Weekoverzicht: Een dolle achtbaanrit..

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: Een dolle achtbaanrit..

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: Een dolle achtbaanrit..

Gepubliceerd op: 03-03-2022

In het weekoverzicht houdt de Tweede Kamerfractie van de BoerBurgerBeweging u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Tweede Kamer, de activiteiten van de fractie in commissies, debatten en ander parlementair overleg en wordt u meegenomen in de week van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas.

De week begon op maandag 21 februari, zoals de laatste weken steevast begonnen: met BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas van hot naar her rennend in het ziekenhuis, waar ze nog altijd met enthousiasme en leergierigheid ‘stage’ loopt. Het zijn lange dagen, maar dagen die ze kan maken wetende dat het fractieteam van BBB goed functioneert en ook tijdens haar stage in het ziekenhuis de handen uit de mouwen steekt en de lopende zaken regelt..

Dinsdag 22 februari sprak Caroline ’s ochtends met vrachtwagenchauffeurs die zich zorgen maken om de leegloop van chauffeurs in de transsportsector. De steeds meer en strengere regels en zelfs verschillende regels binnen diverse EU-landen, breekt veel chauffeurs op, waardoor zij op zoek gaan naar een andere baan. De vrachtwagenchauffeurs waarschuwden voor een transportcrisis waardoor het leveren van voedsel en spullen in gevaar kan komen in de toekomst. Ook sprak Caroline met een akkerbouwer in Zeeland, over de Veerse Meer Visie, waardoor de toekomst van zijn bedrijf in gevaar is.

Vervolgens had Caroline, samen met een paar andere Kamerleden, een gesprek met Europees Parlementslid Guy Verhofstadt over de toekomst van Europa. Caroline vroeg Verhofstadt of met alle groene EU-plannen de voedselzekerheid niet in het geding komt. Intensieve landbouw is namelijk hoogproductief. Tot Caroline’s schrik begreep Verhofstadt de vraag niet en ging hij in op voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Het is volgens Caroline heel zorgelijk dat voedselzekerheid kennelijk niet op het netvlies staat bij leden van het Europees Parlement. (Kijk het fragment hier).

Tijdens het vragenuur op dinsdag ging het, zoals viel te verwachten vooral over de situatie in Oekraïne, een onderwerp dat eigenlijk ook de rest van de hele week zou domineren.. Veel partijen namen in (terecht) felle bewoordingen afstand van de Russische inval in Oekraïne. Caroline wilde van de minister-president weten of hij kon schetsen wat de diverse scenario’s zouden betekenen voor inwoners van Nederland. Dus: een scenario waarin wij strenge sancties doen én een scenario als wij niks zouden doen. Kort gezegd kwam het erop neer dat inwoners van Nederland sancties ook zouden gaan voelen in hun portemonnee, maar als we niks doen dan zou Rusland een vrijbrief krijgen om soevereine landen binnen te vallen. De minister-president waarschuwde ervoor dat Rusland mogelijk steeds meer zou oprukken naar het Westen waardoor de vrijheid en veiligheid van alle Europeanen in gevaar zou komen.,
Het ging in het vragenuur ook nog even over de schade ontstaan door de reeks stormen die Nederland vorige week teisterde. De fractie van BBB deelt zorgen over de schade die ontstaan is, onder meer aan talloze gezichtsbepalende en monumentale kerkgebouwen in diverse dorpen en steden. Om te voorkomen dat achterstallig onderhoud in combinatie met noodweer leidt tot risico’s voor de omgeving heeft BBB daarom middels Kamervragen de regering verzocht zo spoedig mogelijk de staat van kerkgebouwen in kaart te brengen, om in samenwerking met kerkbesturen en gemeenten de reparatie en waar nodig achterstallig onderhoud leidt tot een veiligere omgeving voor iedereen (lees het bericht hierover hier).

’s Avonds was Caroline bij het debat Wet Financiering Politieke Partijen, waarin Caroline opnieuw een pleidooi hield om lokale partijen die meedoen aan gemeenteraads- Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen ook recht te geven op subsidie, zoals ook lokale fracties van landelijke partijen krijgen. Verder ging ze in discussie met minister Hanke Bruins Slot, waarom het zo moeilijk is om een amendement te appreciëren waarin wordt gevraagd dat partijen geen donaties meer aannemen van organisaties als we niet weten van wie die donaties afkomstig zijn. Bruins Slot zei dat het “moeilijk uitvoerbaar” was. Echter, voor het Kabinet is het helemaal niet moeilijk uitvoerbaar. Als het al moeilijk uitvoerbaar is, is het voor de politieke partijen zelf. Dus waarom het Kabinet dan zo tegen is, snapt Caroline niet. Bekijk het fragment hieronder.

De woensdag begon met een gesprek met vertegenwoordigers van de ‘zacht fruit-sector’(bessen en aardbeien bv.). Met hen besprak Caroline onder meer: Het teruglopend arbeidsaanbod uit zowel Nederland als de Europese Unie, het mogelijk maken van een tewerkstellingsvergunning [TWV] voor mensen van buiten de Europese Unie, zoals in onze buurlanden toegestaan is (uiteraard volgens Nederlandse arbeidvoorwaarden) en het creëren van een gelijk speelveld met de landen om ons heen.

Vervolgens woonde Caroline (deels) de procedurevergadering van VWS (Volksgezondheid) bij en vroeg daar om een voorbereidingsgroep in te stellen voor het debat over het Europese Digitale Certificaat. De Commissie ging hiermee akkoord en deze groep gaat nu grondig dit debat voorbereiden.

Daarna ging het over de klimaatplannen van de regering.. Het moet in onze ogen niet de bedoeling zijn dat boeren en burgers de rekening betalen voor te ambitieuze klimaatplannen van de regering. Zo lijken vooral boeren een onevenredig hoge prijs te moeten betalen. Steeds meer agrariërs proberen zelf een steentje bij te dragen aan de verduurzaming door zonnepanelen te plaatsen, bijvoorbeeld op daken van schuren. Echter, hierdoor hebben zij een grotere netaansluiting nodig en als zij te veel ruimte innemen door het genereren van veel stroom kunnen zij beboet worden. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas hekelt dit boetesysteem, roept op tot het verbeteren en stabiliseren van het stroomnet en tegemoetkoming van bedrijven die beboet zijn in hun eigen poging schoner te werken. Ook werd weer de motie ingediend om ervoor te zorgen dat ook industrie exact in kaart brengt wat zij uitstoot. Dit is nu nog steeds niet het geval. De motie komt op 8 maart in stemming.

Ook vroeg Caroline aandacht voor het absurd hoge bedrag in het Klimaat- en Stikstoffonds (totaal 60 miljard euro), in relatie tot de portemonnee van burgers, het ontkoppelen van de AOW en de bezuiniging op de jeugdzorg (500 miljoen euro). En Caroline vroeg opnieuw antwoord op de vraag wat het klimaat er wereldwijd mee opschiet als we hier de veehouderij decimeren, terwijl dit betekent dat andere landen de productie van dierlijke eiwitten overnemen, op een veel minder duurzame manier dan in Nederland.
Ook dienden wij woensdag Kamervragen in naar aanleiding van berichtgeving omtrent de pro-Palestijnse belangenorganisatie The Rights Forum. Zij dienden WOB-verzoeken in om bij universiteiten inzichtelijk te krijgen of zij communicatie onderhouden met niet alleen Israëlische organisaties, maar ook Joodse organisaties in Nederland. BBB veroordeelt dergelijk gedrag en wil van de minister van Buitenlandse Zaken weten of The Rights Forum in de toekomst nog welkom is om samen te werken met het ministerie en vraagt zich af of de ANBI-status van de organisatie nog wel gerechtvaardigd is.

De woensdag eindigde met een zeer interessante rondetafelbijeenkomst over de kwaliteit van de stikstofcijfers. De wijze van dit gesprek was nieuw: Niet de Kamerleden gingen met de sprekers in debat, maar de sprekers met elkaar. Na afloop was er ruimte voor het stellen van vragen.

Donderdagochtend 24 februari begon positief. Maar niet zoals je zou willen. Caroline, die zich mede vanwege haar stage in het ziekenhuis, regelmatig test op Covid, bleek die ochtend positief getest op Covid. Caroline meldde zich meteen af voor alle debatten in de Kamer en ging thuis in quarantaine. . De klachten waren gelukkig mild. Vanuit huis heeft Caroline doorgewerkt en vanuit huis heeft ze ’s avonds het debat over zoönosen gevolgd. Helaas kon ze zelf geen inbreng leveren, omdat de regels voorschrijven dat je fysiek bij een debat aanwezig moet zijn. Maar, een mooie blijk van collegialiteit volgde toen de SGP mede namens BBB het debat voerde.

Op vrijdag 25 februari kwamen antwoorden binnen op Kamervragen die BBB stelde over het gebruik van de chatdienst Signal door bewindspersonen en ambtenaren. De vrees bestaat dat hiermee geen dienst bewezen wordt aan het door ons hoog in het vaandel gedragen begrip ’transparantie’. Helaas kregen we nul op rekest en blijkt de regering niet bereid om het gebruik van applicaties die een transparante bestuurscultuur belemmeren te onderzoeken.

Dit weekoverzicht sluiten we wat anders af dan normaal, recht doende aan de week die de geschiedenisboeken in zal gaan als ook wat anders dan normaal. De aanval van Rusland op Oekraïne is een aanval op internationaal recht, nationale soevereiniteit en vrijheid. De hard gekoesterde vrede en stabiliteit in Europa hebben een kneiterharde dreun gekregen. Het gedrag van Rusland toont BBB dat vrijheid, stabiliteit en democratie niet vanzelfsprekend zijn. Wij zullen, net als de generaties voor ons, moeten waken over die verworvenheden. Onderdeel hiervan is wat ons betreft een onafhankelijke voedselvoorziening waardoor we niet afhankelijk zijn van geopolitieke grillen van buitenlandse mogendheden. Het is in dat licht bezien ook onacceptabel dat deze regering afkoerst op het de nek omdraaien van talloze bedrijvigheid van boeren. Bedrijvigheid die juist in tijden van crisis en onzekerheid ons kunnen verzekeren van het kunnen voeden van onze bevolking. Het importeren van voedsel uit andere landen is niet alleen het afhankelijk maken van de voedselvoorziening van geopolitieke koersen, maar het is ook duurder en minder duurzaam dan het zelf produceren van voedsel.

BBB roept de regering dan ook op om in deze tijden van oorlog, oplopende prijzen en dreigende tekorten de Nederlandse voedselproductie niet de nek om te draaien, in te zetten op een zelfvoorzienende voedselvoorziening en te stoppen met het vullen van klimaatfondsen terwijl de portemonnees van burgers steeds leger raken.

BBB wenst iedereen veel kracht, sterkte en gezondheid toe en is in gedachten bij hen die strijden voor hun vrijheid, veiligheid en soevereiniteit.

Lees het BBB-statement over Oekraïne hier.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 24 2024

Abel Kooistra beoogd opvolger van gedeputeerde Femke Wiersma

BBB Fryslân draagt Abel Kooistra voor als nieuw lid van het college van de Gedeputeerde Staten van Fryslân. ...

jun 24 2024

BBB moties aangenomen voor beter en veiliger passend en speciaal onderwijs

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag vier moties van BBB-Kamerlid Claudia van Zanten aangenomen die voor beter, en ...

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...