Wie rood staat, kan niet groen doen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Wie rood staat, kan niet groen doen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Wie rood staat, kan niet groen doen

Gepubliceerd op: 22-10-2023

Het hoofdstuk Klimaat in het verkiezingsprogramma van BBB bevat onder meer de volgende punten:

✅ We willen de voorgestelde afbouw van de salderingsregeling zonne-energie tot tenminste 2030 opschorten en tot 5 miljoen huishoudens hun zonnepanelen hebben terugverdiend.
✅ We investeren in kernenergie als een bron van duurzame energie door de huidige nieuwbouw van geplande kerncentrales te versnellen en aan te vullen met kleine kerncentrales, zodat we 24 uur per dag elektriciteit, waterstof en warmte kunnen produceren.
✅ De panelenbezitters, particulier en klein zakelijk, worden in de gelegenheid gesteld hun terugleveringen stroom ter beschikking te stellen aan andere particulieren en klein zakelijk gebruikers.
BBB streeft naar een samenleving die gebruik kan blijven maken van betaalbare duurzame energie. Want, 𝗪𝗶𝗲 𝗿𝗼𝗼𝗱 𝘀𝘁𝗮𝗮𝘁, 𝗸𝗮𝗻 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗴𝗿𝗼𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲𝗻.

Lees meer in ons verkiezingsprogramma

Met een groeiende wereldbevolking en met steeds meer economische activiteiten is het klimaat steeds meer onder druk komen te staan. Hoewel het klimaat al sinds het ontstaan van de aarde aan autonome verandering onderhevig is, heeft de mensheid zeker ook een impact. Hoe groot die invloed is, daar verschillen meningen en onderzoeken over. Vanuit rentmeesterschap streeft BBB naar een samenleving waarbij we, voor zover we er invloed op hebben, en waar, onze impact op het klimaat beperken.

De energietransitie vraagt om een Deltaplan. Nieuwe activiteiten zullen moeten worden opgebouwd, terwijl andere activiteiten worden om- of afgebouwd. Dit veranderproces vraagt grote investeringen door bedrijven, veelal zullen de prijsstijgingen die daar het gevolg van zijn, worden doorbelast aan de burger. De burger moet deze lastenverzwaring wel kunnen blijven dragen. Daarom zetten wij in op een rechtvaardige verdeling van de kosten die samengaan met de klimaatmaatregelen.

Voor een bijdrage aan het klimaat en het einde van het gebruik van fossiele brandstoffen is het dus van belang dat we de transitie naar duurzame energie maken. Tijdens deze transitie zullen we geen fossiele energiebronnen uitfaseren zolang betaalbare duurzame alternatieven nog niet beschikbaar zijn.
De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede infrastructuur, als een elektriciteitsnet, waar deze aanbieders en afnemers van energie gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat we zowel sterk moeten investeren in het elektriciteitsnet als dat we zeker ook het netwerk slimmer moeten gaan gebruiken om piekmomenten met overbelasting van het net te beperken.

BBB streeft naar een samenleving die gebruik kan blijven maken van betaalbare duurzame energie. Want wie rood staat, kan niet groen doen.

Lees meer in ons verkiezingsprogramma

#iederedagbbbeter #klimaat #energie #kernenergie #zonnepanelen #salderingsregeling #BBB

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 15 2024

BBB-kamerlid Henk Vermeer bij OP1 over Klimaatdebat: “Wie rood staat, kan niet groen doen”

De Europese rechter stelt klimaatactivisten in het gelijk. “Dit gaat grote gevolgen hebben, daar maken wij ons ernstige ...

apr 14 2024

BBB wil duidelijkheid over opschorten derogatie van Adema en wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vragen gesteld over de mestderogatie en de inzet van Nederland in Brussel ...

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...