Weekoverzicht: Van documentaire Jason tot een Natuurdebat

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: Van documentaire Jason tot een Natuurdebat

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: Van documentaire Jason tot een Natuurdebat

Gepubliceerd op: 13-02-2022

 

In het weekoverzicht houdt de Tweede Kamerfractie van de BoerBurgerBeweging u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Tweede Kamer, de activiteiten van de fractie in commissies, debatten en ander parlementair overleg en wordt u meegenomen in de week van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas.

Maandag – De week van BBB begon met het fractieoverleg en de voorbereidingen voor de debatten en afspraken voor de rest van de week. Caroline begon haar week al vroeg met een dagdienst in het Groene Hart ziekenhuis in Gouda. Deze staan namelijk op de maandagen en de vrijdagen gepland, op dagen dat er geen debatten zijn. “Mijn werk in de Kamer heeft prioriteit, dus het werk in het ziekenhuis doe ik op de dagen dat de Tweede Kamer niet debatteert”, verduidelijkt Caroline. In de avond werd in de Kamer de documentaire Jason, over kinderen in de gesloten jeugdzorg, vertoond met aansluitend een gesprek met Jason, Kamerleden, hoogleraren en mensen uit de jeugdzorg. In de documentaire wordt Jason gevolgd terwijl hij worstelt met de psychische effecten van een traumatische jeugd. Op zestienjarige leeftijd wordt hij opgesloten bij jeugdzorg, waarna de problemen alleen maar groter worden. In het gesprek na het zien van de documentaire werd goed duidelijk waar er behoefte aan is en wat er zou moeten veranderen binnen de Jeugdzorg. Een zeer belangrijk, maar ook beladen onderwerp.

Dinsdag – Op dinsdag had Caroline een gesprek met Mark, Jolanda en hun zoon Mitchell. Mitchell kan i.v.m. zijn handicap niet worden gevaccineerd. Hij kon niet eens naar de fysio, want de fysio zat in een gebouw met horeca. Toegang was niet mogelijk omdat Mitchell niet over een groen vinkje (CTB) beschikt. Fractievoorzitter Caroline van der Plas (en Lisa Westerveld, GroenLinks (r.) ) strijden al maanden voor hen en anderen die geen vaccinatie kunnen nemen. Tot op heden zijn er helaas geen waarneembare stappen ondernomen waardoor deze groep geen volledige toegang heeft tot deelname aan de maatschappij. Caroline zal namens BBB hier aandacht voor blijven vragen.

Caroline met Mark, Jolanda, zoon Mitchell en Lisa Westerveld (GroenLinks)

Caroline nodigt met regelmaat mensen uit Nederland uit voor een bezoek aan de Tweede Kamer. Dinsdag was het de beurt aan Nick Mijnhart, die een persoonlijke rondleiding kreeg van Caroline en achter de schermen een kijkje mocht nemen. ’s Middags was Caroline bij de overhandiging van de petitie tegen sluiting van het kinderhartcentrum van het UMCG in Groningen en ging ze in gesprek met ouders van de kinderen en personeel van het ziekenhuis.

Op dinsdag waren ook de wekelijkse stemmingen in de Tweede Kamer. Onze motie om uitstoot emissies door industrie daadwerkelijk in kaart te brengen kwam ook aan de orde. Maar helaas haalde deze het net niet. ‘Dit is zo jammer. Vorige keer stemde ChristenUnie ook nog tegen. Nu voor. Maar omdat FvD (naast VVD, CDA en D66) nog steeds tegen stemde (want, er is geen stikstofprobleem), blijft de boer de rekening betalen.’ aldus fractievoorzitter Caroline van der Plas.

’s Avonds was Caroline aanwezig bij het debat over de zelfmoord van een undercoveragent. Daar vroeg ze aandacht voor de geestelijke gezondheid en mentale weerbaarheid van agenten, die vaak onder zware druk staan. Via een motie is aan de minister gevraagd om structureel aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid van agenten, dus niet alleen in de opleiding, maar ook tijdens de loopbaan van agenten.

Woensdag – Op woensdag kwamen er antwoorden op Kamervragen binnen die onze wenkbrauwen deed fronsen. Tot onze verbazing wil het ministerie van I&W het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel niet eerder realiseren dan in 2030. Minister van I&W, Mark Harbers geeft als reden dat er ‘geen dekking’ is om dit eerder te realiseren. Fractievoorzitter Caroline van der Plas reageerde als volgt: ‘Het is maar hoe je het bekijkt. Het is namelijk een politieke keuze om dekking te vinden. Voor het schilderij van Rembrandt kon dat ook. Als je maar iets graag genoeg wilt.’ Ook de onwil van minister Harbers om rijtesten voor ouderen 1 keer per week, of 1 keer per maand terug te brengen naar Terneuzen, stuit Caroline tegen de borst. “Zeeuws-Vlaanderen is bij deze minister twee keer op 1 dag de Sjaak. Eerst de brief over het niet versneld tolvrij maken van de tunnel en op dezelfde dag het ‘nee’ tegen rijtesten in Terneuzen. Ouderen moeten voor zo’n test nu naar Goes, verplicht dus door de tunnel. Wat is de moeite om het 1 keer per maand bij het CBR in Terneuzen mogelijk te maken? Ik snap dat niet. Het is geen kwestie van ‘niet kunnen’, het is een kwestie van ‘niet willen’. Wij zullen spoedig met inhoudelijke vervolgacties komen. Wat BBB betreft blijft het hier niet bij wij blijven strijden voor een tolvrije Westerscheldetunnel en een einde aan de rechtsongelijkheid van Zeeuw-Vlamingen.

Op woensdag heeft fractievoorzitter Caroline van der Plas ook Kamervragen gesteld aan de minister van LNV over onderzoek naar en compensatie van faunaschade op de landbouw m.b.t. de wolvenproblematiek. De ingediende Kamervragen kun je hier vinden. ’s Middags was ze bij het debat biotechnologie en tuinbouw. Hierin sprak ze over gentechnologie omgewassen weerbaarder te maken voor ziektes en plagen. Dit kan ook helpen in de verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo kan voedselverspilling worden tegengegaan (geen bruine plekjes meer op fruit en groenten, waardoor die worden weggegooid) en komt het de voedselzekerheid ten goede (voldoende gezond voedsel voor iedereen).

De woensdag stond ‘s avonds in het teken van het debat over de gaswinning in Groningen. BBB heeft nogmaals benadrukt dat het tijd wordt voor daadkracht en dat de overheid de schade z.s.m. dient op te lossen. Fractievoorzitter Caroline van der Plas vroeg zich ook af waarom afgelopen jaar ‘ineens’ de contracten met Duitsland ervoor zorgden dat er weer meer gas gewonnen moest worden. Caroline vroeg zich af of de Kamer hierover al eerder geïnformeerd was. Is er destijds informatie achtergehouden? Is er überhaupt wel een contract met Duitsland? De minister kon hierop geen concreet antwoord geven en zal binnenkort doormiddel van een Kamerbrief hier meer informatie over geven.

Tekst gaat verder onder de video

 

Donderdag – Op donderdag was er het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad. Zoals vaker bij dergelijke debatten, interrumpeerde fractievoorzitter Caroline van der Plas bij de inbreng van Tjeerd de Groot (D66). Hij riep mensen op foto’s te maken van ‘gele velden’ van agrariërs, om deze op te sturen naar de minister van LNV, Henk Staghouwer. Fractievoorzitter Caroline van der Plas was hier niet van gediend en riep op hiermee te stoppen. De fractie van BBB vindt deze oproep zeer ongepast. Het gaat hier om privé-eigendom van boeren die geheel de lijnen van de wet volgen. Caroline meent dat een parlementariër zich moet onthouden van dit soort oproepen. Het riekt naar een heksenjacht, vindt ze. “En De Groot zet burgers en boeren tegen elkaar op. ”Bovendien weten burgers vaak niet eens wat ze precies zien. Een geel veld kan ook doodgevroren groenbemester zijn. En dat wordt dan gefotografeerd als een geel veld door glyfosaat (dat in Europa en Nederland een wettelijk toegestaan middel is, overigens). Bekijk hier het fragment terug. Het hele debat is hier terug te kijken.

Ook woonde Caroline het 2-minutendebat over wonen bij. Daar diende zij een motie in om het bewonen van recreatiewoningen makkelijker te maken en een motie om ook huurtoeslag voor studentenhuisvesting mogelijk te maken. Beide moties kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood.

In het begin van de middag waren er meerdere (hoofdelijke stemmingen) over verschillende moties en amendementen. Caroline had de hoofdelijke stemming aangevraagd voor de vernieuwde ‘abortuswet’. Het wetsvoorstel om de verplichte ‘5-dagen termijn’ bij abortussen af te schaffen kwam daarbij aan de orde. BBB is van mening dat men niet al te lichtzinnig om moet gaan met het afschaffen van een zeer reële bedenktermijn, Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vanuit haar eigen overwegingen tegen gestemd. Het is goed om te vermelden dat bij dit soort medisch-ethische onderwerpen BBB bij een grotere Kamerfractie geen fractiediscipline zal toepassen. Elk kamerlid kan hierin zijn eigen afweging en keuzes maken. Het wetsvoorstel is helaas wel met een meerderheid aangenomen. Dankzij een motie van fractievoorzitter Caroline van der Plas en Nicki Pouw-Verweij (door bijna gehele Kamer ondersteund) gaat de regering in gesprek met relevante beroepsgroepen om voor verschillende situaties termijnen van medische zorgvuldigheid op te stellen. De gehele motie is hier te vinden. Ook kwam de motie van BBB samen met GroenLinks, PvdA en de SP om ‘anticonceptie voor alle vrouwen vanaf 18 jaar gratis te verstrekken’ aan de orde. Helaas behaalde deze motie geen meerderheid.

Donderdagmiddag was Caroline bij het commissiedebat Natuur met de minister van Natuur & Stikstof Christianne van der Wal. Wat de fractie van BBB betreft een zeer constructief debat, waarin meerdere partijen nu ook het initiatief nemen om emissies daadwerkelijk te gaan meten en TBO’s (terrein beherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) ook te af te rekenen op prestaties. Dit moeten boeren ook, dus waarom TBO’s niet? Caroline van der Plas diende op 2 december al een motie in voor een Wetenschappelijke Autoriteit, die de monitoring en de maatregelen gericht op natuurherstel controleert en de natuurkwaliteit in beeld brengt. Maar helaas, ook deze motie werd destijds verworpen. Nu werd door de VVD en de PvdD in dit natuurdebat exact hetzelfde idee opgeworpen. Fractievoorzitter Caroline van der Plas gaf aan hierdoor verrast te zijn, maar het initiatief te willen nemen om dit ook daadwerkelijk tot stand te laten komen. Wij zullen later nog met een uitgebreid verslag komen en fragmenten uit het debat uitlichten.

Donderdagavond was Caroline bij het debat over de Startnota. Daarin vroeg ze opnieuw aandacht voor de dreigende grote armoede in Nederland. “Terwijl het Kabinet kwistig strooit met miljarden voor klimaat en stikstof, wordt er bezuinigd op jeugdzorg, wordt de AOW ontkoppeld van het minimumloon, stijgen de voedsel-, energie en brandstofprijzen”, stelde ze. Miljoenen mensen kunnen hun rekening al niet meer betalen en dat worden er de komende jaren nog meer. En het Kabinet heeft het alleen maar over ‘koopkrachtplaatjes’. En over 20-25 jaar kunnen onze jongeren, die het nu toch al zo moeilijk hebben (woningcrisis, leenstelsel, coronamaatregelen) de rekening betalen voor alle miljarden die wij nu aan stikstof en klimaat willen uitgeven, zonder dat we overigens weten of die maatregelen wel effect hebben.

Vrijdag – Op vrijdag ging fractievoorzitter Caroline van der Plas weer aan de slag in het ziekenhuis in Gouda.  De rest van de fractie bereidde zich voor op komende week, waarin er weer veel belangrijke debatten aan de orde komen. Ook komt volgende week het debat over de omgangsvormen aan de orde dat door fractievoorzitter Caroline van der Plas is aangevraagd.  En ook is dit een greep uit al onze werkzaamheden van de afgelopen week. U ziet, BBB zit nooit stil! Namens de fractie van BBB: een fijn weekend!

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 15 2024

BBB-kamerlid Henk Vermeer bij OP1 over Klimaatdebat: “Wie rood staat, kan niet groen doen”

De Europese rechter stelt klimaatactivisten in het gelijk. “Dit gaat grote gevolgen hebben, daar maken wij ons ernstige ...

apr 14 2024

BBB wil duidelijkheid over opschorten derogatie van Adema en wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vragen gesteld over de mestderogatie en de inzet van Nederland in Brussel ...

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...