkennen van problemen.

‘Jongeren zitten met heel veel zorgen. Dat stapelt zich op en op gegeven moment kom je er niet meer uit. Andere partijen zien het als kosten, maar ik zie het als een investering.’

Een aantal standpunten uit ons verkiezingsprogramma:

  • BBB wil dat de GGZ beter wordt geïntegreerd in algemene zorg, met nauwere samenwerking tussen verschillende zorgdiensten. Dit leidt tot vroegtijdige herkenning en aanpak van mentale problemen. De huisartspraktijkondersteuner GGZ speelt hierbij een cruciale rol, waardoor eenvoudige GGZ-zorg verbetert. Dit opent de weg voor meer middelen en mogelijkheden voor intensievere GGZ-zorg.
  • In de jeugdhulp wordt al een paar jaar samengewerkt om tot een toekomstscenario te komen. BBB is van mening dat de specialistische jeugd GGZ een eigen spoor moet zijn om naar op te schalen vanuit de lokale teams. Los van het regionaal veiligheidsteam.
  • Kinderen in de jeugdzorg hebben vaak het gevoel dat zij niet begrepen worden of dat er niet naar hen wordt geluisterd. Kinderen binnen jeugdzorg moeten genoeg aanspreekpunten hebben om melding te maken van misstanden. BBB wil daarom een adviesorgaan door jeugdzorg-jongeren die een heldere visie ontwikkelen op communicatie binnen de jeugdzorg.
  • BBB is voor de inrichting van expertise behandelcentra met een evenredige geografische spreiding over Nederland. Zodat meervoudig specialistische hulp bereikbaar is voor iedereen in de eigen regio.
  • We willen de jeugdprofessionals meer ruimte bieden om binnen de jeugdhulpketen organisatie over- stijgend hun expertise in te zetten en de samenwerking op te zoeken. Wanneer betrokken partijen binnen het werkveld meer vertrouwen op elkaars expertise, kan er efficiënter met de beperkte ar- beidscapaciteit worden omgegaan. Dit werkt kostenverlagend en voorkomt dat gezinnen onnodig worden belast.

Lees hier het hele verkiezingsprogramma.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...